/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 9 Temmuz Sicilya’daki Taormina’nın Piskoposu Şehit Pancratius

9 Temmuz Sicilya’daki Taormina’nın Piskoposu Şehit Pancratius

9 TEMMUZ Sicilya’daki Taormina’nın Piskoposu Şehit Pancratius

Mesih’in yaşadığı yıllarda Antakya’da doğdu. Mesih’in mucizlerini ve öğretilerini duyan ailesi genç oğulları Pancratius’u yanlarına alarak Yeruşalim’e gittiler. Orada üçü de İsa Mesih’i görüp dinlediler ve Kutsal Elçi Petrus’la tanıştılar. Mesih’in Göğe Yükselişi’nden sonra Pancratius ve iki ebeveyni Antakya’da (bazı kaynaklara göre Kutsal Elçi Petrus tarafından) vaftiz edildiler. Kutsal Elçi Petrus, Pancratius’u Sicilya’daki Taormina’nın piskoposu olarak görevlendirdi ve Pancratius orada büyük mucizeler gerçekleştirip birçok kişiye Mesih inancını benimsetti. Taormina halkının Hıristiyan olduğu haberini alan Aquilinus adlı bir pagan general, şehri yıkmaları için bir ordu gönderdi. Pancratius silah olarak sadece haçını kuşanıp korkusuzca bu orduya karşı durdu. Askerler şehre yaklaştığında kafaları karışarak korkuya kapıldılar ve silahlarını düşürüp birbirlerine saldırmaya başladılar. Ve sonunda geri çekilmek zorunda kaldılar. Şehir Kutsal Piskoposun dualarıyla korunup kurtarılmış oldu. Sonrasında paganlar onu öldüresiye dek taşladılar ve Kutsal Piskopos şehitlik tacını giyerek Tanrı’nın huzuruna kavuştu. Kutsal emanetleri Roma’da bugün hala büyük saygı görmektedir. (1. yy)

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 
 
9 TEMMUZ Sicilya’daki Taormina’nın Piskoposu Şehit Pancratius