/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 24 Kasım Romalı Klemens

24 Kasım Romalı Klemens

Linus ve Kletus

  (+ 100)

Aziz İreneus, Aziz Clemens’ in Papalık makamında, Linus ve Kletus’ tan sonra, Havarilerin üçüncü halefi olduğunu söylemektedir. Aziz İreneus şöyle der: “O, mutlu Havarileri görmüş ve onların yanında olmuştu. Onların vaazları henüz kulaklarında çınlıyor ve onların gelenekleri gözlerinin önünde duruyordu.” Eusebius, bu Papa Clemens ile Pavlus’ un Filipililere mektubunda (4, 3) adı geçen Clemens ’in aynı kişi olduğunu söylemektedir. Gerçekte onun hayatı ve yaptıkları hakkında az şey biliyoruz. Papa I. Clemens hakkında bildiğimiz, özellikle, Korint’ te ki Hıristiyanlara göndermiş olduğu bir mektuptur. Bu mektup Aziz Petrus’ un Roma’da ölmüş olduğunu, Aziz Pavlus’ un İspanya’ya bir yolculuk yaptığını ve Neron zamanında Hıristiyanlara işkenceler yapıldığını doğrulamaktadır.

(Klemens [Roma’ lı], Korintlilere Mektup, 5,1-7,4)

Bu mektupla ilgili olarak Aziz İreneus, bir yüzyıl sonra şunları diyecektir İşte, güçlü bir söz Kilise’de barışı yeniden kurdu. Bu yüzdendir ki, haklı olarak “Roma Kilise’si üstünlüğünün belirlemesi” sayıldı.
Antik çağların örneklerini bir yana bırakıp bize daha çok yakın olan atletlere gelelim. Kendi kuşağımızın kahramanlık örneklerini gözümüzün önüne getirelim. En yüce ve aziz sütunlar olanlar baskıların acısını çektiler ve ölünceye dek mücadele ettiler. Nedeni ise nefretten ve kötülükten kaynaklanan baskı oldu.
Cesur Havarileri gözden geçirelim: Petrus, kötü hoşgörüsüzlükten dolayı bir yada iki değil de çok acılar çekti ve böylece şehitliğin kanıtlarını verdiğinden ait olduğu yücelik makamına erişti.
Ondan sonra acılarının ödülünü Pavlus gördü: Düşmanlarının acımasız sofuluğunun bir kurbanı olarak. Yedi kez zincire vuruldu, sürgün edildi, taşlandı, Doğuda ve Batıda sözün habercisi oldu ve inancı ile ünlendi. Tüm dünyaya adaleti öğrettikten ve Batının hudutlarına kadar vardıktan sonra yöneticilerin önünde tanıklığını verdi. Böylece bu dünyadan ayrılıp azizlerin makamına ulaştı: Sınavlarda yüce bir cesaret örneği olarak.
Azizlik içinde yaşamış olan bu insanlara, başkalarının nefreti yüzünden birçok hakaretler ve acılar çektikten sonra, bizlere şahane bir örnek olan seçilmişlerin büyük kalabalığı eklenmektedir. Nefret yüzünden birçok kadın da, Danaidis ve Dircis gibi baskının acısını çektiler. Korkunç ve acımasız hakaretlere uğradılar ve böylece inancın hedefine ulaştılar. Bedenleri güçsüz olmasına karşın saygın şekilde ödüllendirildiler. Kıskançlık kadınların ruhlarını kocalarından uzaklaştırdı ve Adem babamızın sözünü bozdu: bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir (bk.Tekvin 2, 23). Kıskançlık ve uyumsuzluk büyük kentleri yıktılar ve birçok kalabalık milleti köklerinden altüst ettiler.
Sevgili kardeşlerim, bu şeyleri size salt görevinizi anımsatmak için değil de kendi aklımıza getirmek için yazıyoruz. Çünkü aynı sahada bulunuyoruz ve bizi aynı mücadele bekliyor. Bunun için boş ve gereksiz endişeleri bırakıp geleneğimizin şanlı ve saygı değer kuralına dönelim ve Yaratıcımızın gözünde neyin güzel, hoş ve çekici olduğunu görmeye çalışalım.
Kaynak: Meryemana.net

24 Kasım  Romalı Klemens