/ Hiçbir kategori / Kapalı Kapı

Kapalı Kapı

Kapalı Kapı

Eski Ahit’te Peygamber Hezekiel’in 44. Bölümde bahsettiği, Tanrı Doğuran’ın bakireliğini önceden bildiren önemli bir kehanet vardır. Bu kehanet, peygamberin Yeruşalim Tapınağı hakkında gördüğü bir görüme dayanmaktadır. Peygamber bir yerde şöyle der:

 “Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı” (Hezekiel 44:1).

Sonra Rab’bin sesini işitti: “Gördüğün (doğudaki) bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak ve hiç kimse oradan geçmeyecek, çünkü sadece İsrail’in Tanrısı Rab oradan geçecek ve sonsuza dek kapalı kalacaktır.”

Tapınağın sürekli ve sonsuza kadar kapalı olan bu garip kapısından çok etkilendik. Üç kez “kapalı” olarak bahsedildi.

O zaman ne oldu? Neye hizmet etti? Sonsuza kadar kapalı kalacak olan bu kapı nedir? Sadece “İsrail’in Tanrısı Rab’bin” içinden bir defa geçeceği ve sonra sonsuza dek kapalı kalacağı kapıdan bashediyor. Bu gizemli kapı nedir?

Bu konuya dair birçok görüş ve yorum dile getirildi. Tanrı kuşanan Kilise’nin Aziz Babaları ve kutsal ilahi yazarları, bu kapının Tanrı Doğuran’ın bekaretinin bir önbirdirisi olduğunu düşünürler.

Kapalı kelimesinin üçlü referansı ve aynı zamanda fiilerin telaffuz edilme şekli: “kapalı… kapalı kalacak, açılmayacak ve kapalı kalacak”, her şekilde inancımızın Tanrı Doğuran’ın bakireliği hakkındaki büyük dogmasını sembolik olarak ifade eder.

Meryem Ana doğumdan önce bakireydi, doğum zamanı bakireydi, doğumdan sonra da bakireydi. EN TEMİZ BAKİRE. Bu dogma, Meryem Ana’nın ikonasını süsleyen, ikisi omuzunda ve birisi alnında bulunan üç yıldız tarafından da ifade edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalı Kapı