/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Kasım Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta

16 Kasım Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta

16 Kasım Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta

Celileliydi. Gerçek ismi Levi’ydi, babasının ismi Alfaeus’du. Filistin Yahudileri tarafından hor görülen bir meslek olan vergi tahsildarlığı yapıyordu; ta ki Rab karşısına çıkıp “Beni takip et” diyene kadar. O günden sonra havarilerden biri oldu.

Kutsal Ruh’un Pentekost günü inişi sonrası havari Matta, Müjde’yi Yahudi akranlarına vermekle görevlendirildi ve Kilise inanışına göre ilk İncil’i Rabbin göğe yükselişinden sekiz sene sonra Aramice dilinde yazdı. Bir kaç yıl sonra bu kitap ilk Kudüs Piskoposu Aziz Yakup tarafından Grek diline çevrildi. Orjinal dilde günümüze kalan bir kopya yoktur.

Aziz Matta daha sonra Partia’ya (günümüzde İran’ın kuzeydoğusu) ve Hierapolis (Pamukkale) şehrine gitti ve İncil’i oradaki Paganlara duyurdu. Bir inanışa göre ilerleyen yaşında burada, Hierapolis’de huzur içinde uyudu. Başka bir inanışa göre bu bölgenin kralı tarafından şehit edildi; kral daha sonra nedamet getirip vaftiz oldu ve Matta adını aldı. Devamında krallığındaki tüm putları parçalatıp Hristiyan inancını tesis etti.

Aziz Matta ikonalarda betimlenirken, onunla birlikte Ezekiel kitabının ilk bölümünde bahsi edilen dört canlı yaratıktan birisi olan, insan suretinde birisi de resmedilir. Aziz İrenaeus bu adamın Mesih’in vücut bulmuş halini temsil ettiğini yazmıştır.

                                                                  Çeviren: Sinan

Apolytikion. Ton 3.

Ey kutsal Elçi ve İncilci Matta, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık et.

                                                                 Kontakion. Ton 4.

Gümrük dairesinin boyunduruğunu çıkarıp atarak adalet boyunduruğuna bağlandın ve yücelerden bilgeliği zenginlik olarak kazandığın için mükemmel bir tüccar olarak gösterildin. Bu nedenle gerçeğin sözünü ilan ettin ve Yargı saati konusunda yazarak tembellerin ruhlarını harekete geçirdin.

16 Kasım Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta