/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Şubat Magydos Piskoposu,Kutsal Şehit Aziz Nestor

28 Şubat Magydos Piskoposu,Kutsal Şehit Aziz Nestor

 

28 Şubat Magydos Piskoposu,Kutsal Şehit Aziz Nestor

 

(Magydos günümüzde, Antalya ili, Lara, Karpuzkaldıran bölgesinde bulunan antik bir liman kentidir)

Aziz Nestor, Roma İmparatoru Decius (İ.S. 251) yönetimi altında uygulanan zulüm zamanında Pamfilya’nın Magydos kenti metropolitidir.

İmparatordan, imanlılara zulüm uygulamak için ferman alan Vali Publius, askeri birliklerini, Hırsitiyanları bularak kendi putperest inançlarındaki ilahlara kurbanlar sunmalarını sağlamaları için görevlendirir. Fakat valinin öncelikli hedefi, ünü bilinen Magydos Metropoliti Nestor’u canlı ele geçirmek ve Hıristiyanların önünde öncelikle onu zorlamaktır. Bu yüzden yakalanan Hıristiyanlara birşey yapılmadan önce Metropolit Nestor’un yakalanmasını emreder.

Askerlerin evine doğru geldiğinden haberdar olan Aziz Nestor, Tanrı’ya olan bütün güveniyle, imanlıların kaçıp kurtulabilmeleri için dua eder.  

Askerler geldiğinde, onları sakince ve görkemli bir şekilde karşılar. İstavroz çıkararak kendisini silahlandırır ve askerler eşliğinde mahkemeye gider.

Orada imaparatorun buyruklarına boyun eğmesi gerektiğini söyleyenlere, “ ben sadece Göklerin Kralı’nın buyruklarına boyun eğerim” diye yanıt verir. Tehditler ve zulüm O’nu yolundan geri çeviremez ve  Perge valisine yollanır.  Yolda güçlü bir yer sarsılması olur ve gökten gelen güçlü bir ses Aziz Nestor’u cesaretlendirir.

Perge’de tekrar sorgulanır ve o, “İstediğiniz kadar bedenime zulüm edebilirsiniz ama yaşam nefesi bende oldukça, asla Kurtarıcım İsa Mesih’i inkar etmeyeceğim” diyerek yargıcı yanıtlar.

Askerler demirden pençelerle ona işkence etmeye başladıklarında o mezmurlar okuyarak RAB’bi yüceltir. Artık vücudundaki etleri parçalamaya başladıklarında, Aziz Nestor yüksek sesle, “dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de RAB’bim Mesih ile birlikte olacağım” diye imanını haykırır. Bunun üzerine iyice öfkelenen vali, onunda Mesih gibi çarmıha gerilmesini emreder. Kutsal metropolit çarmıh üzerinde bir kaç saat asılı kalır. Son anlarında dahi, ona yardım edebilmek için çarmıhın altına gelen Hıristiyanları cesaretlendirmek için uğraşır.

  Ve nihayetinde, “Ya RAB, inananları iman birliğinde tut. Amin.” diyerek ruhunu teslim eder.

 

 

 

       28 Şubat Magydos Piskoposu,Kutsal Şehit Aziz Nestor