/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Mayıs Büyük Aziz Pahomyus’un öğrencisi, Kutsanmış Aziz Pederimiz Theodor

16 Mayıs Büyük Aziz Pahomyus’un öğrencisi, Kutsanmış Aziz Pederimiz Theodor

16 Mayıs Büyük Aziz Pahomyus’un öğrencisi, Kutsanmış Aziz Pederimiz Theodor

 

İnanmayan biri olarak doğdu ve yetişti ama genç yaşında Mesih’te imana geldi. Vaftizinin üstünden çok zaman geçmeden, Aziz Pahomyus’u(15 Mayıs) duydu ve çölde ona katıldı. Aziz Pahomyus, Theodor’u bir rahip olarak kabul etti. Onun itaatkârlığından ve tevazusundan dolayı ona diğer kardeşlerden daha çok saygı duymaya başladı. Theodor’un kız kardeşi de çölde kadınlar manastırına giderek ona katıldı ve katıldığı manastırın başrahibesi oldu. Anneleri ikisini de çölden alıp götürmeye geldiğinde, o da ikna edildi ve kadınların manastırında rahibe olarak yaşamaya başladı. Son olarak, Theodor’un kardeşi Pafnutyus da manastıra geldi ve keşiş olarak traş edildi.  Bir keresinde Panopolis’in Piskoposu, Aziz Pahomyus’a onun için bir manastır inşa ettirmeyi teklif etti. Aziz Pahomyus da işlerin idaresini Aziz Theodor’a emanet etti. Bunun üzerine manastırdaki kardeşlerden bazıları yakınmaya başladı çünkü Theodor çoğundan daha küçük yaştaydı. Aziz Pahomyus onları şöyle yanıtladı: “Theodor ve ben Rab’e aynı hizmeti yapıyoruz ve o bir peder gibi emirler verecek otoriteye sahiptir.”. Aziz Pahomyus ebedî istirahata yattığında Aziz Theodor’u kurmuş olduğu manastırların manevî pederi olarak bıraktı. O da bu görevi çok ileri yaşta olan ölümüne kadar imanla yerine getirdi. (368)

 

16 Mayıs Büyük Aziz Pahomyus’un öğrencisi, Kutsanmış Aziz Pederimiz Theodor