/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Mayıs Larissa Piskoposu Kutsal Pederimiz Aziz Akhilleus

15 Mayıs Larissa Piskoposu Kutsal Pederimiz Aziz Akhilleus

15 Mayıs Larissa Piskoposu Kutsal Pederimiz Aziz Akhilleus

 

Larissa Piskoposu Aziz Achillius, Kapadokya’da doğdu. Kendisi ilk Ekümenik Konsül’e katılan 318 kutsal pederden biriydi. Konsil’de Akhilleus bir taş alıp Aryanlara dedi ki, “Eğer Mesih sizin iddia ettiğiniz gibi Tanrı’nın bir yaratığıysa, yağa bu taştan akıp gitmesini söyleyin.” Sapkın inanca kapılmış kişilerin sessiz kalması üzerine Akhilleus şöyle devam etti: “Ve eğer Tanrı’nın Oğlu bizim inandığımız gibi Baba’ya eşitse yağ bu taştan akıp gitsin.” Bu sözler üzerine dileği gerçekleşti ve yağ taşın üzerinden akıp gitti. Kutsal piskopos, Larissa’ya dönünce birçok Pagan tapınağını yıktırdı, yerine birçok kilise inşa ettirip cinleri kovdu ve hayata veda edip Tanrı’nın huzuruna kavuştu (330).

 

15 Mayıs Larissa Piskoposu Kutsal Pederimiz Aziz Akhilleus