/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Kasım Azize İfigenia

16 Kasım Azize İfigenia

16 Kasım Azize İfigenia

Mesih’in şanlı ve zaferli şehidi İfigenia, Küçük Asya’daki Pontus’un Tokat şehrinden geliyordu. M.S. Rab’bin 53 yılında doğdu. Ebeveynleri putperest olup Havari Andreas sayesinde Nasıralı İsa’yı tanıdılar ve ailece gerçek inanca vaftiz oldular.
Hristiyanların zalim işkencecisi ve pagan kral Neronas’ın egemenlik yıllarında İfigenia’nın ailesi yakalandı ve hapse atıldı.
Sonra çok geçmeden, Tokat şehrinin yöneticisi, bu Nasıralı İsa’nın aşığı olan genç ve güzel kızı yakalatıp yargılanması için getirmek üzere askerler yolladı. İfigenia, genç yaşına rağmen -henüz 15 yaşındaydı-, katı pagan yönetici Markos’un önünde inancını kuvvetli bir şekilde ikrar ediyor ve büyük bir güçle Güveyi Mesih’in ateşli bir aşığı olduğunu ve O’nun Adı için hayatını bile vermeye hazır olduğunu haykırıyor. Cazip sözler ve vaatlerle İfigenia’ya Mesih’i inkâr ettirmeye çabaladıklarında, şehit kız asla karakterinden ödün vermedi. Bunu gören vali askerlerine bu masum kıza işkence etmeleri için sert emirler verdi. Askerler sert ve keskin demirler alıp şehidin tırnaklarına sapladılar, çok şiddetli kan aktı. Devamında onu soyup göğüslerini ve bedenini bıçaklarla kestiler. Daha sonra dört asker ellerinden ve kollarından tutup bu uzuvları yerlerinden çıkarttılar. Azize korkunç acılardan hissiyatını kaybetti ve bayıldı. Vali yaptıklarından pişman oldu fakat kraliyet kararnamesine uyarak onu öldürmeye mecburdu. Daha sonra ise pişman oldu onun şehit bedenine karşı yaptıkları için ve saygıyla yaklaşıp kendisini affetmesini istedi. Bu sözleri duyan Azize gözlerini azıcık açtı ve fısıldayarak gülümsedi: “Rab İsa Mesih kuluna merhamet et” ve tekrar gülümseyerek ekledi: “Ölülerden dirilişe inanıyorum”. Ve bu sözlerle, M.S. 68 yılında, 16 Kasımda, henüz 15 yaşındayken Aziz ve berrak ruhunu Güveyi Mesih’in ellerine teslim etti. Vali ailesini de sürgünden getirip yaşananları anlattı ve onlar da gurur ve heyacanla kızlarına olanları öğrendiler ve Allah’ı yücelttiler. Sonra da onun güzel koku saçan işkence görmüş bedeninin olduğu tabuta gittiler, sevinerek, Kurtarıcı Mesih’i övüp yücelterek  kızlarını öptüler. Bu kutsal ve duygusal anları yaşayan vali kuvvetli bir çığlıkla Mesih’e olan imanını itiraf etti ve o andan itibaren Azize’nin ailesiyle birlikte Pontus’un şehirlerinde Hristiyanlığın yayılması için çalıştı.
Pontuslu Şehit İfigenia’nın hayatı buydu, şefaatleriyle ey Mesih Tanrı bizlere merhamet et ve kurtar. Amin.

31 Ağustos 1995 yılında hücremde, Çok Kutsal Tanrıdoğuran’ın Aziz Kuşağı’nın yortusunda yazılmıştır. Andros Adası’ndaki Aziz Nikolaos Manastırı’nın Başrahibi, Dorotheos.

Çeviren: Vasili Gelbal

16 Kasım Azize İfigenia