/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Kasım. Kutsal şehitler Plato ve Romanos

18 Kasım. Kutsal şehitler Plato ve Romanos

Ankaralı şehit

Plato, Vali Agrippinos yönetiminde 296 yılında şehit edildi ve Galatyalıların bölgesinden, Ankara şehrindendi. Romanos ise Maksimiyanos döneminde Antakya’da doğmuştu. Vali Asklepiyades’in huzuruna çağırılıp putlara tapması istendiğinde çarşıdan küçük bir çocuğun getirilmesini ve onun bu öneri konusunda hüküm vermesini istedi. Çocuk “Hangi Tanrı’ya tapılmalıdır?” sorusuna “Hristiyanların Tanrısına” diye yanıt verdi. Bunun üzerine acımasız zorbanın emriyle derisi yüzüldü ve kafası koparıldı. Dili kesilen şehit ise kaleye kapatıldı ve orada 305 yılında boğularak öldürüldü. Kutsal Helen, Konstantinopolis’teki güzel kiliseyi bu Romanos’un adıyla inşa ettirdi.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion Ton 4.

Ey tamamen övülmüş Romanos, Kilise parlak ve yüce bir ışık olarak sana sahip olduğundan şimdi senin büyük mücadelelerinin ışığıyla yönlendiriliyor ve senin tamamen parlaklık saçan hatıranı övüp yüceltiyor.

 

18 Kasım. Kutsal şehitler Plato ve Romanos