/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Ocak. Saygıdeğer Babamız, Mısırlı Makaryus ve Kutsallar arasındaki Babamız, Kekiralı Aziz Arsenyus

19 Ocak. Saygıdeğer Babamız, Mısırlı Makaryus ve Kutsallar arasındaki Babamız, Kekiralı Aziz Arsenyus

 

19 Ocak. Saygıdeğer Babamız, Mısırlı Makaryus ve Kutsallar arasındaki Babamız, Kekiralı Aziz Arsenyus

19 Ocak. Saygıdeğer Babamız, Mısırlı Makaryus ve Kutsallar arasındaki Babamız, Kekiralı Aziz Arsenyus

Bunlardan Aziz Makaryus, Thebed doğumlu bir Mısırlıydı ve bazılarına göre Büyük Antoni’nin bir öğrencisiydi. Yaklaşık 301 yılında doğdu. Skete’de çölde çilekeş bir yaşam sürdü. Aşkın bilgeliği ve sert yaşam koşullarından dolayı henüz gençken ona ihtiyar-Genç dendi. Papaz atandı; 90 yıl yaşayıp 391’de öldü. Onun adıyla korunmuş 50 vaaz bulunmaktadır; bazıları onları Büyük Antoni’nin Süryanice yazdığını ve Makaryus’un da Grekçeye çevirdiğini iddia eder.

Arsenyus, Filistin kökenli olup Tanrı-sever bir anne-babanın çocuğu olarak doğmuştu. Gençliğinde Tanrı’ya adandı ve manastır düzenini benimsedi. Selefkiya’da eğitim görüp orada papaz atandı. Oradan Konstantinopolis’e geçip Kekira piskoposu atandı ve oranın piskoposluk tahtını erdemleri ve eğitimiyle süsledi. Yaşlılığında Konstantinopolis’e döndü ve İmparator Konstantin Porfiroyenitos’un Kekira liderlerine yönelik öfkesini yatıştırdı. Nihayet görev yerine dönerken Korint’te hastalandı ve yaklaşık sekizinci yüzyılın sonlarında Rabde dinlendi.

Apolytikion (Keşiş). Ton 1.

Çölün vatandaşı, vücut bulmuş Melek ve mucize yaratan ilan edildin, ey Tanrı tanığı baba Makaryus; oruçla, uyanık kalarak ve dua ederek, gökten kayra armağanını alarak sana imanla başvuranların ruhlarını ve hastaları iyileştirirsin. Yücelik olsun sana kudret vermiş Olana, yücelik olsun seni taçlandırmış Olana, yücelik olsun senin aracılığınla herkese şifa verene.

Aziz (Diğer). Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve piskopos Arsenyus, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion (Keşiş). Ton 4.

Gerçekten Rab seni özdenetim evinde dünyanın uçlarına ışık veren sabit bir yıldız olarak yerleştirdi, Babaların Babası kutlu Makaryus.

 

19 Ocak. Saygıdeğer Babamız, Mısırlı Makaryus ve Kutsallar arasındaki Babamız, Kekiralı Aziz Arsenyus