/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 9 Eylül Meryem Ana’mızın Aziz Ailesi, Yoakim ve Anna

9 Eylül Meryem Ana’mızın Aziz Ailesi, Yoakim ve Anna

9 Eylül Meryem Ana’mızın Aziz Ailesi, Yoakim ve Anna

 

Aziz Yoakim Yahuda soyundandı ve Kral Davut’un torunuydu. Azize Anna ise Levililer soyundandı ve Matthan adında bir din adamının kızıydı. Matthan’ın Zoia, Meryem ve Anna adında üç kızı vardı. Meryem, Mürtaşıyıcısı Solomoni’nin annesi oldu; Zoia, Aziz Vaftizci Yuhanna’nın annesi olan Elizabet’i doğurdu ve Anna da Nasıra’da Yoakim ile evlendi. Yoakim ve Anna’nın elli yıldır kısır olmaları onlara büyük üzüntü veriyordu. Dua içinde bir yaşam sürüyorlardı ve gelirlerinin sadece üçte birini kendileri için kullanıyorlardı, üçte birini fakirler ve diğer üçte birini de Tapınak için harcıyorlardı. Bir keresinde Kudüs’te Tapınağa kurban sunmak için gelmişlerdi, o zaman Yoakim, büyük din adamı İssakar tarafından alenen çocuk sahibi olmadığı için aşağılanmıştı. Yoakim ve Anna buna çok üzüldüler ve Allah’a onlara bir mucize yapması, tıpkı İbrahim ve Sara’ya ileri yaşlarında verdiği gibi onlara da bir çocuk vermesi için gayretle dua ettiler. Bir defasında ikisi de ayrı yerlerde dua ederken her birine bir melek göründü ve onlara kutsanmış bir kızları olacağını bildirdi, öyle bir kız ki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak ve dünyanın kurtuluşu onun aracılığıyla gelecek. Bu sevinçli haberi birbirlerine vermek için eve koştular ve karşılaştıklarında kucaklaştılar (İşte tam da bu an onların ikonasında tasvir edilmiştir). Anna gebe kaldı ve Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ı doğurdu. Kızlarını yaşaması için Tapınağa göndermelerinin üzerinden çok geçmeden ikisi de barış içinde vefat etti.

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Eylül Meryem Ana’mızın Aziz Ailesi, Yoakim ve Anna