/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Mayıs Selanik ΄in yeni şehidi, aziz Aleksandros

26 Mayıs Selanik ΄in yeni şehidi, aziz Aleksandros

26  Mayıs  Selanik ΄in yeni şehidi, aziz Aleksandros

 

O Selanik’te doğmuştu ve bir Hıristiyan olarak vaftiz edilmişti. Fakat sonra genç bir adamken İslamiyet’i kabul etti, sonrasında da Sufi (Müslümanlar arasındaki mistik tarikatlardan biri) oldu. Lakin sonra bu yaptıklarından pişman oldu ve Mesih’i inkârının kendisine bulaştırdığı lekeyi ancak şehitlik yoluyla temizleyebileceği kararına vardı. Tövbe ederek kendisini Türklere Hıristiyan elbiseleriyle gösterdi. Hapse atıldı ve işkence gördü, her ikna etme girişimine karşı cevabı ise ‘Hıristiyan doğdum, Hıristiyan öleceğim’ oldu. Sonunda onun Allah’ın affının bir işareti olarak sevinçle kabul ettiği ölüm cezasına çarptırıldı. 1794 yılında İzmir’de kılıçla öldürüldü.  (1794)

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal

Kaynak:http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

26 Mayıs Selanik ΄in yeni şehidi, aziz Aleksandros