/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Tomas’ın iyi niyetli şüpheciliği

Tomas’ın iyi niyetli şüpheciliği

Tomas’ın iyi niyetli şüpheciliği

İsa Mesih’e inanmak çok mu kolaydır yoksa İsa Mesih’e inanmak çok mu zordur?

Soru abestir. İsa Mesih’e inanmak ne kolaydır ne de zordur. Çünkü İsa Mesih ile ilgili olayları kolay ya da zor olarak değerlendirmeyiz. İsa Mesih’e hiçbir şekilde değer biçilemez. O İsa Mesih’tir. Biz insanlar olarak sadece   O’nu deneyimlemek istiyoruz.

Ve Tanrı sevgi olduğu için, biz ne kolay olanı ne de zor olanı istiyoruz, biz sadece İsa Mesih’i istiyoruz. Ve imanın ya da imansızlığın adımlarını takip etmeye başlarken, İsa Mesih’i arıyoruz, ve onu ararken, O’nunla  bir yola çıkıyoruz. O’nu görürsek mi O’na inanacağız yoksa O’nu görmezsek mi? Yanlış bir tez.

O’nu görmemize izin verirse O’na  şükredeceğiz ve eğer izin vermezse  O’na yine  şükredeceğiz. Ama O, ne kolay ne de zor olanı istiyor. O, her birimize Kendi istediği şekilde gösterir kendisini. Ve sadece Tanrı, sadece Tanrı’nın kendisi yüreğimizin derinliklerini bildiği için, O’na iman etmemiz için ruhumuzun hangi tellerine dokunacağını bilir. Kolaya zora bakmadan. Tabii bu olay, Kilise geleneğinin içinde, Efkarstiya Ayininin icra edilmesiye, benzersiz bir şekilde gerçekleşir. Böylece Hıristiyanlar bu yolda yürümeye başlar.

O’nu görsünler mi görmesinler mi , kolay mı  zor mu, iman mı imansızlık mı?

Kilisenin gizeminin içinde yürü, günahlarını itiraf etme sakramentiyle tövbeye ulaşacak, kendini Efkaristiya Ayininde  bulacaksın.Ve kolay ve zorun ötesinde, ne kadar iman ettiğinin ya da iman edip etmediğinin ötesinde, Rab kendini göstermeye başlar ve o zaman önünde İsa Mesih’i görürsün. Ve o zaman iman edip etmediğin ya da ne kadar iman ettiğin ölçülmez! O’nun yanındasın, ve O’nun yanında olduğun zaman, imanının derecesi ölçülmez, O’nun yanında oturuyorsundur ve O’nun yanındasındır.

Bir bebek annesine ona inandığını söyledi mi hiç?

Bebek annesinin sıcak kucağına güvenir. Hiçbir şey söylemeden, hiç korkmadan  annesinin yanındadır.

O zaman! iman etmeyi çok istiyorsanız ve diğerlerinin size bu konuda bir faydası yoksa, siz de Tomas gibi cesaret edin.  İman ederseniz, imanınızın da ötesine geçin, daha da ileriye gidin. O’na büyük bir güven duyarak, yanında durun. Kapalı kapılardan ya da dünyanın huzur bulmayan olaylarından korkmadan durun yanında. O, kapalı kapılar ardından görünür görünmez “Size esenlik olsun”! dedi. Kutsal Ruh’un inayeti  bu yardımı sunacak.

İman olayı Kutsal Ruhla yaşanan  deneyimlerle ilgilidir. İşte o zaman Tanrı’nın lütfu kalplerimizi kaplar. İman etmenin ne anlama geldiğini açıklamaya ihtiyacımız olmadığı zaman, işte o zaman, iman etmenin ne demek olduğunu anlarız. Çünkü O’nun yanındayız ve O’nun ellerindeyiz.

 

Konstantinos Stratigopoulos’un “Radyoparagka”isimli  radyo programından bir bölüm, 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas’ın iyi niyetli şüpheciliği