/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 2017 Paskalya Mesajı

2017 Paskalya Mesajı

                                    2017 Paskalya Mesajı


        Senin çok tatlı sesin! Çağların sonuna kadar bizimle olacağına söz verdin ey Mesih, biz imanlılar da bu sözüne ümit çıpası gibi sahip olarak sevinçle doluyoruz!” (Paskalya Kanonu’nun 9. Kasidesi)

         Bugün, kardeşler, Dirilmiş Mesih’in aramızdaki varlığını sevinçle ululuyoruz. Göklere yükselmesinden önce onlara,«…İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.» (Matta 28, 20) dediğinde Havarilerinin duyduğu gibi biz de O’nun sesini duyuyoruz.
        Mesih, ölülerden yükselişinden sonra öğrencilerine göründü ve onları neşeyle doldurdu. Hepsi daha önce yaşanmış üzücü olaylar sebebiyle korkmuş ve kederliydiler: Öğretmenleri’nin dehşet dolu acıları ve çarmıhta ölümü. Sabah erken saatinde mezarların en kutsalı olan mezarının dışında Kendisini halâ ölü zannettiğinden ötürü ağlayan Mecdelli Meryem’e rastlıyor ve onu tesellî ediyor (Yuhanna 20, 16). Hemen sonrasında diğer mür taşıyan kadınlara görünüyor ve dirildiği için onları sevinmeye teşvik ediyor (Markos 16, 1). Devamında inkârından ötürü acı şekilde tövbe etmiş Petrus’a gidip onu tesellî ediyor (Luka 24, 34). Öğleden sonraya doğru ise Kleopas’a ve onunla birlikte Emayus yolunda bulunan bir diğer öğrenciye görünüyor, Golgota’daki hüzünden onları kurtarmak için. Ve aynı günün akşamı Rab, toplandıkları yerde ürkmüş öğrencilerine göründü, onlardaki korkuyu ve acıyı yok etmek için. Kırk gün boyunca İsa sevdiği kişilere göründü ve sonunda göklere yükselişinden sonra hep onlarla birlikte olacağına dair söz verdi!
        Hakikaten İsa bizim de düşüncelerimizde, arzularımızda, planlarımızda, zorluklarımızda, endişelerimizde ve korkularımızda her zaman mevcut bulunmaktadır. O’nu hislerimizle değil inancımızla algılıyoruz. Kutsal Ruh bizleri, ümit, olumluluk ve zor olan günlük mücadelemizde kuvvet sahibi olmamız için, Rab’bin mezarında parlayan ışığı görebilmemiz için aydınlatıyor. Dirilmiş olan İsa bizim tüm varlığımızın içinde mevcut, sadece O’na kalbimizde ve zihnimizde yer ayırmamız yeterli. Peki bu nasıl mümkün? Tövbe ettiğimiz zaman! Kini, haseti ve kıskançlığı kovduğumuz zaman, Allah’ın bize verdiği lütufları değerlendirdiğimiz zaman, insanları affettiğimiz ve sevdiğimiz zaman. Kalbimizde bizi sevenlere ve bizden nefret edenlere yer açtığımız zaman. Her nerede sevgi ve merhamet varsa dirilmiş Mesihimiz de oradadır.
        Rabbimiz ve Allahımız yüzyıllar boyunca Havarileri’nin tüm öğrencileriyle her zaman birliktedir. Kutsal Üçlü’nün Adı’na vaftiz olanların tümü Kilise’nin yani Mesih’in Bedeni’nin üyesi oluyorlar ve O’nun Değerli Kanı’nı ve Bedeni’ni içlerine aldıkları her seferde O’nun varlığı yeniden alevleniyor. Zihin aydınlanıyor, acı yumuşuyor, güvensizlik uzaklaşıyor, göz yaşı kuruyor ve kalpte ümit çiçekleniyor.
         İsa’nın “çok tatlı sesi” her zaman imanlılarıyla birlikte ve fırtınalı hayat denizinde de onlar için “ümit çıpası” olacak. Bizler de bu “ümit çıpasından” tutunuyoruz ve güvenlik hissediyoruz, hayatımızdaki çeşitli zorluklar ve denenmeler karşısında bizim için cesaret kaynağı oluyor! Çünkü Allah bizimledir! Dirilmiş İsamız daima yanımızda olsun ve hepimizi yatıştırıp neşelendirsin!   
                                                     MESİH DİRİLDİ!
                                          Dirilmiş Rabbimizin sevgisi ile!
                                           + Pisidya Metropoliti Sotirios

Çeviri: Rahip Nektarios

 

2017 Paskalya Mesajı