/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Ağustos Aziz Selanikli Dimitrios’un Hizmetçisi, Şehit Lupos

23 Ağustos Aziz Selanikli Dimitrios’un Hizmetçisi, Şehit Lupos

23 Ağustos   Aziz Selanikli Dimitrios’un Hizmetçisi, Şehit Lupos

                                              
O, Büyük Şehit Dimitrios’un hizmetçisiydi ve şahadeti esnasında orada bulunuyordu. Elbisesinin bir kenarını şehidin kanına batırdı ve daha sonra bu elbise ile hastalıkları iyileştirerek mucizeler gerçekleştirdi. İmparator Maksimian’ın emriyle o da yakalandı, işkence gördü ve dünyasal efendisi gibi onun da Mesih için başı kesildi. Söyleniyor ki, ölümü yaklaştığında, ölmeden evvel vaftiz olmak için dua etti, Mesih’in bir inananıydı fakat hiçbir zaman vaftiz edilme olanağı bulamadı. Duasına cevap olarak aniden üstünde bir bulut belirdi ve sağanakla yağmur döktü. (306)
 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

23 Ağustos   Aziz Selanikli Dimitrios’un Hizmetçisi, Şehit Lupos