/ Ayinler, dualar / Kutsal Perşembe akşamının duası

Kutsal Perşembe akşamının duası

Kut Perşembe akşamının duası

KUTSAL CUMA SABAH DUALARI (Perşembe akşamı söylenir.)

Papaz: Kutludur Tanrımız; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Gelin, Tanrımız kralın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Kral Mesih’in, Tanrımızın önünde secde edip yere kapanalım.
Gelin, Tanrımız ve Kralımız olan Mesih’in önünde secde edip yere kapanalım.

Mezmur 19 (20)

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin. Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin! O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

Mezmur 20 (21)

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Troparia

Rab halkını kurtar ve mirasını kutsa; inanlılarına düşmanlarına karşı zafer bağışlayıp uluslarının topluluğunu Çarmıh ile koruyarak.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Kendi isteğinle Çarmıh üzerinde kaldırılmış olan Mesih Tanrı, Senin adınla çağrılmış yeni uluslar topluluğuna merhametini bağışla. Düşmanlarına karşı zafer vererek, inanlı halkını mutlu kıl. Savaşta Senin yardımına, esenlik silahına ve yenilmez ganimete sahip olsunlar.

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion

Asla utandırılamayan Korkutucu Şampiyon, yakarışlarımızı hor görme, ey İyi olan. Tümüyle övülmüş Tanrı Annesi, Ortodoksluğun uluslar topluluğunu kur, halkını kurtar ve onlara gökten zafer ver; çünkü sen Tanrı’ya beden verdin, ey tek kutlu.

Papaz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle (3 kez).

Papaz: Çünkü Sen, ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin. Rabbin adıyla, kutsa ey Baba.

Papaz: Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçlü Birlik’e yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin.

6 MEZMUR

En yükseklerdeki Tanrı’ya yücelik; yeryüzüne esenlik ve iyilik olsun. (3 kez)

Rab, dudaklarımı açacaksın ve ağzım Sana övgüler ilan edecek. (2 kez)

Mezmur 3

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, hele bana karşı ayaklananlar! Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin!

Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

Mezmur 37 (38)

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme! Okların içime saplandı, Elin üzerime indi. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli. Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum. Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk. Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!” Düşmek üzereyim, Acım hep içimde. Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, iyiliğin peşinde olduğum için. Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma!

Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

Mezmur 62 (63)

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için. Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek, Kılıcın ağzına atılacak, çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, Aleluya, Aleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez) Rab, merhamet eyle. (3 kez)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Mezmur 87 (88)

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma. Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim; Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim. Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın. Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum. Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor. Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun? Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, tek dostum karanlık kaldı.

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

Mezmur 102 (103)

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir; Rüzgâr üzerine esince yok olur gider, bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

O’nun egemen olduğu her yerde, RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

Mezmur 142 (143)

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. (2 kez)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, Aleluya, Aleluya, yücelik olsun Sana, ey Tanrı! (3 kez) Rab, merhamet eyle. (3 kez)

Papaz: Barış içinde Rabbe dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Tanrısal barış ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rab’be dua edelim.

Bütün dünyada barış, Tanrı’nın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve hepsinin birliği için Rabbimize dua edelim.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Tanrı korkusu ile girenler için Rabbe dua edelim.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi), saygıdeğer din adamları, Mesih’in hizmetindeki diyakozlar, tüm ruhban sınıfı ve inananlar için Rabbimize dua edelim.

(Dindar ulusumuz ve onun yetkilileri; karadaki, denizdeki ve havadaki ….ordumuz için Rab’be dua edelim.)

Mesih’ in kutsal ve büyük kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve ülkeler için ve buralarda yaşayan inananlar için Rab’be dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bol ürün vermesi ve esenlik dolu zamanlar için Rab’be dua edelim.

Denizde, karada, havada yolculuk edenler; hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’be dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve zor durumdan kurtulmamız için Rab’be dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü tüm yücelik, şan ve tapınma Sana yaraşır: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Sonra aşağıdaki Troparion 3 kez söylenir.

Ton 8

Şanlı öğrenciler ayakların yıkanmasıyla aydınlandıklarında Tanrı tanımaz Yahuda para aşkına tutuldu ve ışığını kaybedip âdil yargıç olan Seni yasa tanımaz yargıçlara teslim etti. Ey parayı seven, para uğruna kendini asmış olana bak; Öğretmene karşı bu tür şeylere kalkışan doyumsuz ruhtan kaç. Ey Sen herkese karşı iyi olan Rab, yücelik Sana.

Baba’ya …

Şanlı öğrenciler ayakların yıkanmasıyla aydınlandıklarında Tanrı tanımaz Yahuda para aşkına tutuldu ve ışığını kaybedip adil yargıç olan Seni yasa tanımaz yargıçlara teslim etti. Ey parayı seven, para uğruna kendini asmış olana bak; Öğretmene karşı bu tür şeylere kalkışan doyumsuz ruhtan kaç. Ey Sen herkese karşı iyi olan Rab, yücelik Sana.

Şimdi ve …

Şanlı öğrenciler ayakların yıkanmasıyla aydınlandıklarında Tanrı tanımaz Yahuda para aşkına tutuldu ve ışığını kaybedip adil yargıç olan Seni yasa tanımaz yargıçlara teslim etti. Ey parayı seven, para uğruna kendini asmış olana bak; Öğretmene karşı bu tür şeylere kalkışan doyumsuz ruhtan kaç. Ey Sen herkese karşı iyi olan Rab, yücelik Sana.

Papaz: Bizleri kutsal İncil’i dinlemeye layık kılması için Rab Tanrı’ya yalvaralım.

Okuyucu: Rab merhamet eyle (3 kez)

Papaz: Bilgelik! Ayağa kalkalım. Kutsal İncil’i dinleyelim. Hepinize esenlik!

Okuyucu: Ve sizin ruhunuza

Papaz: Yuhanna’ya göre kutsal İncil’den okuma

Okuyucu: Yücelik Sana Rab, yücelik Sana!

Papaz: Dikkat edelim.

BİRİNCİ İNCİL OKUMASI (Yuhanna 13:31-18:1)

Birbirinizi sevin

31Yahuda dışarı çıkınca İsa, «İnsanoğlu şimdi yüceltilmiştir» dedi. «Tanrı da Onda yüceltilmiş bulunuyor. 32Tanrı Onda yüceltildiğine göre, Tanrı da Onu kendinde yüceltecek, ve hemen yüceltecektir. 33Çocuklar! Kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız, ama Yahudilere söylediğim gibi, şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. 34Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. 35Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.»

Petrus, İsa’yı inkâr edecek

36Simun Petrus O’na, «Rab, nereye gidiyorsun?» diye sordu.
İsa, «Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin» diye cevap verdi.
37Petrus O’na, «Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!» dedi.
38İsa şöyle cevap verdi: «Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.»

14. Bölüm

İsa – Tanrı’ya giden yol

«Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. 2Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.»
5Tomas, «Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?» dedi.
6İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben’im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. 7Beni tanısaydınız, Babamı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.»
8Filipus, «Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter» dedi.
9İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba’yı göster’ diyorsun? 10Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum. 13Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.

Kutsal Ruh vaadi

15«Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. 16-17Ben de Baba’dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür, ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. 18Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 19Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. 20O gün anlayacaksınız ki, ben Babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. 21Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.»
22Yahuda – İskariyot değil – O’na, «Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?» diye sordu.
23İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. 24Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, benigönderen Baba’nındır.
25«Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. 27Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. 28Size, `Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür. 29Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız. 30Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 31Ama dünyanın, Baba’yı sevdiğimi ve Baba’nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.


15. Bölüm

Asma ile çubuklar

«Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. 2Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler. 3Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. 4Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. 5Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. 6Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. 7Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. 8Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.
9«Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… 11Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. 12Benim buyruğum şudur: sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 14Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. 15Artık size kul demem. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. 16Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin. 17Size şu buyruğu veriyorum: birbirinizi sevin!

Dünyanın nefreti

18«Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. 19Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. 20Size söylediğim sözü hatırlayın: `Köle, efendisinden üstün değildir.’ Banazulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. 21Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. 22Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım, günahları olmazdı; ama şimdi günahları için özürleri yoktur. 23Benden nefret eden, Babamdan da nefret eder. 24Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım, günahları olmazdı. Şimdiyse yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de Babamdan nefret ettiler. 25Bu, yasalarında yazılı, `Hiçbir neden yokken benden nefret ettiler’ sözü yerine gelsin diye oldu.
26«Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek. 27Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz.

16. Bölüm

«Bunları size, sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. 2Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı’ya hizmet ettiğini sanacak. 3Bunları, ne Baba’yı ne de beni tanımadıkları için yapacaklar. 4Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim.

Kutsal Ruh’un işleyişi

5«Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, `Nereye gidiyorsun?’ diye sormuyor. 6Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. 7Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim. 8O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. 9Günah konusunda – çünkü bana iman etmezler. 10Doğruluk konusunda – çünkü Baba’ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz. 11Yargı konusunda – çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.
12«Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. 13Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. 15Baba’nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek’ dememin nedeni budur.
16«Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.»

Kederiniz sevince dönüşecek

17Öğrencilerinden bazıları birbirlerine şöyle dediler: «`Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ ve `Çünkü Baba’ya gidiyorum’ diyor. Bize ne söylemek istiyor?» 18Bu yüzden, «`Kısa süre’ dediği nedir?Söylediklerini anlamıyoruz» deyip durdular.
19İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, «`Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ dedim. Birbirinizle bu sözü mü tartışıyorsunuz? 20Size doğrusunu söyleyeyim, siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince dönüşecek. 21Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. 22Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, onu size verecektir. 24Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.
25«Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki, artık örneklerle konuşmayacağım; Baba’yı size açıkça tanıtacağım. 26O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için Baba’dan istekte bulunacağımı söylemiyorum. 27Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba’dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba’nın kendisi sizi seviyor. 28Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum.»
29Öğrencileri, «İşte, şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun» dediler. 30«Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı’dan geldiğine bunun için iman ediyoruz.»
31İsa onlara, «Şimdi iman ediyor musunuz?» diye karşılık verdi. 32«İşte, hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim, Baba benimle birliktedir. 33Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!»

17. Bölüm

İsa dua ediyor

İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne dikip şöyle dedi: «Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. 2Çünkü sen O’na tüm insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. 3Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. 4Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. 5Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.
6«Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. 7Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. 8Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler. 9Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. 10Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. Benonlarda yüceltildim. 11Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 12Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan[bb] başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.
13«İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. 14Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 15Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. 16Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 17Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. 18Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. 19Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum[cc].
20-21«Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. 22Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. 23Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. 24Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. 25Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. 26Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.»

İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron vadisinin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa’yla öğrencileri bu bahçeye girdiler.

Okuyucu: Yücelik olsun Senin acılara katlanışına, Rab yücelik Sana!

İlahi 1. Ton 8.

Ulusların önderleri Rabbe ve O’nun Mesihine karşı birleştiler.

Aynı tonda

Bana haksız bir suçlamada bulundular. Rab, Rab, terk etme beni.

Aynı tonda

Duyularımızı Mesih’e pak şekilde getirelim ve O’nun arkadaşları olarak ruhlarımızı O’nun için kurban edelim ve Yahuda gibi bu dünyanın kaygılarıyla boğulmayalım; ama iç odalarımızda “Göklerdeki Babamız, bizi kötü olandan kurtar” diyelim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Bir Bakire olarak doğum yaptın ey evlenmemiş olan ve Bakire kaldın, ey güveysiz Anne, Tanrı’nın Annesi Meryem, kurtulalım diye Tanrımız Mesih’e yalvar.

İlahi 2. Ton 6.

Yahuda koşarak yasa tanımaz yazıcılara dedi: ‘Bana ne vermeye niyetlisiniz de O’nu size teslim edeyim?’ Onlar anlaşmaya varırken Sen, onların anlaşma konusu, göze görülmez şekilde onların arasında durup onaylıyordun. Ey kalpleri bilen Sen, ruhlarımızı kurtar.

Aynı tonda

Akşam yemeğindeki Meryem gibi Tanrı’ya merhametle hizmet edelim ve Yahuda gibi açgözlülük etmeyelim ki her zaman Tanrımız Mesih ile birlikte olabilelim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Ey Bakire, açıklanamaz şekilde beden verdiğine dualarla aracılık etmekten asla vazgeçme ki insanlığı sevdiği için sana yalvaranları tehlikelerden korusun.

İlahi 3. Ton 2

Lazarus’un dirilmesinden dolayı ey Rab, insanlığı seven, İbranilerin çocukları Sana ‘Hozana’ diye bağırdı. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Aynı tonda

Akşam Yemeğinde, Tanrımız Mesih, Öğrencilerine önceden bildirdin: ‘Biriniz beni ele verecek’. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Aynı tonda

Sana ‘Seni ele verecek olan kimdir?’ diye sorduğunda Yuhanna’ya haini ekmek aracılığıyla belli ettin. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Aynı tonda

Otuz parça gümüş karşılığında ve aldatıcı bir öpücük ile Yahudiler Seni öldürmek istedi. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Aynı tonda

Ayakların Yıkanması esnasında, Tanrımız Mesih, Öğrencilerine öğrettin: ‘Gördüğünüzün aynısını yapın’. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Aynı tonda

Öğrencilerine ‘Ayartılmayasınız diye uyanık durun ve dua edin’ dedin, ey Tanrımız. Ancak günahkâr Yahuda anlamak istemedi.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion

Hizmetkârlarını tehlikelerden koru, Tanrı’nın Annesi; çünkü hepimiz yıkılmaz bir duvar ve koruyucu olarak Tanrı’dan sonra sana sığınıyoruz.

Kathisma

Ton 7.

Akşam yemeğinde Öğrencileri besledin ve ihanet planını önceden bilerek yemek esnasında Yahuda’nın ihanetini açığa çıkardın. Onun affedilmez olduğunu biliyordun; ancak yine de dünyayı Yabancının elinden kurtarmak için Kendi isteğinle teslim edildiğini herkesin bilmesini istedin. Acılara katlanan Rab, yücelik Sana! (2 kere)

İKİNCİ İNCİL OKUMASI (Yuhanna 18:1-28)

18. Bölüm

İsa tutuklanıyor

İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron vadisinin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsayla öğrencileri bu bahçeye girdiler. 2Onu ele veren Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.
4İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, «Kimi arıyorsunuz?» diye sordu.
5«Nasıralı İsa’yı» diye karşılık verdiler.
İsa onlara, «Ben’im» dedi.
O’nu ele veren Yahuda da onlarla birlikte duruyordu.
6İsa, «Ben’im» deyince gerileyip yere düştüler.
7Bunun üzerine İsa onlara yine, «Kimi arıyorsunuz?» diye sordu.
«Nasıralı İsa’yı» dediler.
8İsa, «Size söyledim, ben’im» dedi. «Eğer beni arıyorsanız,bunları bırakın gitsinler.» 9Kendisinin daha önce söylediği, «Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim» şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu.
10Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı.
11İsa Petrus’a, «Kılıcını kınına koy! Baba’nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?» dedi.
12Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa’yı tutup bağladılar. 13O’nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa’nın kayınbabası Hanna’ya götürdüler. 14Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudilere telkin eden Kayafa idi.

Petrus’un ilk inkârı

15Simun Petrus’la başka bir öğrenci İsa’nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa’yla birlikte başkâhinin avlusuna girdi. 16Petrus ise dışarıda, kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus’u içeri getirdi. 17Kapıcı kız Petrus’a, «Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?» diye sordu.
Petrus, «Hayır, değilim» dedi.
18Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu.

Başkâhinin soruşturması

19Başkâhin İsa’ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. 20İsa ona şöyle cevap verdi: «Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta ders verdim. Gizli hiçbir şey söylemedim. 21Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar.»
22İsa bunları söyleyince, yanında duran görevlilerden biri, «Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?» diyerek O’na bir tokat attı.
23İsa ona, «Eğer yanlış bir şey söyledimse, yanlışımı göster!» diye cevap verdi. «Ama söylediklerim doğruysa, niçin bana vuruyorsun?»
24Bunun üzerine Hanna O’nu bağlı olarak başkâhin Kayafa’ya gönderdi.

Petrus’un ikinci ve üçüncü inkârı

25Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş ısınıyordu. O’na, «Sen de O’nun öğrencilerinden değil misin?» dediler.
«Hayır, değilim» diyerek inkâr etti.
26Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus’un, kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus’a, «Bahçede, seni O’nunlabirlikte görmedim mi?» diye sordu.
27Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü.

İsa, vali Pilatus’un önünde

28Sabah erkenden Yahudiler İsa’yı Kayafa’nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler.

İlahi 4. Ton 5

Bugün Yahuda, Öğretmeni terk ediyor ve Şeytan ile arkadaş oluyor; açgözlülük tutkusuyla kör olmuş. Kararıp ışıktan ayrı düşüyor; çünkü Kandili 30 parça gümüşe satmış olan nasıl görebilir? Ancak dünya uğruna acı çekmiş olan, bizim için parladı. O’na haykıralım: “İnsanlık için ve insanlık ile birlikte acı çekmiş olan Sen, Yücelik Sana!”

Aynı tonda

Bugün Yahuda sahte dindarlık gösterisinde bulunuyor ve kayra armağanına yabancılaşıyor. Öğrenci olduğu halde, hain oluyor. Arkadaşlık kisvesi altında aldatışını gizliyor ve akılsızca 30 parça gümüşü Efendinin sevgisinden daha değerli sayarak yasa tanımaz Sanhedrin’e (Yahudi mahkemesi) yol gösteriyor. Ancak kurtuluşu Mesih olan bizler Mesih’i yüceltelim.

Ton 1

Mesih’te kardeş olarak komşumuz için merhametsizlik değil, kardeş sevgisi edinelim ki birkaç kuruş için mahkûm edilmiş acımasız köle gibi olmayalım ve Yahuda gibi pişman olup elleri boş kalmayalım.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Her yerde senin hakkında yüce şeyler söylenmekte; çünkü her şeyin Yaratıcısını bedence doğurdun, Tanrı’nın Annesi Meryem, tümüyle övülmüş ve evlenmemiş.

İlahi 5. Ton 6

Öğretmenin öğrencisi fiyatta anlaştı ve Rabbi 30 parça gümüşe sattı, aldatıcı bir öpücükle O’nu öldürülmesi için suçlulara teslim ederek.

Aynı tonda

Bugün göğün ve yerin Yaratıcısı kendi Öğrencilerine şöyle dedi: Zamanı geldi ve bana ihanet eden Yahuda yakında. İki haydutun arasında, Çarmıh üzerinde gördüğünde beni kimse inkâr etmesin; çünkü insan olarak acı çekiyorum ve insanlığı seven olarak bana inananları kurtarıyorum.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Ey son günlerde sözle anlatılmaz biçimde kendi Yaratıcısına hamile kalıp O’nu doğurmuş olan Bakire, seni yüceltenleri kurtar.

İlahi 6. Ton 7

Bugün Yahuda; Rabbi, tüm çağlardan önce dünyanın Kurtarıcısı olanı, beş ekmekle insan topluluklarını doyurmuş olanı ele vermek için fırsat kolluyor. Bugün günahkâr, Öğretmenini inkâr ediyor. Öğrenci olduğu halde Efendiye ihanet etti; insanlığı man (gökten yağdırılmış ekmek) ile doyurmuş olanı gümüş için sattı.

Aynı tonda

Bugün Yahudiler, denizi bir asa ile ikiye bölmüş ve onları çölden geçirmiş olanı Çarmıha gerdiler. Onlar uğruna Mısır’ı belalarla vurmuş olanın bağrını bugün bir mızrakla deldiler ve gıda olarak göklerden man yağdırmış olana içmesi için sirke verdiler.

Aynı tonda

Rab, gönüllü olarak acı çekme zamanın gelince Öğrencilerine dedin: “Benimle birlikte bir saat uyanık kalmak için bile gücünüz yoksa nasıl benim uğruma ölme sözü verdiniz? Yahuda’nın nasıl uyumadığını ve beni günahkârlara teslim etmek için nasıl acele ettiğini görüyor musunuz? Uyanın, dua edin; Çarmıh üzerinde gördüğünde kimse beni inkâr etmesin”. Acılara katlanan Rab, yücelik Sana!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Selam Tanrı’nın Annesi, göklere sığmaz olanı rahminde taşıyan sen! Selam Bakire, Peygamberlerin bildirisi, İmanuel bizler için senin aracılığınla parladı! Selam Tanrımız Mesih’in Annesi!

Kathisma. Ton 7

Kurtarıcıya ihanet etmene sebep olan şey neydi Yahuda? Seni Elçilerin grubundan ayrı mı tuttu? Seni şifa verme armağanından mahrum mu bıraktı? Onlarla akşam yemeği yediğinde seni masadan attı mı? Öbürlerinin ayaklarını yıkadığında seninkileri küçümsedi mi? Ah, ne çok iyiliği unuttun! Senin nankör niyetin mahkûm edilirken O’nun acılara sınırsız tahammülü ve yüce merhameti ilan ediliyor. (2 kez)

ÜÇÜNCÜ İNCİL OKUMASI (Matta 26:57-75)

 

İsa Yüksek Kurul’un önünde

57İsa’yı tutuklayanlar, O’nu başkâhin Kayafa’ya götürdüler. Din bilginleriyle ihtiyarlar da orada toplanmışlardı. 58Petrus, İsa’yı uzaktan, ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu.
59Başkâhinlerle Yüksek Kurul’un tamamı, İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. 60-61Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde, aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dediler: «Bu adam, `Ben Tanrı’nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim’ dedi.»
62Başkâhin ayağa kalkıp İsa’ya, «Hiç cevap vermeyecek misin?» dedi. «Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?» 63İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise O’na, «Yaşayan Tanrı adına sana yemin ettiriyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?» dedi.
64İsa, «Söylediğin gibidir» karşılığını verdi. «Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.»
65Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, «Tanrı’ya küfretti!» dedi. «Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. 66Buna ne diyorsunuz?»
«Ölümü hak etti!» diye cevap verdiler.
67-68Bunun üzerine İsa’nın yüzüne tükürüp O’nu yumrukladılar. Bazıları da O’nu tokatlayıp, «Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?» dediler.

Petrus İsa’yı inkâr ediyor

69Petrus ise dışarıda, avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kızyanına gelip, «Sen de Celileli İsa’yla birlikteydin» dedi.
70Ama Petrus bunu herkesin önünde inkâr ederek şöyle dedi: «Senin neden söz ettiğini anlamıyorum.»
71Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, «Bu adam Nasıralı İsa’yla birlikteydi» dedi.
72Petrus yemin ederek, «Ben o adamı tanımıyorum» diye yine inkâr etti.
73Orada duranlar az sonra Petrus’a yaklaşıp, «Gerçekten sen de onlardansın. Lehçen seni ele veriyor» dediler.
74Petrus kendine lanet okuyup yemin ederek, «O adamı tanımıyorum!» dedi.
Tam o anda horoz öttü.
75Petrus, İsa’nın, «Horoz ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin» dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

Rab, Seni tutuklamış olan günahkârlara katlanarak şöyle dedin: “Çobanı vursanız ve on iki koyunu, Öğrencilerimi, dağıtsanız da tarafıma on iki lejyondan çok daha fazla Melek çağırabilirdim. Ancak bunlara katlanıyorum ki Peygamberlerim aracılığıyla bildirmiş olduğum gizli ve saklı şeyler yerine gelsin”. Rab, yücelik Sana!

Aynı tonda

Seni üçüncü kez yadsıdığında Petrus ona önceden söylenmiş olanı hemen anladı ve Sana pişmanlık göstergesi gözyaşları sundu: Ey Tanrı, acı bana ve kurtar beni.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Hepimiz kutsal Bakireyi kurtuluş Kapısı, mutluluk Cenneti ve sonsuz ışığın Bulutu olarak övelim; ona “Selam!” derken.

İlahi 8. Ton 2

Konuşun günahkârlar! Kurtarıcımızdan ne duydunuz? Yasa’yı ve Peygamberlerin öğretilerini açıklamadı mı? O halde Sözü, Tanrı’dan Tanrı olanı ve ruhlarımızın Kurtarıcısını Pilatus’a teslim etmek için nasıl anlaşabildiniz?

Aynı tonda

Senin kayra armağanlarından yararlananlar “Çarmıha gerilsin” diye bağırdılar ve âdil olanın katilleri, iyiliksever biri yerine bir suçluyu istediler; ancak, ey Mesih, insanlığı sevdiğin için acı çekip bizi kurtarmayı istediğinden sessiz kalıp onların küstahlıklarına katlandın.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Birçok günahımızdan dolayı cesaretsiz olduğumuz için senden doğmuş olana yalvar, Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü bir annenin duaları Efendi’nin iyiliği için büyük etkiye sahiptir. Günahkârların yakarışlarını hor görme, ey tümüyle kutsal; çünkü bizim uğrumuza acı çekmeyi bile kabul etmiş olan O, merhametlidir ve kurtarabilir.

İlahi 9. Ton 3

İsrail oğullarından bazılarının değer biçtikleri kişinin pahası olarak 30 parça gümüş ödediler. Uyanık durup dua edin ki sınanmayasınız. Ruh istekli; beden zayıftır. Bu nedenle uyanık durun.

Aynı tonda

Yemem için bana mazı verdiler ve susuzluğumda içeyim diye bana sirke verdiler: ama Sen, Rab, beni ayağa kaldır da onlara bunun bedelini ödeteyim.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Biz uluslardan olanlar sana övgüler söylüyoruz Tanrı’nın pak annesi; çünkü aracılığınla insanlığı lanetten özgür kılmış olan Tanrımız Mesih’e beden verdin.

Kathisma. Ton 8

Ah, bir zamanlar öğrencin olan Yahuda nasıl Sana ihanet planı yapabildi? Hain ve adaletsiz olarak aldatıcı biçimde Seninle akşam yemeğine oturdu. Kâhinlere gidip dedi: “Bana ne vereceksiniz de Yasa’ya karşı gelen ve Şabat kuralını çiğneyen o adamı size teslim edeyim? Acılara katlanan Rab, yücelik Sana! (2kez)

DÖRDÜNCÜ İNCİL OKUMASI (Yuhanna 18:28-19:16)

 

İsa, vali Pilatus’un önünde

28Sabah erkenden Yahudiler İsa’yı Kayafa’nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak[çç] ve Fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. 29Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. «Bu adamı neyle suçluyorsunuz?» diye sordu.
30Ona şu karşılığı verdiler: «Bu adam kötülük eden biri olmasaydı, O’nu sana getirmezdik.»
31Pilatus onlara, «O’nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın» dedi.
Yahudiler, «Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok» dediler.
32Bu, İsa’nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu.
33Pilatus yine vali konağına girdi. İsa’yı çağırıp O’na, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.
34İsa şöyle karşılık verdi: «Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?»
35Pilatus, «Ben Yahudi miyim?» dedi. «Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?»
36İsa, «Benim krallığım bu dünyadan değildir» diye karşılık verdi. «Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.»
37Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.
İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. «Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.»
38Pilatus O’na, «Gerçek nedir?» diye sordu.
Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, «Ben O’nda hiçbir suç görmüyorum» dedi.
39«Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?»
40Onlar yine, «Bu adamı değil, Barabas’ı isteriz!» diye bağrıştılar.
Oysa Barabas bir hayduttu.

19. Bölüm

İsa ölüme mahkûm ediliyor

O zaman Pilatus İsa’yı tutup kamçılattı. 2Askerler de dikenlerden bir taç örüp O’nun başına geçirdiler. Sonra O’na mor bir kaftan giydirdiler. 3Önüne geliyor, «Selam, ey Yahudilerin Kralı!» diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.
4Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, «İşte, O’nu dışarıya, size getiriyorum. O’nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz» dedi.
5Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, «İşte o adam!» dedi.
6Başkâhinler ve görevliler İsa’yı görünce, «Çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrıştılar.
Pilatus, «O’nu kendiniz alın, çarmıha gerin!» dedi. «Ben O’nda bir suç görmüyorum!»
7Yahudiler şu karşılığı verdiler: «Bizim bir yasamız var, o yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.»
8Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. 9Yine vali konağına girip İsa’ya, «Sen nereden geliyorsun?» diye sordu.
İsa ona cevap vermedi.
10Pilatus, «Benimle konuşmayacak mısın?» dedi. «Seni salıvermeye yetkim olduğu gibi, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?»
11İsa, «Sana gökten verilmemiş olsaydı, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı» diye karşılık verdi. «Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.»
12Bunun üzerine Pilatus İsa’yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, «Bu adamı salıverirsen, Sezar’ın dostu değilsin!» diye bağrıştılar. «Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar’a karşı gelmiş olur.»
13Pilatus bu sözleri işitince İsa’yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme – İbranicede Gabata – denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. 14O gün Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat on iki sularıydı Pilatus Yahudilere, «İşte, sizin Kralınız!» dedi.
15Onlar, «Yok et O’nu! Yok et, çarmıha ger!» diye bağrıştılar.
Pilatus, «Kralınızı mı çarmıha gereyim?» diye sordu.
Başkâhinler, «Sezar’dan başka kralımız yok!» karşılığını verdiler.
16Bunun üzerine Pilatus İsa’yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.

Yasa tanımaz insanlar yüceliğin Rabbini Çarmıha çivilediklerinde, ışığı bir giysi gibi kuşanan yargılanmak için çıplak kalıyor ve kendi şekillendirdiklerinin ellerinden gelen darbeyi yüzüne kabul ediyor. Sonra Tapınağın perdesi ikiye ayrıldı; Güneş, huzurunda her şeyin titrediği Tanrı’nın öfkelendirildiğini görmeye dayanamayarak karardı. Secde edelim Tanrı’ya.

Aynı tonda

Öğrenci inkâr etti; Haydut haykırdı: “Hatırla beni Rab, Krallığında”.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Kulların uğruna bir Bakireden ten almayı kabul etmiş olan Rab, dünyaya esenlik ver ki tek sesle Seni yüceltelim, insanlığı tek Seven.

İlahi 11. Ton 6

İbrani ırkı için yaptıklarının karşılığında ey Mesih, Sana içmen için ödle karıştırılmış sirke verdiler ve Seni çarmıha gerilmeye mahkûm ettiler. Ancak yaptıkları uyarınca onlara bunların karşılığını ödet Rab; çünkü Senin alçalışını anlamadılar.

Aynı tonda

İbrani ırkı Senin ele verilmenden mutluluk duymadı ey Mesih; ama başlarını sallayıp Seninle alay ettiler. Ancak yaptıkları uyarınca onlara bunların karşılığını ödet Rab; çünkü Sana karşı boş şeyler tasarladılar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Tanrı’nın senden ten aldığını biliyoruz Tanrı’nın Bakire Annesi; tek pak, tek kutlu ve bu yüzden seni durmadan överken yüceltiyoruz.

İlahi 12. Ton 8

Rab, Yahudilere şöyle diyor: “Halkım, size ne yaptım? Hangi konuda yordum sizi? Körlerinize ışık verdim, cüzamlılarınızı arındırdım, yatalak adamı ayağa kaldırdım. Halkım, size ne yaptım da bana bunun karşılığını nasıl ödediniz? Man yerine mazı, su yerine sirke verdiniz; beni sevmek yerine bir çarmıha çivilediniz. Artık dayanamıyorum; uluslarımı çağıracağım ve onlar beni ve Baba ile Ruh’u yüceltecekler ve onlara sonsuz yaşam bağışlayacağım”.

Aynı tonda

Bugün Tapınağın perdesi günahkârlara uyarı olarak ikiye ayrılıyor ve Güneş ışıklarını saklıyor, Efendinin Çarmıha gerildiğini görerek.

Aynı tonda

İsrail’in yasa koyucuları, Yahudiler ve Ferisiler, Elçiler grubu size haykırıyor: “İşte, yıktığınız bir Tapınak görün; işte Çarmıha gerdiğiniz bir Kuzu görün. Onu bir mezara teslim ettiniz; ancak O kendi yetkisiyle dirildi. Aldanmayın ey Yahudiler; çünkü sizi denizde kurtarmış ve çölde beslemiş olan O’dur. O, dünyanın yaşamı, ışığı ve esenliğidir”.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Selam, yüceliğin Kralının Kapısı ki o kapıdan yalnızca En Yüce Olan geçti ve onu yine mühürlü bıraktı; ruhlarımızın kurtuluşu için.

Kathisma. Ton 8

Kayafas’ın huzurunda durduğunda ey Tanrı ve Pilatus’a teslim edildiğinde ey Yargıç, göğün güçleri korkuyla sarsıldı; ama sonra Sen insanlığı kurtarmak için iki haydutun arasında bir Ağaç üzerinde yükseltildin ve günahkârlarla bir sayıldın, ey Günahsız olan. Acılara katlanan Rab, yücelik Sana! (2 kez)

BEŞİNCİ İNCİL OKUMASI (Matta 27:3-32)

3İsayı ele veren Yahuda, Onun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü. 4«Ben suçsuz birini[cc] ele vermekle günah işledim» dedi.
Onlar ise, «Bundan bize ne? Onu sen düşün» dediler.
5Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.
6Paraları toplayan başkâhinler, «Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz» dediler. 7Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlasını satın aldılar. 8Bunun için bu tarlaya bugüne dek `Kan Tarlası’ denilmiştir. 9-10Böylece Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu:

«İsrail oğullarından kimilerinin
Ona biçtikleri değerin karşılığı olan
otuz gümüşü aldılar
ve Rabbin bana buyurduğu gibi,
çö
mlekçinin tarlasını satın almak için harcadılar

İsa vali Pilatus’un önünde

11İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali O’na, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.
İsa, «Söylediğin gibidir» dedi.
12Başkâhinlerle ihtiyarlar O’nu suçlayınca hiç karşılık vermedi. 13Pilatus O’na, «Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?» dedi. 14İsa bir tek konuda bile onacevap vermedi. Vali buna çok şaştı.
15Her Fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. 16O günlerde Barabas adında ünlü bir tutuklu vardı. 17Halk bir araya toplandığında, Pilatus onlara, «Sizin için kimi salıvereyim istersiniz, Barabas’ı mı, Mesih denilen İsa’yı mı?» diye sordu. 18İsa’yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu.
19Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, «O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda O’nun yüzünden çok sıkıntı çektim» diye haber gönderdi.
20Başkâhinler ve ihtiyarlar ise, Barabas’ın salıverilmesini ve İsa’nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar.
21Vali onlara şunu sordu: «Sizin için ikisinden hangisini salıvereyim istersiniz?»
«Barabas’ı» dediler.
22Pilatus, «Öyleyse Mesih denen İsa’yı ne yapayım?» dedi.
Hep bir ağızdan, «Çarmıha gerilsin!» dediler.
23Pilatus, «O ne kötülük yaptı ki?» diye sordu.
Onlar ise daha yüksek sesle, «Çarmıha gerilsin!» diye bağrışıp durdular.
24Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: «Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın!»
25Bütün halk şu karşılığı verdi: «O’nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!»
26Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabas’ı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

Askerlerin İsa’yı aşağılaması

27Sonra valinin askerleri İsa’yı vali konağına götürüp tüm taburu başına topladılar. 28O’nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. 29Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, «Selam, ey Yahudilerin Kralı!» diyerek O’nunla alay ettiler. 30Üzerine tükürdüler, kamışı alıp başına vurdular. 31O’nunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu alıp götürdüler.

İsa çarmıha geriliyor

32Dışarı çıktıklarında Simun adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa’nın çarmıhını ona zorla taşıttılar.

İlahi 13. Ton 6

Yahudilerin Meclisi Pilatus’tan Senin çarmıha gerilmeni istedi ey Rab; çünkü Sende suç bulamadıkları halde suçlu Barabas’ı serbest bıraktılar ve Âdil olan Seni mahkûm edip cinayet suçuna neden oldular. Ama onlara hak ettiklerini ver Rab; çünkü Sana karşı boş şeyler tasarladılar.

Aynı tonda

Kâhinler; huzurunda her şeyin titreyip sarsıldığı, her dilin övdüğü, Tanrı’nın Gücü ve Bilgeliği olan Mesih’in yüzüne vurdular ve O’na öd verdiler. Bizi tüm kötülüklerimizden kendi kanıyla kurtarmak istediği için tüm bu acıları çekmeyi kabul etti; çünkü insanlığı sever.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Tanrı’nın Annesi, anlayışı aşan şekilde bir söz aracılığıyla kendi yaratıcına beden verdin; ruhlarımızı kurtarması için O’na yalvar.

İlahi 14. Ton 8

Rab, elleri kanla kirlenmiş bir Haydut, yol arkadaşın oldu. Bizleri de onunla birlikte say; çünkü Sen iyisin ve insanlığı seversin.

Aynı tonda

Çarmıh üzerindeki Haydut birkaç sözcük söyledi; ama büyük iman buldu. Bir anda kurtuldu ve Cennet’in kapılarını açmış olarak oraya giren ilk kişi oldu. O’nun tövbesini kabul etmiş olan Rab, yücelik Sana!

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Bir Melek aracılığıyla dünyanın neşesini kabul etmiş olan sana selam. Yaratıcına ve Rabbine beden vermiş olan sana selam. Tanrımız Mesih’in Annesi olmaya layık bulunmuş olan sana selam.

İlahi 15. Ton 6

Aşağıdaki ayetler okunurken geleneksel olarak kilisedeki ışıklar söndürülür ve Çarmıh ile yürüyüş (geçit) yapılarak Rabbin Çarmıha gerilme anı canlandırılır. Daha sonra da inanlılar Rabbe saygı gösterisinde bulunup Çarmıhın dibine çiçek bırakırlar.

Dünyayı suların üzerine asmış olan, bugün bir Ağaca asılıyor (3 kez)

Meleklerin Kralı olan O, dikenlerden örülü bir taçla süsleniyor.

Göğü bulutlarla saran O, alaycı erguvana sarılıyor.

Âdem’i Ürdün’de özgür kılmış olan O, yüzüne darbe alıyor.

Kilise’nin Güveyi, çivilerle deliniyor.

Bakirenin Oğlu, bir mızrakla deliniyor.

Senin Acılarına tapıyoruz ey Mesih (3 kez)

Bizlere görkemli Dirilişini de göster.

Aynı tonda

Yahudiler gibi bayram kutlamayalım; çünkü bizim Paskalya kuzumuz Mesih Tanrı da bizim için kurban edildi. Ama kendimizi tüm kirlerden arındıralım ve O’na içtenlikle yalvaralım: “Kalk Rab, insanlığı sevdiğin için bizleri kurtar”.

Aynı tonda

Çarmıhın, Rab, halkının yaşamı ve dirilişidir ve Sana ümit bağlayarak, Çarmıha gerilmiş Sen Tanrımızı övüyoruz. Bize merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Theotokion. Aynı tonda

Seni doğurmuş olan, Seni Çarmıhta asılı görünce, ey Mesih, şöyle haykırdı: “Gördüğüm bu tuhaf gizem de ne ey Oğlum? Bedende çivilenmiş olarak bir ağacın üzerinde nasıl ölürsün, ey yaşam veren?”

Kathisma. Ton 4

Değerli kanınla bizleri yasanın lanetinden kurtardın; Çarmıha çivilenip bir mızrakla delinerek tüm insanlık için ölümsüzlük kaynağı oldun. Kurtarıcımız, yücelik Sana! (2 kez)

ALTINCI İNCİL OKUMASI (Markos 15:16-32)

Askerlerin İsayı aşağılaması

16Askerler İsayı, Pretoryum denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar. 17O’na mor renkte bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. 18«Selam, ey Yahudilerin Kralı!» diyerek O’nu selamlamaya başladılar. 19Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. 20O’nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp O’na yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O’nu dışarı götürdüler.

İsa çarmıha geriliyor

21Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus’un babası olan bu adama İsa’nın çarmıhını zorla taşıttılar. 22İsa’yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler. 23O’na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi. 24Sonra O’nu çarmıha gerdiler ve kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.
25İsa’yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu. 26Üzerindeki suç yaftasında, `YAHUDİLERİN KRALI’ diye yazılıydı. 27-28İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler.[k] 29-30Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, «Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!» diyorlardı.
31Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O’nunla alay ederek aralarında, «Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor» diye konuşuyorlardı. 32«İsrail’in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görelim ve iman edelim.» İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olanlar da O’na hakaret ettiler.

33-34Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa’ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

35Askerler O’nu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. 36Sonra oturup yanında nöbet tuttular. 37Başının üzerine,

`BU, YAHUDİLERİN KRALI İSA’DIR’

diye yazan bir suç yaftası astılar.
38İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. 39-40Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, «Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğluysan, çarmıhtan in!» diyorlardı.
41-42Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde O’nunla alay ederek, «Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor» diyorlardı. «İsrail’in Kralı imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na iman edelim. 43Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, `Ben Tanrı’nın Oğluyum’ demişti.» 44İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan haydutlar da O’na aynı şekilde hakaret ettiler.

İsa’nın ölümü

45Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. 46Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.
47Orada duranlardan bazıları bunu işitince, «Bu adam İlyas’ı çağırıyor» dediler.
48İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi. 49Diğerleri ise, «Dur bakalım, İlyas gelip O’nu kurtaracak mı?» dediler.
50İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.
51O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. 52Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. 53Bunlar mezarlarından çıkıp İsa’nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler.
54İsa’yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve, «Bu gerçekten Tanrı’nın Oğluydu!» dediler.

Krallığında hatırla bizi ey Rab, krallığında geldiğinde. Kutludur ruhta yoksul olanlar; çünkü onlarındır göklerin egemenliği.

Kutludur yas tutanlar; çünkü avutulacaklar.

Kutludur alçakgönüllüler; çünkü yeryüzünü miras alacaklar.

Bir ağaç aracılığıyla Âdem Cennet’ten sürgün edildi; ama Çarmıh ağacı aracılığıyla Haydut Cennet’i mesken edindi: çünkü ilki meyveyi tadarak Yaratıcısının emrini hiçe saydı; ikincisi ise Onunla birlikte çarmıha gerilerek gizli Tanrı’yı ikrar etti, “Krallığında beni hatırla” diyerek.

Kutludur doğruluğa acıkıp susayanlar; çünkü onlar doyurulacak.

Yasa tanımayanlar Yasa yapıcıyı bir öğrenciden satın aldı ve O’nu yasa bozucu olarak Pilatus’un yargı kürsüsü önüne getirdi; onlara çölde man vermiş olanı “Çarmıha gerin” diye haykırarak. Bizse âdil Haydutu örnek alarak imanla haykırıyoruz: “Hatırla bizleri ey Kurtarıcı, Krallığında geldiğinde”.

Kutludur merhametliler; çünkü onlar merhamet bulacak.

Tanrı’yı öldürmüş olanların sürüsü, yasa tanımaz Yahudi halkı, çılgınlıkları içinde Pilatus’a masum Mesih’i “Çarmıha ger” diye bağırdılar. Barabas’ın salıverilmesini istediler. Ama biz O’na, minnet bilen Haydutun sözleriyle sesleniyoruz: “Hatırla bizleri ey Kurtarıcı, Krallığında geldiğinde”.

Kutludur kalbi temiz olanlar; çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.

Senin yaşam doğuran bağrın, Eden’deki bir pınar gibi fışkırarak Kilisene içecek sağlıyor ey Mesih; ruhsal bir Cennet olarak dört ayrı kola ayrılır gibi dört İncil’e ayrılıp Dünyayı suluyor; yaratılışı mutlu kılıp uluslara Senin Krallığına secde etmeyi sadakatle öğreterek.

Kutludur barış sağlayanlar; çünkü onlara Tanrı’nın çocukları denecek.

Benim uğruma çarmıha gerildin; öyle ki benim için bağışlanma kaynağı olasın. Bağrın mızrakla delindi; öyle ki benim için yaşam kaynakları akıtasın. Çivilerle delindin; öyle ki çektiğin acıların derinliği sayesinde kudretinin yüceliğinden emin olarak, ey yaşam veren Mesih, Sana şöyle haykırayım: “Çarmıhına yücelik olsun ey Kurtarıcı, Acılarına yücelik olsun!”

Kutludur doğruluk uğruna eziyet görenler; çünkü onlarındır göklerin egemenliği.

Çarmıha gerildiğinde ey Mesih, tüm yaratılış görüp titredi. Yeryüzünün temelleri Senin kudretinin korkusuyla sarsıldı. Göğün ışıkları gizlendi ve Tapınağın perdesi yırtıldı. Dağlar titredi ve kayalar yarıldı ve bizler imanlı Haydut ile Sana, ey Kurtarıcı, haykırıyoruz: “Hatırla”.

Kutlusunuz benim yüzümden haksız yere size hakaret edip zulmettiklerinde ve size karşı her tür kötü şeyi söylediklerinde.

Çarmıh üzerinde suç kaydımızı yırtıp attın ve ölüler arasında sayılarak oradaki zorbayı bağlayıp herkesi Dirilişinle ölümün bağlarından kurtardın. Dirilişin aracılığıyla aydınlandık ey insanlığı seven Rab ve Sana şöyle diyoruz: “Kurtarıcı, Krallığında bizleri de hatırla”.

Sevinin ve mutlu olun; çünkü gökteki ödülünüz büyüktür.

Çarmıhta kaldırılmış olarak ölümün gücünü yok edip Tanrı olarak hakkımızdaki suç kaydını yok ederek ey Rab, insanlığı tek Seven, imanla secde eden ve Sana “Kurtarıcı, bizleri de Krallığında hatırla” diye haykıran bizlere de Haydutun pişmanlığını bağışla, Mesih Tanrımız.

Baba’ya …

Biz tüm inananlar tek bir sesle Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u; karışmaksızın kalan, yalın, bölünmemiş ve yaklaşılmaz olan ve üç Kişide var olan tanrılık Birliğini yüceltelim; O’nun aracılığıyla sonsuz cezanın ateşinden kurtulduk.

Şimdi ve …

Theotokion

Ey Mesih, tohumsuz bir şekilde Seni bedence doğurmuş olan Annen gerçekten Bakireydi ve doğurduktan sonra da bakire kaldı. Pek merhametli Efendi, “Krallığında bizleri de hatırla ey Kurtarıcı” diyenlerin suçlarını bağışlaman için onu aracı kılıyoruz.

Prokeimenon – 4. Tonda

Elbiselerimi aralarında bölüştüler ve giysilerim için kura çektiler.

Ayet: Tanrı, Tanrım, kulak ver bana; niçin beni terk ettin?

YEDİNCİ İNCİL OKUMASI (Matta 27:33-54)

33-34Golgota, yani Kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsaya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi.

35Askerler Onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. 36Sonra oturup yanında nöbet tuttular. 37Başının üzerine,

`BU, YAHUDİLERİN KRALI İSADIR

diye yazan bir suç yaftası astılar.
38İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. 39-40Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, «Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Haydi, kurtar kendini! Tanrı’nın Oğluysan, çarmıhtan in!» diyorlardı.
41-42Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde O’nunla alay ederek, «Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor» diyorlardı. «İsrail’in Kralı imiş! Şimdi çarmıhtan aşağı insin de O’na iman edelim. 43Tanrı’ya güveniyordu; Tanrı O’nu seviyorsa, kurtarsın bakalım! Çünkü, `Ben Tanrı’nın Oğluyum’ demişti.» 44İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan haydutlar da O’na aynı şekilde hakaret ettiler.

İsa’nın ölümü

45Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat on ikiden saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. 46Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, «Elî, Elî, lema şevaktani?» yani, «Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin?» diye bağırdı.
47Orada duranlardan bazıları bunu işitince, «Bu adam İlyas’ı çağırıyor» dediler.
48İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa’ya içirdi. 49Diğerleri ise, «Dur bakalım, İlyas gelip O’nu kurtaracak mı?» dediler.
50İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.
51O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. 52Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. 53Bunlar mezarlarından çıkıp İsa’nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler.
54İsa’yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar ve, «Bu gerçekten Tanrı’nın Oğluydu!» dediler.

Suriyeli Efrem’in Rabbin Acıları hakkında yazdıklarının okunmasından hemen sonra 50. Mezmur okunur.

Mezmur 50 (51)

Ey Tanrı, lütfet bana, Sevgin uğruna; Sil isyanlarımı, Sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, Arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, Günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, Yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, Günah içinde anam bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyur bana, Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruhun’u benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, İstekli bir ruhla bana destek ol. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, Günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan, Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, Yoksa sunardım sana, Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur, Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Seni hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

SEKİZİNCİ İNCİL OKUMASI (Luka 23:32-49)

32İsayla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. 33Kafatası denilen yere vardıklarında İsayı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. 34İsa, «Baba, onları bağışla» dedi. «Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.
35Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler ise İsa’yla alay ederek, «Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı’nın Mesihi, Tanrı’nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın» diyorlardı.
36-37Askerler de yaklaşıp İsa’yla eğlendiler. O’na ekşi şarap sunarak, «Sen Yahudilerin Kralıysan, kurtar kendini!» dediler. 38Başının üzerinde şu yafta vardı:

`YAHUDİLERİN KRALI BUDUR’.

39Çarmıhta asılı duran suçlulardan biri O’na, «Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!» diye küfür etti.
40Ne var ki, öbür suçlu onu azarladı. «Sende Tanrı korkusu da mı yok?» diye karşılık verdi. «Sen de aynı cezayı çekiyorsun. 41Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır.»
42Sonra, «Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an» dedi.
43İsa ona, «Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın» dedi.

İsa’nın ölümü

44-45Saat öğleyin on iki sularında güneş karardı ve bütün ülkenin üzerine saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. 46İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.
47Olanları gören yüzbaşı, «Bu adam gerçekten doğru biriydi» diyerek Tanrı’yı yüceltmeye başladı. 48Olayı seyretmek için birikmiş olan halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler. 49Ama İsa’nın bütün tanıdıkları ve Celile’den O’nun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş, olanları seyrediyorlardı.

Aziz Kosmas’ın Kanonu okunur.

Ode 5. Irmos

Senin için şafak vakti kalkıyorum, düşmüş olana merhametin sayesinde değişmeden kendini alçaltmış olan ve hissiz bir şekilde Acılarına boyun eğmiş olan Senin için, ey Tanrı’nın Sözü. Bana esenlik bağışla ey insanlığı Seven.

Troparia

Ey Mesih, ayakları yıkandığında ve kutsal Gizeme katılmaları sayesinde arındıklarında kulların Seninle birlikte Siyon’dan heybetli Zeytin Dağı’na gittiler, Sana övgüler söyleyerek ey insanlığı Seven.

Onlara “Bakın dostlarım” dedin, “Korkmayın; çünkü götürülüp günahkârların eliyle öldürülme saatim yakın ki o zaman hepiniz dağılacaksınız ve beni terk edeceksiniz. Beni insan ırkını Seven ilan etmeniz için sizleri yine bir araya toplayacağım”.

Katavasia

Senin için şafak vakti kalkıyorum, düşmüşe merhametin sayesinde değişmeden kendini alçaltmış olan ve hissiz bir şekilde Acılarına boyun eğmiş olan Senin için, ey Tanrı’nın Sözü. Bana esenlik bağışla ey insanlığı Seven.

Papaz: Yine ve yine esenlikle Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü Sen Esenlik Kralısın ve ruhlarımızın Kurtarıcısısın ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Okuyucu: Âmin.

Kontakion. Ton 8. [Aziz Romanos]

Gelin, uğrumuza çarmıha gerilmiş olanı hep birlikte övelim; çünkü Meryem, Ağaç üzerinde gördüğünde O’na şöyle dedi: “Çarmıh acıları çektiğin halde, Sen benim Oğlum ve Tanrımsın”.

Ikos

Kendi Kuzusunun kesime götürüldüğünü gördüğü zaman Dişi Kuzu Meryem yastan bitkin halde diğer kadınlarla birlikte O’nun peşinden gitti şöyle diyerek: “Nereye gidiyorsun çocuğum? Kimin uğruna bu bu kadar hızlı şekilde yol alıyorsun? Yine Kana’da düğün mü var ve şimdi oraya gidip suyu şaraba dönüştürmek için mi acele ediyorsun? Seninle geleyim mi yoksa Seni bekleyeyim mi ey çocuğum? Bana bir söz söyle ey Söz; beni pak tutmuş olan Sen yanımdan sessizce geçip gitme, Oğlum ve Tanrım”.

Çarmıha gerilmeyle ilgili Ayetler

Sen diri tanrısın, bir Ağaç üzerinde ölü,
Ey çıplak ceset ve yaşayan Tanrı’nın Sözü.

İyi Haydut ile ilgili Ayetler

Haydut açtı Eden’in kapılarını ardına kadar,
“Hatırla beni” sözü oldu kapıyı açan anahtar.

Sözle anlatılmaz ve sınırsız merhametinle ey Tanrımız Mesih, bizlere acı. Âmin.

Ode 8. Irmos.

Dindar gençler Tanrı tanımaz kötülüğün anıtını küçük düşürürken yasa tanımaz Yahudi Meclisi öfkelenip Mesih’e karşı kibirli bir toplantı yaptılar; öldürmeyi düşündüler yaşamı avuçlarında tutanı, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Troparia

Artık göz kapaklarınızdan uykuyu çıkarıp atın” dedin ey Mesih, “Dua edip uyanık kalın ki sınanmaya düşmeyesiniz. Özellikle sen Simon; çünkü kudretliye gelen sınama daha çetindir. Beni tanıdığını kabul et Petrus, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Dudaklarımdan asla kötü bir söz çıkmayacak, ey Efendi, herkes Seni yadsısa da ben Seninle ölmekten mutluluk duyacağım” diye haykırdı Petrus, “Çünkü ne et ne kan; ama Baban açıkladı bana Seni, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Tanrısal bilgeliğin ve bilginin tüm derinliğini araştırmadın; yargılarımın uçurumunu kavrayamadın arkadaşım” dedi Rab. “O halde, etten kemikten olduğun için, böbürlenme; çünkü üç kere yadsıyacaksın beni, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u kutsuyoruz; Onları sonsuza dek övüp yüceltiyoruz.

Önceden söylendiği gibi, gerçekleştirmeye hemen ikna edileceğin şeye tepki gösteriyorsun Simon Petrus ve sana aniden yaklaşan bir hizmetçi kız seni korkutacak. Acı acı ağlayıp yine de merhametli bulacaksın beni, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Rabbi övüyoruz, kutsuyoruz ve O’na tapıyoruz; O’nu sonsuza dek övüp yüceltiyoruz.

Katavasia.

Dindar gençler Tanrı tanımaz kötülüğün anıtını küçük düşürürken yasa tanımaz Yahudi Meclisi öfkelenip Mesih’e karşı kibirli bir toplantı yaptılar; öldürmeyi düşündüler yaşamı avuçlarında tutanı, tüm yaratılışın sonsuza kadar kutsayıp yücelttiğini.

Ode 9. Irmos

Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Troparia

Kötü insanların yıkıcı bir çetesi, Tanrı’dan nefret edenler, Tanrı’yı öldürenler topluluğu üzerine geldi ey Mesih ve her şeyin Yaratıcısı olan Seni bir suçlu gibi ölüme sürüklediler; Seni yüceltiyoruz.

Dinsizler, Yasa’yı ve Peygamberlerin söylediklerini bilmeyenler boş şeyler tasarlayıp her şeyin Efendisi olan Seni haksızlıkla bir koyun gibi öldürülmeye götürdüler; Seni yüceltiyoruz.

Kıskançlık dolu kötülükle yaralanarak kâhinler ve yazıcılar Seni yabancı ulustan olanlara teslim ettiler; doğası gereği Yaşamın kendisi ve yaşam Verici olan Senden kurtulmak için. Seni yüceltiyoruz.

Senin çevreni köpek sürüsü gibi sardılar Egemen Rab; yanağına yumruk attılar, Seni sorguladılar, Sana karşı yalancı tanıklıkta bulundular ve Sen tüm bunlara katlanarak hepimizi kurtardın.

Katavasia

Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Papaz: Yine ve yine esenlikle Rabbimize dua edelim.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü göğün tüm Güçleri Seni över ve bizler Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar

Okuyucu: Âmin.

Exapostilarion

Ton 3. Örnek Melodi.

O gün Haydutu Cennete layık kılmış olan Rab, aynı şekilde beni de Çarmıh ağacı sayesinde aydınlat ve kurtar (3 kez).

DOKUZUNCU İNCİL OKUMASI (Yuhanna 19:25-37)

25İsanın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kızkardeşi, Klopanın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. 26İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, «Anne[ff], işte oğlundedi. 27Sonra öğrenciye, «İşte, annen!» dedi.
O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı.

İsa’nın ölümü

28Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için, «Susadım!» dedi. 29Orada ekşi şarapla dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri zufa dalına takarak O’nun ağzına uzattılar. 30İsa şarabı tadınca, «Tamamlandı!» dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.
31Yahudiler Pilatus’tan çarmıha gerilmiş adamların bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan, cesetlerin Sept günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Sept günü büyük bayramdı. 32Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan öteki adamın bacaklarını kırdılar. 33İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Onun için bacaklarını kırmadılar. 34Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. 35Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. 36Bunlar, «O’nun bir tek kemiği kırılmayacaktır» diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için olmuştur. 37Yine başka bir Yazı’da, «Bedenini deştikleri adama bakacaklar» deniyor.

Mezmur 148

RAB’be övgüler sunun! Göklerden RAB’be övgüler sunun, Yücelerde O’na övgüler sunun! Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun, Övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! Ey güneş, ay, O’na övgüler sunun, Övgüler sunun O’na, ey ışıldayan bütün yıldızlar! Ey göklerin en yüce katı ve göklerin üstündeki sular, O’na övgüler sunun! RAB’bin adına övgüler sunsunlar, Çünkü O buyruk verince, var oldular; Bozulmayacak bir kural koyarak, Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. Yeryüzünden RAB’be övgüler sunun, ey deniz canavarları, bütün enginler, Şimşek, dolu, kar, bulutlar, O’nun buyruğuna uyan fırtınalar, Dağlar, bütün tepeler, Meyve ağaçları, sedir ağaçları, Yabanıl ve evcil hayvanlar, Sürüngenler, uçan kuşlar, Yeryüzünün kralları, bütün halklar, Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, Delikanlılar, genç kızlar, Yaşlılar, çocuklar! RAB’bin adına övgüler sunsunlar, Çünkü yalnız O’nun adı yücedir. O’nun yüceliği yerin göğün üstündedir. RAB kendi halkını güçlü kıldı, Bütün sadık kullarına, Kendisine yakın olan halka, İsrailoğulları’na ün kazandırdı. RAB’be övgüler sunun!

Mezmur 149

RAB’be övgüler sunun! RAB’be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O’na övgüler yükseltin! İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları’yla coşsun! Dans ederek övgüler sunsunlar O’nun adına, Tef ve lir çalarak O’nu ilahilerle övsünler! Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar, krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar! Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB’be övgüler sunun!

Mezmur 150

Kutsal katında Tanrı’ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O’na, gücünü gösteren göklerde! Övgüler sunun O’na güçlü işleri için!

Vyzantios. Ton 3

İlk doğanım İsrail iki kötü şey yaptı: yaşam suyunun kaynağı olan beni terk etti ve kendisine yıkık bir kuyu kazdı. Beni bir ağaçta çiviledi; ama Barabas’ı isteyip onu serbest bıraktı. Gökler buna şaşırdı ve Güneş ışıklarını gizledi; oysa sen İsrail, hiç utanmadın ve beni ölüme teslim ettin. Bağışla onları Kutsal Baba; çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar”.

Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

İlk doğanım İsrail iki kötü şey yaptı: yaşam suyunun kaynağı olan beni terk etti ve kendisine yıkık bir kuyu kazdı. Beni bir ağaçta çiviledi; ama Barabas’ı isteyip onu serbest bıraktı. Gökler buna şaşırdı ve Güneş ışıklarını gizledi; oysa sen İsrail, hiç utanmadın ve beni ölüme teslim ettin. Bağışla onları Kutsal Baba; çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar”.

Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

Studite. Aynı tonda

Kutsal teninin her bir üyesi uğrumuza aşağılanmalara katlandı: başın dikenlere, yüzün tükürüklere, yanakların yumruklara, ağzın sirke ile karıştırılmış ödün tadına, kulakların dinsiz küfürlere, sırtın kırbaçlara ve elin kamışa, tüm bedenin Çarmıha gerilmeye, eklemlerin çivilere ve bağrın mızrağa. Bizim için acı çektin ve bizi tutkulardan kurtardın. İnsanlığa olan sevginle bize eğildin ve bizleri yukarı kaldırdın. Her şeye gücü yeten Kurtarıcı, bize merhamet et.

Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun! Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!

Vyzantios. Aynı tonda

Seni çarmıha gerilmiş görünce, tüm yaratılış titredi ey Mesih; yeryüzünün temelleri Senin korkunla sarsıldı. Çünkü bugün yukarı kaldırıldığında İbrani ırkı mahvoldu, Tapınağın perdesi ayrıldı, mezarlar açıldı ve ölüler mezardan çıktı. Mucizeyi gören Yüzbaşı korkarken, Annen kenarda durup bir anne olarak yas tuttuğunda şöyle dedi: “Seni mahkûm edilmiş halde, çıplak ve bir ağaçta asılı görünce nasıl kederlenmem ve göğsümü dövmem?” Çarmıha gerilmiş, gömülmüş ve dirilmiş Rab; yücelik olsun Sana!

Baba’ya … Ton 6

Elbiselerimi çıkarıp bana kırmızı bir pelerin giydirdiler; başıma dikenlerden örülü bir taç koyup sağ elime kamış tutuşturdular ki onları çömlekçinin çömleği gibi parçalayayım.

Şimdi ve … Aynı tonda

Sırtımı kırbaçlanmaya teslim ettim ve tükürdüklerinde yüzümü çevirmedim. Pilatus’un yargı kürsüsünde durup dünyanın kurtuluşu için Çarmıha katlandım.

ONUNCU İNCİL (Markos 15:43-47)

42-43O gün Hazırlık günü, yani Sept gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı’nın Egemenliğini ümitle bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatusun huzuruna çıktı ve İsanın cesedini istedi. 44Pilatus, İsanın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, «Öleli çok oldu mudiye sordu. 45Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusufa, cesedi alması için izin verdi. 46Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. 47Mecdelli Meryem ile Yosenin annesi Meryem, İsanın nereye konulduğunu gördüler.

Sana yücelik yaraşır ey Tanrımız Rab ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Seni ilahilerle yüceltiriz, Seni kutlularız, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul, İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acıma eyle, ey insanların günahlarını kaldıran, yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan, bize acıma eyle. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sensin. Âmin. Her gün Seni kutluyor, adını anıyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Senin istediğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sendendir ve ışığı Senin ışığında görürüz. Seni tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür Âmin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Kutlusun Ya Rab bana emirlerini öğret, Kutlusun Ya Rab, bana yasalarını anlat, Kutlusun ey Kutsal olan, doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yaraşır, sana ilahiler yaraşır, yücelik Senindir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Papaz: Rabbe sabah dualarımızı tamamlayalım.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tüm günün mükemmel, kutsal, esenlik dolu ve günahsız olmasını Rabden dileyelim.

Okuyucu: Bahşet ya Rab.

Papaz: Rabden bir barış meleği, sadık bir rehber, ruhlarımızın ve bedenlerimizin gözeticisi dileyelim.

Günahlarımızın ve suçlarımızın bağışlanmasını Rabden dileyelim.

Ruhlarımız için iyi ve faydalı olan her şeyi ve dünya için esenliği Rabden dileyelim.

Hayatımızın geri kalan kısmını esenlik ve tövbe içinde tamamlayabilmeyi Rabden dileyelim.

Hayatlarımızın Hristiyanca bir biçimde tamamlanmasını: acısız, kusursuz ve esenlik dolu olmasını ve Mesih’in korkunç yargı kürsüsü huzurunda iyi bir savunmayı Rabden dileyelim.

Tümüyle kutsal, lekesiz, pek kutlu ve görkemli Hanımefendimiz Tanrıdoğuran ve sonsuza kadar bakire Meryem’i hatırlayıp tüm kutsallarla birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü Sen merhameti ve acıması bol bir Tanrısın ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Okuyucu: ve sizin ruhunuza

Papaz: Başlarımızı Rabbe eğelim.

Okuyucu: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü bize merhamet gösterip bizi kurtarmak Senin elindedir Tanrımız ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

ON BİRİNCİ İNCİL (Yuhanna 19:38-42)

38Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsanın cesedini kaldırmak için Pilatusa başvurdu. Yusuf, İsanın öğrencisiydi, ama Yahudilerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsanın cesedini kaldırdı. 39Daha önce geceleyin İsanın yanına gelmiş olan Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. 40İkisi, İsanın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41İsanın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42O gün Yahudilerin Hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsayı oraya koydular.

 

Aposticha:

Ton 1

Seni Çarmıh üzerinde asılı görünce, tüm yaratılış korkudan değişti ey Mesih. Güneş karardı ve yeryüzünün temelleri sarsıldı; her şey onların hepsinin Yaratıcısı olan Seninle birlikte acı çekiyordu. Bizim için kendi isteğinle acılara katlandın. Rab, yücelik Sana!

Ton 2

Ayet: Elbiselerimi aralarında bölüştüler ve giysim için kura çektiler.

Dinsiz ve yasa tanımaz insanlar, niçin boş şeyler tasarlıyorsunuz? Neden her şeyin yaşamını ölüme mahkûm ettiniz? Ah o yüce harika! Dünyanın Yaratıcısının, insan ırkını sevenin, günahkârların eline teslim edilmesi ve bir ağaçta kaldırılması; öyle ki Cehennemdeki tutsakları serbest kılsın. Acılara katlanan Rab, yücelik Sana!

Ayet: Bana yiyecek olarak mazı verdiler ve susadığımda içmem için bana sirke verdiler.

Lekesiz Bakire bugün Senin Çarmıhta asılı olduğunu görünce anne sevgisiyle yas tuttu; kalpte yaralanmış olarak ruhunun derinliklerinde hissettiği acıyla inleyip yanaklarını dövdü ve saçlarını yoldu. Göğsünü döverek yas içinde şöyle haykırdı: “Vah bana, benim tanrısal çocuğum! Vah bana, dünyanın ışığı! Neden gözüm önünden ayrıldın, Tanrı’nın Kuzusu?” Bu sebeple Bedensiz Güçler ordusu dehşete düşüp şöyle dedi: “Rab, her anlayışı aşan, yücelik olsun Sana!”

Ayet: Tanrı, kralımızdır; yeryüzünün ortasında kurtuluşu gerçekleştirdi.

Ey Mesih, her şeyin Yaratıcısı ve Tanrısı olan Seni Çarmıhta asılı gördüğünde, Seni tohumsuz şekilde doğurmuş olan acı acı ağladı: Oğlum, suretinin güzelliği nereye gitti? Senin haksız bir şekilde çarmıha gerildiğini görmeye katlanamıyorum; öyleyse acele et ki ben de Senin üçüncü günde ölümden dirilişini göreyim.

Baba’ya … Ton 8

Rab, Sen Çarmıha çıktığında yaratılışı korku ve titreme sardı ve Sen, ölümlülerin yeniden doğuşu için Cehenneme tutsaklarını bırakmalarını emrederken yeryüzünün Seni çarmıha gerenleri yutmasını engelledin. Yaşayanların ve ölülerin Yargıcı, ölüm değil yaşam bağışlamaya geldin. İnsan ırkını seven, yücelik Sana!

Şimdi ve … Aynı tonda

İnfaz kalemi adaletsiz yargıçlar tarafından çoktan mürekkebe batırıldı ve İsus suçlu ilan edilip Çarmıha mahkûm ediliyor ve yaratılış, Rabbini Çarmıh üzerinde görerek, acı çekiyor. Ama benim için bedensel doğanda acı çeken sevgi dolu Rab, yücelik olsun Sana!

ON İKİNCİ İNCİL (Matta 27:62-66)

62-63Ertesi gün, yani Hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle Ferisiler Pilatus’un önünde toplanarak, «Efendimiz»dediler, «O aldatıcının, daha yaşarken, `Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim’ dediğini hatırlıyoruz. 64Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, `Ölümden dirildi’ derler. Bu sonuncu aldatmaca ilkinden beter olur.»
65Pilatus onlara, «Bir manga asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın» dedi. 66Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.

Ne iyidir Rabbe şükretmek, Senin adına övgüler söylemek ey en Yüce Olan. Sabah sevgini, her akşam gerçeğini ilan etmek!

Kutsal Tanrı, Kutsal Erkli, Kutsal Ölümsüz; bize merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Tümüyle kutsal Üçlü Birlik, bize merhamet eyle. Efendi, suçlarımızı bağışla. Kutsal Olan, adın uğruna bizi ziyaret et ve hastalıklarımızı iyileştir. Rab, merhamet eyle (3 kez).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Âmin

Değerli kanınla bizleri yasanın lanetinden kurtardın; Çarmıha çivilenip mızrakla delinerek herkes için ölümsüzlük kaynağı oldun. Kurtarıcımız, yücelik olsun Sana!

Papaz: Bize acı ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca. Sana yalvarıyoruz; bizi duy ve bize acı.

Okuyucu: Rab, merhamet eyle (3 kez).

Papaz: Piskoposumuz (isim) için de dua ediyoruz.

Tanrı’nın kullarının merhamet bulması, yaşamı, esenliği, sağlığı, kurtuluşu, ziyaret edilmesi, günahlarının bağışlanması için; tüm dindar ve Ortodoks Hristiyanlar için, bu şehirde yaşayan veya bu topluluğu ziyaret edenler için, bu kilisenin bekçileri ve üyeleri ve onların aileleri için dua ediyoruz.

Bu kutsal kilisenin kutlu ve her zaman hatırlanan kurucuları için ve bizden önce Rabde dinlenmiş olan kardeşlerimiz için, burada gerçek inanca sahip olarak Rabde uyumuş olanlar için ve tüm dünyadaki Ortodokslar için dua ediyoruz ki isteyerek veya istemeyerek işledikleri günahları bağışlansın.

Sunularını getirenler için de, bu kutsal ve saygıdeğer evin bakımıyla ilgilenenler, onun hizmetinde çalışanlar için, ilahi söyleyenler için ve burada bulunup Senin yüce ve bol merhametini bekleyenler için de dua ediyoruz.

Çünkü sen ey Tanrı, merhametlisin ve insan ırkını seversin ve Sana yücelik sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Papaz: Bilgelik!

Okuyucu: Kutsa!

Papaz: Kutlu olsun Var Olan O, gerçek Tanrımız Mesih; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Okuyucu: Rab Tanrı dindar ve Ortodoks Hristiyanların kutsal ve pak imanını bu kutsal kiliseyle birlikte güçlendirsin; sonsuza kadar.

Papaz: Pek kutsal Tanrıdoğuran, bizi kurtar.

Okuyucu: Kerubimlerden daha şanlı ve Serafimlerden kıyaslanmaz şekilde daha yüce olan sen, Tanrı Sözüne bozulmaksızın beden verdin; gerçekten Tanrıdoğuran olan seni yüceltiyoruz.

Papaz: Yücelik Sana, ümidimiz Mesih Tanrı, yücelik olsun Sana!

Okuyucu: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. Rab merhamet eyle (3 kez). Baba, kutsa!

Papaz: Dünyanın kurtuluşu için tükürüklere, kırbaçlanmaya, yumruklara, Çarmıha ve ölüme katlanmış olan gerçek Tanrımız Mesih; tamamen pak ve kutsal annesinin duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhın gücü; kutsal, şanlı ve tümüyle övülmüş Elçilerin aracılığı, (Kilise azizinin/azizesinin duaları) ve tüm Kutsallarının duaları ile bize acısın ve bizi kurtarsın; çünkü iyidir ve insan ırkını sever.

Kutsal Babalarımızın dualarıyla Tanrımız Rab İsus Mesih bizlere merhamet etsin. Âmin.

Kutsal Perşembe akşamının duası