/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Ağustos Kilikya’daki Tarsus’un Şifacı Şehidi, Aziz Diomidis

16 Ağustos Kilikya’daki Tarsus’un Şifacı Şehidi, Aziz Diomidis

διομήδηςM

O Gönüllü Şifacılar’dan biridir ve Diokletian’ın yönetimi sırasında Tarsus’ta çalışmıştır. 288 yılı civarında Nikea’ya (İznik) geldi ve burada hem tıbbî marifetleriyle birçok bedeni hem de Mesih’in İncil’iyle birçok ruhu iyileştirdi. İmparator Diokletian onu tutuklaması için adamlar gönderdi ama vardıklarında onu çoktan vefat etmiş olarak buldular. İmparator’a getirmek üzere kafasını kestiler ve bu nefret yüzünden hepsinin gözleri kör oldu. Diokletian Aziz Diomidis’in başını gördüğünde, adamlarına onu aldıkları bedene geri götürmelerini emretti. Onlar bunu yapar yapmaz yeniden görebilmeye başladılar. (298)
Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

16 Ağustos  Kilikya’daki Tarsus’un Şifacı Şehidi, Aziz Diomidis