/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Kasım. Kutsal Peygamber Avdiyas [Obadya] ve kutsal şehit Barlaam

19 Kasım. Kutsal Peygamber Avdiyas [Obadya] ve kutsal şehit Barlaam

Ovdiyu, Avdiyas ve Ovdiyas

Peygamberin yaşadığı yer ve dönem Kutsal Yazılarda belirtilmemiştir ve bazıları onun, yüz peygamberi İzebel’in öfkesinden kaçmaları için bir mağarada saklayan ve onları ekmek ve suyla besleyen Ahav’ın (3. Krallar 18:4) kâhyası olduğunu ve sonraları M.Ö. yaklaşık 903 yılında peygamber İlyas’ın öğrencisi olduğunu söylerler. Kalmetis ve takipçileri onun kendi peygamberlik sözlerine dayanarak Yoel’den (19 Ekim) kısa süre sonra yaşadığı kanısına varmıştır. Ona Ovdiyu, Avdiyas ve Ovdiyas da denmiştir. Peygamberliği sadece tek bölümden oluşur ve Küçük Peygamberler arasında dördüncü sıradadır.
Barlaam Suriye Antakyasındaki bir köydendi; yaşlı bir adamdı ve çifçilik yapıyordu. Diyokletyan döneminde şehit edildi.
Apolytikion: Peygamber. Ton 2.
Peygamberin Avdiyas’ın hatırasını kutlarken, ey Rab, onun aracılığıyla Sana yalvarıyoruz: ruhlarımızı kurtar.

Şehit. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion: Peygamber. Ton 4.

Tanrısal yolla seçilmiş bir Peygamber olarak uzak zamandaki şeyleri, kurtuluşun Siyon Dağı’nda gerçekleşeceğini önceden bildirdin; çünkü Göğün gizemleri üzerinde parladı. Önceden müjdelediğin Mesih’te sevinip Peygamberlerle Cennette otururken, ey Obadya, seni sevgiyle onurlandıran bizleri kurtarması için Mesih’e yalvar.

Kontakion: Şehit. Ton 3.

Yaşından dolayı zayıf olmana rağmen, yanmış sağ elini ve tatlı buhuru Mesih’e sunduğunda ezelden beri kötü olanı yok ettin; çünkü büyük acılara büyük sabırla katlandın ve bedensel acılarınla bedensiz düşmanı aşağı attın. Şimdi Yaratıcının sağında duruyorsun, ey cesur şehit Barlaam

 

19 Kasım. Kutsal Peygamber Avdiyas [Obadya] ve kutsal şehit Barlaam