/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Ekim Şehitlik Tacını Beraber Giyen Bir Ağabey-Kardeş: Zenobius ile Zenobia

30 Ekim Şehitlik Tacını Beraber Giyen Bir Ağabey-Kardeş: Zenobius ile Zenobia

 

30 Ekim  Şehitlik Tacını Beraber Giyen Bir Ağabey-Kardeş: Zenobius ile Zenobia

 

Aziz Zenobius ile Azize Zenobia, Ege’deki Kilikya’da yaşayan bir ağabey-kardeştiler. Yüreği zengin bu iki kardeş, ebeveyni öldükten sonra kendilerine kalan tüm serveti fakirlere dağıttılar. Aziz Zenobius, tüm hastalara karşılıksız tedavi hizmeti sunan kutsal bir gönüllü hekimdi, Mesih’in iyileştirici etkisine ilaçlarınkinden daha çok güvenirdi. Tanrı’nın takdiriyle bir süre sonra Ege Piskoposu oldu. Diocletianus’un hükümdarlığı sırasında, kendisinden Mesih’i reddedip putlara tapmasını isteyen Vali Lysias’ın huzuruna çıkarıldı ve bunu kabul etmemesi üzerine türlü işkencelere maruz kaldı. Bunu öğrenen kız kardeşi Zenobia, korkusuzca müdahale edip valiyi düpedüz azarladı. Sonuna dek Rab’be sadık kalan ağabey-kardeş birlikte işkence gördüler ve sonunda başları vurularak şehitlik tacını giydiler (~290).

                                                     

 

          http://www.abbamoses.com/months/october.html

 

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 8.

Öz kardeşler olan ve gerçek inancı bildirmiş olan Zenovyos ve Zenovya’yı yaraşır olduğu üzere Tanrı tarafından esinlenmiş şarkılarla övelim; yaşamlarını birlikte geçiren gerçeğin bu iki şehidi, hiç solmayacak olan taçları da şehitlik aracılığıyla birlikte aldılar.

 

30 Ekim  Şehitlik Tacını Beraber Giyen Bir Ağabey-Kardeş: Zenobius ile Zenobia