/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 24 Ağustos Havari Eşiti, Yeni Şehit Ruhban, Aitolia’dan Aziz Kosmas

24 Ağustos Havari Eşiti, Yeni Şehit Ruhban, Aitolia’dan Aziz Kosmas

24 Ağustos  Havari Eşiti, Yeni Şehit Ruhban, Aitolia’dan Aziz Kosmas

               


Bu yakın zamanın Havari Eşiti Aziz’i, Aitolia’nın Mega Dendron’unda doğdu (Yunanistan). Agion Oros’ta (Kutsal Dağ) keşiş oldu, orada uzun yıllar yaşadı ve dua etti. Ancak Türk boyunduruğu altında yaşayan Ortodoks halkın, İncil konusundaki cehaleti onu rahatsız ediyordu. Hitabet sanatları öğrendiği yer olan Konstantinopolis’e gitti ve Patrik 2. Serafim Hazretlerinden İncil’i vaaz edebilmek için takdis aldı. Ziyaret ettiği her şehirde vaaz ederek, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’a gitti. Kutsallığı o kadar meşhurdu ki sadece Ortodokslar değil Müslümanlar da onu dinlemeye gelirdi. Bir bölgede vaaz etmeden önce hem yerel piskoposun takdisini hem de Türk valisinin iznini almadan hareket etmemesine rağmen, iş uygulamalarındaki sahtekârlıklara karşı yapmış olduğu güçlü kınamalar, Ortodoks Hıristiyanlar ile Yahudi tüccarlar arasında kin oluşmasına sebebiyet verdi. Sonra da bu Yahudi tüccarların yalan ithamlarıyla yetkili makamlara şikâyet edildi. Türkler tarafından asıldı ve Arnavutluk’ta bir nehre atıldı, yine de mucizeler yaratan emanetleri korundu. Vefat ettiğinde altmış beş yaşındaydı. (1779)

   Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

24 Ağustos  Havari Eşiti, Yeni Şehit Ruhban, Aitolia’dan Aziz Kosmas