/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Zakkay pazarı vaazı

Zakkay pazarı vaazı

Zakkay pazarı vaazı

(Luka 19:1-10)

“İsa’nın kim olduğunu görmek istiyor” (3. Ayet)

Bugünün Müjde okumasında gösterilen, vergi görevlilerinin başı olan, Zakkay devlet yetkilileri tarafından vergileri belirlemek ve toplamak için yetkilendirilmişti. Bu, ona zenginlik ve güç sağladı. Fakat ruhu boştu. Maddi şeyler ruhunu nasıl tatmin edebilirdi ki? İsa’yı ve Onun bütün insanların iyiliğiyle ilgilendiğini duydu. Hatta aynı onun gibi adaletsiz vergi görevlileri için bile. Ve Zakkay, İsa ile tanışmak, O’nu şahsen görmek için içinde güçlü bir arzu hissetti; böylece ruhu, yaptığı bütün adaletsizlikler yüzünden hissettiği pişmanlıktan kurtulabilirdi. Ve bir gün, İsa’nın kendi şehri Eriha’ya geldiğini duydu. Diğer bir sürü kişi de İsa’yı görmek için akın ediyorlardı. Fakat, bir sürü insan İsa’yı çevrelediler, ve Zakkay kısa boylu olduğu için O’nu göremedi. Fakat, o ne yaptı? Onu ağaca tırmanırken çocuk gibi görmelerine karşı çıkarak, İsa’nın geçebileceği noktayı hesapladı ve İsa’yı kendi gözleriyle nasıl olduğunu görüp O’nunla tanışmak için bir incir ağacına tırmandı!

Bu arada, biz çağımızın Hristiyanları, vergi toplayıcısı Zakkaya’da olduğu kadar İsa Mesih’in gerçekte kim olduğunu öğrenme arzumuz var mı?

İsa’nın gerçekten kim olduğunu öğrenmek için kutsal Müjdeleri dikkatlice okumaya ilgi gösteriyor muyuz? Gerçekten İsa’nın dünyada nasıl yaşadığını biliyor muyuz? Mesih’in bizden ne beklediğini öğrenmeye ilgili miyiz? Ne yazık ki, yanlış İsa izlenimine sahip bir çok insan var. O’nun katı olduğunu, bugün insanlar tarafından yapılamayacak şeyler istediğini düşünüyorlar! Bu, O’nun sözlerine karşı olan bilgisizliği gösteriyor: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur”. (Matta 11:28-29)

Mesih’in, öğretileriyle insanları ebediyen mutlu etmeye calıştığını acaba kaç kişi anlamıştır?  Kendisi bunu Son Yemek’te vurguladı: “Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim” (Yuhanna 15:11). Tıpkı Zakkay’ın evinde İsa’yı ağırladığındaki sevinci gibi; o zamandan sonra da onun hayatı değişti!

Sevgili kardeşlerim, bugünden başlayarak, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’i daha iyi tanımayı deneyelim. O’ndan istediğimiz sürece memnuniyetle bize verdiği, uçsuz bucaksız sevgisini, koruyuculuğunu, yardımını, desteğini ve yol göstericiliğini bizlere göstermek amacıyla Kilisemizin sunduğu hiçbir fırsatı kaçırmayalım. Ve ayrıca Rab İsa Mesih’in, hem bu geçici hayatta hem de O’nu “yüzyüze” (1. Korintliler 13:12) ve kutsal görkemiyle görmeye layık görüleceğimiz cennette bize garanti ettiği gerçek sevinci verecek! Amin!

Zakkay pazarı vaazı