/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Ηaziran Dalmatus Manastırı’nın Başkeşişi Aziz Yeni Hilaryon

6 Ηaziran Dalmatus Manastırı’nın Başkeşişi Aziz Yeni Hilaryon

6 Ηaziran Dalmatus Manastırı’nın Başkeşişi Aziz Yeni Hilaryon

Aziz Yeni Hilaryon, 775 yılında Kapadokya’da doğdu. İmparator Ermeni Leo’nun ikonalara saldırısına karşı durduğu Dalmatus Manastırı’nda başkeşiş oldu. Önce İmparator Leo ve ardından Theofilus tarafından olmak üzere iki kez sürgüne gönderildi, fakat sonunda İmparatoriçe Teodora tarafından özgür bırakılıp yeniden manastırda başkeşişliğe devam ederek Tanrı’nın huzuruna kavuşacağı güne dek hizmet verdi (845)

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

6 Ηaziran Dalmatus Manastırı’nın Başkeşişi Aziz Yeni Hilaryon