/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Aziz Büyük Antonios’un söylevlerinden

Aziz Büyük Antonios’un söylevlerinden

Aziz Büyük Antonios’un söylevlerinden

Aziz Büyük Antonios Aziz Antonios ”Keşişlerin Pederi” olarak da anılır. M.S 251 yılında Mısır’da çiftçi bir Hristiyan ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 269 yılında Kilisede duyduğu, İsa Mesih’in İncil içerisindeki; ”git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Sonra gel, beni izle” sözlerini kendi hayatında uygulamaya karar verdi. Kendisini, köyüne yakın mesafede yaşayan bir keşişin rehberliğinde çileci bir hayata adadı. 285 yılında tamamen izole bir hayat yaşamak için çöle gitti. Ünü, yakınlarında yaşayan pek çok imanlının da ilgisini çekti. 305 yılında inzivaya çekildiği yerden imanlılara Ruhani Peder olmak için ayrıldı. 5 yıl sonra tekrar inzivaya çekildi. Ömrü boyunca İskenderiye şehrini en az 2 kere ziyaret etti, bunlardan biri Hristiyanların zulüm gördüğü yıllarda İskenderiye Episkoposu olan Aziz Athanasios’a heretiklere karşı destek vermek içindi. 105 yaşında bu dünyaya gözlerini yumdu. Hayatı Aziz Athanasios tarafından yazıldı ve Hristiyan dünyasında Manastır hayatının temellerine dair önemli bir yol gösterici oldu.

1) Aziz Antonios çölde yaşarken uyuşukluk ile kuşatılmıştı ve pek çok günahkar düşünce tarafından saldırıya uğruyordu. Tanrı’ya sordu; ”Rabbim, kurtuluşa ermek istiyorum ancak bu düşünceler beni rahat bırakmıyor; Böyle bir keder içerisinde ne yapabilirim? Nasıl kurtulabilirim?” Bu sözlerden kısa bir süre sonra Aziz Antonios dışarıda işinin başında bulunan kendisi gibi bir adam gördü. Adam dua etmek için işinin başından kalktı, ardından oturup kendine bir dua tespihi örmeye başladı ve bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp duaya koyuldu. Bu adam Aziz Antonios’a doğruluk ve güven vermek için Rab’bin gönderdiği bir melekti. Aziz Antonios meleğin ona ”Yaptıklarımı yap, böylece kurtulacaksın” dediğini duydu. Bu sözlerle Aziz Antonios neşe ve cesaretle doldu. Meleğin ona gösterdiklerini yaptı ve kurtuluşa erdi.

2) Benzer şekilde Aziz Antonios Tanrısal yargı üzerine derin düşüncelere dalmıştı. ”Rab, nasıl oluyor ki bazıları genç, bazıları yaşlı ölüyor? Neden bazıları yoksulluk çekerken, bazıları zenginlik içerisinde yaşıyor? Neden kötülerin her şeyi yolunda giderken, adil olanlar ihtiyaç içerisinde?” diye sordu. Onu cevaplayan ses; ”Antonios, dikkat gösterdiğin şey kendin olsun, soruların Tanrısal yargıya yöneliktir ve bunlar hakkında bilgi sahibi sahibi olmak senin yararına değildir.”

3) Bir kişi Büyük Aziz Antonios’a sordu; ”Tanrı’yı memnun etmek için insan ne yapmalı?” Yaşlı adam cevapladı: ”Sana söylediklerime kulak ver; Kiminle olursan ol, gözlerinin önünde daima Tanrı olsun, ne yaparsan yap, Kutsal yazılara tanıklık edecek uygunlukta olsun. Nerede olursan ol, kolayca terk edip gitme. Bu üç ilkeye uy, böylece kurtulacaksın” diye cevap verdi.

4) Çöl öğretmeni Aziz  Antonios, Peder Pimene dedi ki; ”Her zaman Tanrı önünde günahlarının suçunu üstlenmek ve son nefesine kadar günah dolu arzulara hazırlıklı olmak. İşte İnsanoğlunun en büyük görevi budur.”

5) …ve ekledi; ”Her kim içinde günah dolu arzular hissetmediyse, o kişi Göklerin Krallığına giremez” ve devam etti: ”Bu arzular olmadan hiç kimse kurtuluşa eremez.”

6) Peder Pamvo, Peder Antonios’a sordu: ”Kurtulmam için ne yapmam gerekir?” yaşlı adam ona şöyle yanıt verdi: ”Kendi doğruluğuna güvenme, geçmiş hakkında endişelenme, dilini ve mideni kontrol et.”

 7) Aziz Antonios: ”Düşmanın tüm dünyaya yaymış olduğu tuzakları gördüm ve iniltiyle sordum, tüm bu tuzakların üstesinden nasıl gelebilirim? Ardından bir ses beni cevapladı; ”Alçakgönüllülükle”

8) ”Bazıları bedenlerini çilecilik ile terbiye etseler de muhakeme yetenekleri zayıftır. Onlar Tanrı’dan uzaktırlar.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz Büyük Antonios’un söylevlerinden