/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Ağustos Sırp Başpiskoposların Yortusu

30 Ağustos Sırp Başpiskoposların Yortusu

30 Ağustos Sırp Başpiskoposların Yortusu

                            
Bugün on yedi Aziz Sırp Başpiskoposları anılır, Sırbistan’ın ilk Başpiskoposu ve Havari Eşiti Aziz Sava ile başlar. Onlar:
•Aziz Sava, Havari Eşiti, Sırbistan İlk Başpiskoposu
•Arsenios, Aziz Sava’nın halefi
•İlk taçlandırılmış kral olan Stefan’ın oğlu, 2. Sava
•Kutsal Dağ’da yaşayıp orada Hilandar Manastırı’nın başrahipliğini yapmış, Sırbistan Başpiskoposu Nikodimos
•1346-1349 yılları arasında patriklik yapmış olan İoannikios
•1376’da istememesine rağmen patrik seçilen Efraim. Prens Lazar’a taç giydirdikten sonra patriklik tahtını terk edip inzivaya çekildi.
•Spiridon, Patrik Efraim’in halefi (+1388)
•Eski kilise ve manastırların büyük yenileyicisi Makarios; birçok Kilise kitabı bastırdı (+1574)
•Bir soylu olarak doğan Gabriel. Prologue onun hakkında şöyle bilidiriyor, ‘Patrik Nikhon’un altındaki Moskova konsilinde yer aldı, bu sebeple Türkler tarafından vatan hainliği suçlamasıyla işkence gördü ve 1656 yılında asıldı.’.
•İlaveten, Efstas, Yakov, Danilo, 3. Sava, Gregori, İvan, Maksim ve Nikhon.

Sırp Kilisesi ile Kutsal Dağ arasındaki canlı ilişki burada açıkça görülebilir; bu ruhbanlardan çoğu Kutsal Dağ’da yaşamış ve mücadele vermiştir.

 Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

30 Ağustos  Sırp Başpiskoposların Yortusu