/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Aralık. Kutsal Şehit Sebastiyan ve arkadaşları

18 Aralık. Kutsal Şehit Sebastiyan ve arkadaşları

18 Aralık. Kutsal Şehit Sebastiyan ve arkadaşları

 

Milano şehrindendi ve Senatördü; Mesih inancı için gayretli olup birçoklarını Tanrı bilgisine döndürdü. Diyokletyan ve Maksimiyan döneminde Hristiyanlara yönelik işkenceler başladığında tutuklandı ve bedeni oklarla delindi ve sopalarla parçalanıp küçük parçalar halinde kesildi. 288 yılında ruhunu Tanrı’ya teslim etti. Arkadaşları da çeşitli işkencelerden sonra öldürüldüler. Adları: kardeşleri olan Marsellinus ve Markos; onların anne-babaları Trankilinus ve Marsiya; Nikostratos ve eşi Zoi; Tiburtiyus, Klavdiyus, Kastolus ve Kastor.

Apolytikion. Ton 4

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4

Tanrısal inanç için gayretli olduğundan Şehitlerin Birliğini oluşturdun ve onların ortasında parlak bir yıldız gibi ışık şaçtın. Çok acı çeken bedenini delen oklarla düşmanı yok ettin ey Yüce Şehit Sebastiyan; yaydan fırlar gibi çıkarak Mesih’in ruhunu kabul ettiği Göklere uçtun.

 

18 Aralık. Kutsal Şehit Sebastiyan ve arkadaşları