/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Mayıs Aziz Şehitler, Petrus, Dionisyus, Hristina, Andreas, Pavlus, Benedimus, Pavlinus ve Herakliyus

18 Mayıs Aziz Şehitler, Petrus, Dionisyus, Hristina, Andreas, Pavlus, Benedimus, Pavlinus ve Herakliyus

18 Mayıs Aziz Şehitler, Petrus, Dionisyus, Hristina, Andreas, Pavlus, Benedimus, Pavlinus ve Herakliyus

 

“Tüm bu Azizler Dekyus’un egemenliği döneminde(249-251), şehitlikte birbirleriyle yarıştılar. Aziz Petrus Hellespont’daki Lampsakus’tandı. Afrodit’in putuna kurban kesmeyi reddettiği için, onun tüm bedeni işkence çarkındaki tahta parçaları ve zincirlerle ezildi ve parçalandı. Bu eziyetlere cesurca katlanarak, ruhunu teslim etti.
Pavlus ve Andreas Mezopotamya’dan iki askerdi ve valileriyle birlikte Atina’ya getirilmişlerdi ve orada iki esir Hıristiyan için görevlendirildiler; Andreas ve Hristina. Askerler bakire Hristina’nın güzelliğini görerek onu kendileriyle günah işleme konusunda ayartmaya çalıştılar, o ise reddetti ve onlara verdiği öğütlerle onları Mesih’te imana getirdi. Onlar ve Dionisyus taşlanarak öldürüldü, Hristina’nın ise başı kesildi.
Herakliyus, Benedimus ve Pavlinus Atinalılardı ve İncil’in vaizleriydiler. Birçoklarını putperestlikteki hatalarından Mesih’teki ışığa döndürdüler. Önce valiye getirildiler, İmanlarını ikrar ettiler ve birçok işkenceden sonra başları kesildi. “ (Büyük Horologion)

Prolog şunu da ekliyor: “Nikomahus adında birisi de onlarla birlikte işkence gördü fakat işkence altındayken Mesih’i inkâr etti ve anında aklını kaybetti. Son nefesine kadar dişleriyle vücudunu yırtıyordu ve ağzı köpürüyordu. (250)

 

18 Mayıs Aziz Şehitler, Petrus, Dionisyus, Hristina, Andreas, Pavlus, Benedimus, Pavlinus ve Herakliyus