/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Nisan Şehit Ruhani, İran Piskoposu Simeon ve Onun Beraberindekiler

17 Nisan Şehit Ruhani, İran Piskoposu Simeon ve Onun Beraberindekiler

17 Nisan Şehit Ruhani, İran Piskoposu Simeon ve Onun Beraberindekiler

 

Kutsal Simeon, İran’da 2. Kral Sapon’un büyük işkencesi altında olan kraliyet şehirleri Selefkia ve Tizpon’un piskoposu idi. Kral İran’da yaşayıp Hıristiyan inancının büyümesini kıskanan bazı Yahudiler ve Mecusiler(Zerdüştler) tarafından kışkırtıldı. Kral önceden kutsal piskoposa karşı hoşnutsuzluk duyuyordu, çünkü onun haremağası, Ustazan, gizli bir Hıristiyan’dı. Mesih’i inkâr etmişti, fakat piskopos Simeon tarafından azarlanınca Kral’ın önünde İnancı yeniden ikrar etti ve bu ikrar ettiği inancı uğruna da idam edildi. 343 yılının Kutsal Cuma’sında, Aziz Simeon ve beraberinde kilisenin diğer hizmetçilerinden oluşan 1000 üzeri insan ölüme gönderildi. Aziz Simeon hepsini cesaret ile yüreklendirdi ve kendisi en son öldürüldü. Bir yıl sonra, yine Kutsal Cuma’da, kralın bir diğer haremağası olan Azat, diğer birçok inanan ile birlikte Mesih için öldürüldü. Bu işkence dönemi boyunca 1000’den fazla Hıristiyan’ın öldürüldüğü söylenir.

Zerdüştler bugün hala İran’ın çeşitli yerlerinde, İslamî devlet tarafından zulüm görerek yaşamakta olan bir azınlık grubudur. (343)

 

 

17 Nisan Şehit Ruhani, İran Piskoposu Simeon ve Onun Beraberindekiler