/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Güvenli bir yol

Güvenli bir yol

Güvenli bir yol

Bu Pazar günü Kutsal Ayinde dinlediğimiz Tohum Benzetmesi, aynı zamanda, M.S. 787’de düzenlenen 7. Ekümenik Konsili’nin Azizlerinin ve Tanrı’yı kuşanan pederlerin hatırasına adanmıştır. Bugünkü İncil öyküsünün öğretici içeriği, uluslarda öğrencilik çağrısı için ilahi gayret, özveri ve fedakarlık ruhu ile çalışan her yaştan Kilise işçileri, ruhbanlar, laikler ve keşişler için birer yol işareti ve rehber olduğunu söyleyebiliriz.  

Mesih’in ekincileri öğreti ve yaşamlarıyla, vaaz ve sessizlikleriyle, tanıklık ve şehitlikleriyle, Mesih’in Bedenine paydaş olmalarıyla gelen kurtuluşu “günden güne” müjdeleyerek, tanrı sözünü insan ruhunun tarlasına ekiyorlar. Bazen taşlık kayalık tarlalara denk gelirlerken, bir başka sefere çoğu kez böceklerle dolu, kuşların her türlüsünün bir türlü doymadığı verimsiz, kısır tarlalar buluyorlardı. Onların umudu ve duası, çaba ve döktükleri ter, sonunda bereket ve meyve sunuyordu.

 Şeytanın savaşı

Şeytan Kilisenin işçilerini düşürmek, onların mücadelesini boşa çıkarmak, insan ruhunun, imanlıların ve seçilmişlerin, tarlasını ele geçirmek ve egemenlik sağlamak için, elbette hileli yöntemlere başvurarak bir savaş verir. Ekümenik Konsillerin daveti de tam olarak şeytanın Kiliseye karşı yürüttüğü organize savaşa karşıdır. Özellikle, İstanbul Patriği Tarasiou başkanlığı altında 350 episkoposun katıldığı ve Atinalı Azize İrini’nin öncülüğünü yaptığı, Bitinya İznik’te 8. Yüzyılın sonlarında organize edilen 7. Ekümenik Konsil, kutsal ikonalara tapınılmasını yeniden görüşmek üzere toplanmıştı. Yedinci Ekümenik Konsil, birkaç yıl önce İmparator 5. Konstantin’in davetiyle organize edilen ikona karşıtı  Hieria konsilinin kararlarını iptal ederek ikona karşıtı patrik ve episkoposları kınadı, Teolog Şamlı Aziz Yuhanna’nın teolojisini temel alarak kutsal ikonaların saygınlığını iade etti. İnançlılar tarafından Azizlerin ikonalarına insan eliyle üretilmiş maddeler olarak tapınılmadığını ama tapınmanın resmedilen kişiye geçtiğini belirledi. Böylece Konsil, sağlıklı ikona dostluğunun puta tapıcılık kategorisi ile kimliklendirilmesinin kolayca önüne geçmiş oldu.

Ama iyi olan her şeyden nefret eden Şeytan, Mesih’in tarlasına böcekler ekmeyi ve gerçek ekincilere karşı savaşmayı durdurmadı. Dokuzuncu yüzyıl başlarında imparator 5. Leon ikona karşıtlığının ikinci evresini başlattı. Vlaherna kilisesinde konsil oluşturarak İznik Konsili kararlarının hukuksallığını geçersiz kılmak ve iddia edildiği gibi Hieria Konsilini 7. Ekümenik olarak ilan etmek istiyordu. Ama Tanrı’nın lütfuyla, henüz reşit olmayan oğlu Üçüncü Mihail’in yerine vekaleten hükmeden Kraliçe Theodora, 9. Yüzyılın ortalarında İstanbul’da bir Konsil çağrısında bulunarak Vlaherna konsilini iptal etti ve 7. Ekümenik Konsilinin pratiklerini onayladı.

 

Mesih’in zaferi

Aziz Pederlerin örnekleri ve onların kutsal emaneti, tüm çağlarda Hristiyanlar için paha biçilemez manevi bir çeyizdir. Çağımızın insanı çoğu kez, her biri diğerinden bağımsız olarak, yalnızlıktan ve savunmasız kalmaktan şikayet ediyor. Bu yüzden de şeytanın çeşitli tuzak ve hilelerinden  kolay incinebilir hale geliyoruz. Her ne kadar Mesih’in tarlasında böcekleri büyütseler de, gerçek ekincinin elinden tutan kişinin Mesih olduğunu öğreten ve gerçek imanın korunmasında rol oynayan Aziz Pederlerimizin bizlere teslim etmiş olduğu inanç ve güven sayesinde, bütün Ekümenik Konsiller büyük değere sahiptir. Azizlerimizin şefaatine yakarmak için cesaret edelim ve geri kalan her şeyi, O, iyileştirsin.

 

Arhimandrit A.A.  Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 42 numaralı broşüründen alıntılanarak tercüme edilmiştir.  16 Ekim 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Güvenli bir yol