/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Kilise yeni yılı

Kilise yeni yılı

Kilise yeni yılı

(1 Eylül’de kutlanır)

Hazırlayan: Mokios

Kilise yeni yılıKilise Yeni Yılı’nın ilk günü aynı zamanda “yürürlüğün başlangıcı” olarak da adlandırılır. Bu tabir “tahmil” (yürürlüğe koymak) anlamına gelen Latince bir kelimeden gelmektedir. İlk olarak Mısır’daki vergilerin yürürlüğe geçmesiyle kullanılmıştır. Dünya çapındaki ilk uygulama 312’de İmparator Konstantin’in (21 Mayıs) gökyüzündeki haçın mucizevi görümüne tanık olmasıyla olmuştur. Konstantius Chlorus’un 306’da ölümünden sonra Aziz Konstantin York’taki ordu tarafından Galya ve Britanya imparatoru olarak atandı. Yeni imparatorun ilk işi  hükmü altındaki topraklarda yaşayan Hıristiyanlara özgürlüklerini vermek oldu. Kendisi bir Pagan olan Doğu Roma’daki Maximian Galerius ve Batı Roma’daki azılı tiran Maxentius, Konstantin’e düşmanlık besledi ve onu öldürerek devirmeyi planladılar, ama Aziz Konstantin bir dizi savaşla onları mağlup ederek haklarından geldi ve Tanrı’nın yardımıyla tüm düşmanlarını bozguna uğrattı. Ordusunun kahramanca savaşmasına esin olacak bir işaret göndermesi için Tanrı’ya dua etmiş ve Rab de onlara göklerde parlayan ve üzerinde zaferi öngören bir yazı bulunan bir Haç işareti göstermişti.Rumi takvim kullanılmaya başlamadan önce Roma yeni yıla 1 Eylül’de başlardı.

Kutsal geleneğe göre, Mesih insanlığa kutsal vazifesini duyurmak için havraya 1 Eylül’de ayak basmış ve şöyle buyurmuştur: “Rab’bin Ruhu benim üzerimdedir; çünkü O beni, müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.” (Luka 4:16-22, İşaya 61:1-2) Bu olay Vatikan nüshasında da tasvir edilmiştir (Vatikan, Biblioteca. Cod. Gr. 1613, p.1).

Geleneğe göre Yahudiler Vadedilmiş Topraklar’a Eylül ayında girmişlerdir.

Kilise yeni yılı