/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Şubat Saygıdeğer Babamız ve iman ikrarcısı Dekapolisli Prokopiyos

27 Şubat Saygıdeğer Babamız ve iman ikrarcısı Dekapolisli Prokopiyos

27 Şubat Saygıdeğer Babamız ve iman ikrarcısı Dekapolisli Prokopiyos

 

Apolytikion. Ton 8.

Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın ve tüm dünyada mucizelerinle parlayarak bir ışık oldun: Saygıdeğer Baba Prokopiyos, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 4.

Bugün Kilise yeni bir sabahyıldızına kavuştu ve seni onurlandırırken kötü öğretilerin tüm sisini dağıtıyor; görkemli Prokopiyos, göğün yetiştirdiği.

 

 

 

27 Şubat Saygıdeğer Babamız ve iman ikrarcısı Dekapolisli Prokopiyos