/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Ağustos Kutsal Mendil’in, Rab İsa Mesih’in Elle Yapılmamış İkonası’nın Edessa’dan (Urfa) Konstantinopolis’e Taşınması

16 Ağustos Kutsal Mendil’in, Rab İsa Mesih’in Elle Yapılmamış İkonası’nın Edessa’dan (Urfa) Konstantinopolis’e Taşınması

1

2

Kurtarıcı’nın Ağustos’taki Üçüncü Yortusu
Rab Filistin’de öğretirken, ünü Edessa’daki cüzamdan muzdarip Kral Avgar’a ulaştı. Kral Avgar, Ananias adında bir haberci gönderip, Rab’in hastalığını iyileştirip iyileştiremeyeceğini sormasını istedi. Kral aynı zamanda Ananias’ı eğer Mesih’in Kendisini getiremezse, onun bir benzeyişini/resmini getirmesi konusunda tembih etti. Ananias İsa’yı bulduğunda, Rab ona kendisinin gelemeyeceğini çünkü gitmesi gereken zamanın yakın olduğunu söyledi fakat bir kumaş parçası aldı ve ona yüzünü sildi. Mucizevî bir şekilde yüzünün mükemmel resmi kumaşta çıktı. Ananias bu kutsal resmi krala getirdi, o da hürmetle öptü. Anında cüzamı iyileşti. Sadece alnında bir yara izi kaldı. Sonra Havari Thaddeos Edessa’ya İncil’i öğretmek için geldiğinde Kral Avgar ve ev halkı vaftiz oldu, vaftizden sonra kalan o yara izi de yok oldu. Kral kutsal resmi çerçeveletti ve herkesin hürmet etmesi için şehrin giriş kapısına astı. Ancak Avgar’ın torunu tekrar putperestliğe döndü, Edessa Piskoposu da resim zarar görmesin diye şehir duvarlarının içine gizledi. Çok yıl sonra, İran Kralı Hüsrev, Edessa’yı kuşattığında, Piskopos Evlabios vahiy yoluyla nerede olduğu unutulmuş mühürlü bölmenin yerini öğrenmiş oldu. Kutsal ikona tamamen bozulmamış olarak bulundu ve onun gücüyle İran ordusu gönderildi. 944 yılında ikona Konstantinopolis’e getirildi ve Theotokos tou Farou (Deniz Feneri’nin Tanrıdoğuranı) adlı şapele yerleştirildi. Bu şapel büyük sarayın en güneyinde olup, İmparatorlara has bir şapeldi. (944)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

 

16 Ağustos Kutsal Mendil’in, Rab İsa Mesih’in Elle Yapılmamış İkonası’nın Edessa’dan (Urfa) Konstantinopolis’e Taşınması