/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Mayıs Saygıdeğer Pederimiz Büyük Arsenios

8 Mayıs Saygıdeğer Pederimiz Büyük Arsenios

8 Mayıs  Saygıdeğer Pederimiz Büyük Arsenios

 

Çöl Babalarından biridir. Soylu bir ailede doğdu, Konstantinopolis’te diyakozdu ve aynı zamanda saray mahkemesinde çalışmaktaydı. Bir gün “Arsenios, insanlardan kaç ve kurtul,” diyen bir ses duydu. Bunun üzerine gizlice şehirden ayrıldı ve önce İskenderiye’ye ve oradan da bir keşiş olacağı Mısır çölündeki Skete’ye gitti.  Dört yıl boyunca Aziz “Cüce” Yuhanna’dan eğitim gördü. Her ne kadar dünyadan elini ayağını çekmişse de, bir süre sonra yine, “Arsenios, kaçıp sessizliğe gömül ve daima dua et,” diyen bir ses duydu. Bunun üzerine diğer keşiş kardeşlerinden ayrılıp bir münzevi olarak yaşamaya ve sessizlik talimi yapmaya başladı. Anlatıldığına göre, her Cumartesi akşamı batan güneşe sırtını dönüp dua etmek için ellerini kaldırır ve sabah güneş yüzüne doğuncaya kadar hiç oturmadan dua ederek pazar gününü karşılarmış. Bir keşişin anlattığına göre ise, azizi ziyaret eden keşiş onun odasına girdiğinde azizin dua ederken bütün bedeninin bir alev gibi parladığına tanık olmuş. Saygıdeğer pederimiz Büyük Arsenios 95 yaşında Tanrı’nın huzuruna kavuşmuştur. (449)

 

8 Mayıs  Saygıdeğer Pederimiz Büyük Arsenios