/ 20 Ağustos Şehit Ruhban Filipos,Herakliya (Marmara Ereğlisi) Piskoposu ve Beraberindekiler / filipos

filipos

20 Ağustos Şehit Ruhban Filipos,Herakliya(Marmara Ereğlisi) Piskoposu ve Beraberindekiler