/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Aziz İgnatios’tan Efes Kilisesine Mektup

Aziz İgnatios’tan Efes Kilisesine Mektup

Aziz İgnatios’tan Efes Kilisesine Mektup

 

(M.S.108)

ÖNSÖZ: Antakya kilisesinin önderi ve gözetmeni olan İgnatyos Roma’ya şehit edilmeye gönderildiği sırada, yol üzerinde 7 mektup yazmıştır. Bunlardan biri Efes’teki kiliseye yazılmıştır. Bu mektup Efes kilisesi için çeşitli öğütler barındırmasının yanı sıra, Yeni Antlaşma külliyatında bulunan Efesliler mektubunun Pavlus’un yazarlığına atfedilişi, Pavlus’un Korint kilisesine yazmış olduğu mektuptan atıflar, ve son olarak İsa Mesih’in doğasına ilişkin Kristolojik tanımlarıyla dikkat çekmektedir.

GİRİŞ: Teoforos olarak bilinen Ignatiyos’tan, Baba Tanrı’nın bolluğu aracılığıyla tüm yücelikle kutsanmış olan; Baba’nın ve Tanrımız İsa Mesih’in iradesiyle çağlar öncesinden sonsuza kadar ebediyen kalıcı ve değişmez bir ihtişam için belirlenmiş ve gerçek acılara ortak olup seçilmiş, tüm tebriklere layık Asya ilindeki Efes kilisesine: Size Mesih İsa’da ve lekesiz bir sevinç ile bol selam olsun.

1: Kurtarıcımız Mesih İsa’ya iman ve sevgiyle hakkıyla taşıdığınız isminizi Tanrı’da memnuniyetle karşıladıktan sonra – Tanrı’nın takipçileri olarak ve kalplerinizin Tanrı’nın kanında tutuştuğunu bildiğimden, cana yakın çalışmanızı mükemmel bir şekilde yerine getirdiğinizi [ifade etmek isterim]. Çünkü ortak [paylaştığımız] İsim ve umut uğruna zincirlerle Suriye’den yola çıktığımı duyduğunuzda beni ziyaret etmeye istekliydiniz. Dualarınız vesilesiyle Roma’da vahşi hayvanlarla başarılı bir şekilde boğuşmayı umuyordum, öyleki [gerçek] bir öğrenci olabileyim. Tarif edilemez bir sevgiye sahip olan gözetmeniniz Onesimos’un şahsında birçoğunuzu Tanrı adına karşılamış oldum. İsa Mesih’e göre onu sevmenizi ve hepinizin onun gibi parlaması için dua ediyorum. Böyle layık bir gözetmeni size bahşetmiş olana ne mutlu!

2: Tanrı’nın iradesiyle her şeyde kutsanmış olan diyakozunuz emektaşım Burrhus’a değinmek istiyorum. Gözetmeninizin ve sizin onuruz uğruna benimle kalabilmesi için dua ediyorum. Bana duyduğunuz sevginin bir örneği olarak göndermiş olduğunuz Krokos, Tanrı’ya ve size layık olan biridir. Beni tümüyle rahatlatmıştır. İsa Mesih’in Babası, onu, Onesimus’u, Burrhus’u, Euplus’u ve Fronto’yu da rahata erdirsin. Hepinizin sevgisini onlarda görmüş oldum. Eğer buna layık olabilirsem, her zaman sizden dolayı sevinç duyabileyim. Sizi yücelten İsa Mesih’i her şekilde yüceltin. Tek bir teslimiyete tabi olun. Gözetmeninize ve ihtiyarlarınıza boyun eğin. Böylece her şeyde kutsanmış olacaksınız.

3: Herhangi biri gibi size emretmiyorum. O’nun ismi uğruna zincirlerde olsamda, henüz İsa Mesih’te mükemmelleşmedim. Asıl şimdi bir öğrenci olmaya başlıyorum ve sizinle bir okul arkadaşı gibi konuşuyorum. Sizin tarafınızdan imanla, öğütle, dayanıklılık ve sebat ile takdis edilmeliyim. Sevgi sessiz kalmama müsade etmediği için, Tanrı’nın düşüncesiyle uyum içinde koşmanız için sizi teşvik etmek istiyorum. Çünkü İsa Mesih ayrılmaz hayatımızdır. O Baba’nın düşüncesidir. Dünya’nın ücra köşelerine atanmış gözetmenler de İsa Mesih’in düşüncelerindedir.

4: Gözetmeninizin düşünceleriyle uyum içinde yürümek size yakışanıdır; zaten de öyle yapıyorsunuz. Çünkü Tanrı’ya layık olan şerefli ihtiyarlarınız, bir lirin telleri gibi gözetmeninize uyumlu bir biçimde ayarlanmıştır. Uyumlu ve ahenkli sevginizle İsa Mesih’e nağmeler yükseltilir. Her biriniz ahenk içinde uyumlu olarak; Tanrı’nın anahtar notasıyla, yani İsa Mesih aracılığıyla Baba’ya tek bir sesle birlikte şarkı söyleyebileceğiniz bir koro oluşturuyorsunuz. O, iyiliklerinizin vesilesiyle sizi hem işitir hem de Oğlunun üyeleri olarak kabul eder. Bu nedenle, her zaman Tanrı’yla paydaş olabilmeniz için pürüzsüz bir birlik içinde olmanız sizin için en faydalısıdır.

5: Benliğe göre değil, ancak Ruh’ta, gözetmeninizle sohbet edebildiğim bu kısa süre içinde; kilisenin İsa Mesih’le ve İsa Mesih’in Baba’yla olduğu gibi, gözetmeninize bağlı olduğunuzu öğrenmiş bulunup sizleri çok takdir ediyorum. Her şey birlik içinde uyumlu olsun. Kimse aldanmasın. Herhangi bir kişi sunağın çevresinde değilse, Tanrı’nın ekmeğinden yoksundur. Çünkü, bir veya iki dua bu kadar büyük bir güce sahipse, gözetmenin ve tüm kilisenin ettiği dua daha fazla güce sahip değil midir? Bu yüzden toplantılara iştirak etmeyen, gururunu gösterir ve kendisini diğerlerinden ayırır. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Tanrı kibirlilere karşıdır.” Gözetmene karşı direnmemeye dikkat edelim, böylece Tanrı’ya boyun eğmiş oluruz.

6: Bir kişi gözetmeninin sessiz olduğunu gördüğü oranda, ondan daha çok korksun. Evin idaresi için efendisi tarafından gönderilmiş bir kişiyi, onu gönderenin mahiyeti olarak karşılamalıyız. Açıkçası, bu nedenle gözetmeni Rab’bi kabul eder gibi kabul etmeliyiz. Onesimos, Tanrı’daki düzenli davranışınızı çok övüyor, çünkü hepiniz gerçeğe göre yaşıyorsunuz ve aranızda hiçbir sapkınlık yoktur. Gerçekte, İsa Mesih hakkında konuşmadıkça hiç kimseyi dinlemeyin.

7: Bazıları Tanrı’ya layık olmayan birtakım uygulamalara başvurarak, [Rab’bin] adını sinsi bir kötülükle taşıma alışkanlığı içindeler. Bu kişilerden vahşi hayvanlarmış gibi uzak durmalısınız; çünkü onlar gizlice ısıran azgın köpeklerdir. Bu kişilere karşı tetikte olun, çünkü onları iyileştirmek zordur. Etten ve ruhtan olan tek bir hekim vardır: doğan ve doğmayan; insan olan Tanrı; ölümde gerçek yaşam; Meryem’den ve Tanrı’dan; hisseden ve kayıtsız [olan] Rabbimiz İsa Mesih.

8: Bu nedenle, gerçekten de aldatılmış değilsiniz; ve tamamen Tanrı’ya ait olduğunuza göre kimse sizi de aldatmasın. Aranızda sizi üzecek bir çekişme olmazsa, o zaman gerçekten de Tanrı’ya göre yaşıyorsunuz demektir. Ben sizin alçakgönüllü hizmetkarınızım ve kendimi – dünya çapında ses getirmiş kilisenize – siz Efesliler’e adadım. İmanın sadakatsizliğin eylemlerini ve sadakatsizliğin de imanın eylemlerini yapmaması gibi; benlikten olanlar ruhun eylemlerini yapmazlar, ve ruhtan olanlar da benliğin işlerini yapmazlar. Ancak sizin bedenen yaptıklarınız ruhsaldır çünkü her şeyi İsa Mesih’te yapıyorsunuz.

9: Bazı kimselerin kötü öğreti getirerek aranıza uğradığını öğrendim. Ancak kulaklarınızı tıkayarak bu tohumların ekilmesine izin vermediniz. Çünkü siz, Baba Tanrı’nın tapınağı olmak üzere, Kutsal Ruh’un ipi kullanılarak haçın – yani İsa Mesih’in – vesilesiyle yükseklere yükseltilmiş, önceden hazırlanmış taşlarsınız. İmanınız vinçiniz ve sevginiz de Tanrı’ya götüren yolunuzdur. Bu nedenle, siz ve diğer yol arkadaşlarınız, Tanrı taşıyıcıları, tapınak taşıyıcıları, Mesih taşıyıcıları, her yönden İsa Mesih’in emirleriyle süslenmiş kutsallığın taşıyıcılarısınız. Yazdığım bu mektubun vesilesiyle, size katılabilme fırsatına da layık bulundum. İnsanların hayatlarına özenmeyin, ancak sadece Tanrı’yı sevin.

10: Bütün insanlık için dua edin çünkü içlerinde bir tövbe umudu vardır; öyleki Tanrı’yı bulsunlar. Bu nedenle, en azından eylemleriniz vesilesiyle öğrenmelerine müsade edin. Onların öfke patlamalarına karşın uysal olun; gururlu sözlerine karşın alçakgönüllü olun; sövmelerine karşın duacı olun; hatalarına karşın imanda dimdik olun; şiddetlerine karşın yumuşak olun; onlara karşı öç almaya hevesli olmayın. İnsaf sergileyerek onların kardeşleri olduğumuzu gösterelim. Rab’bin ardınca yürüyenler olarak büyük haksızlıklar çekmeyi, aldatılmayı ve hor görülmeyi herkesten çok isteyelim. Şeytanın hiçbir otu sizde bulunmasın. Tam bir saflık ve ılımlılıkla bedenen ve ruhen Mesih İsa’ya bağlı kalın.

11: Son zamanlardayız. Bundan dolayı utandırılmayalım. Bize karşı bir yargıya dönüşmesin diye, Tanrı’nın sabrından korkalım. Ya gelecek olan gazaptan korkalım ya da şimdi olan lütfu sevelim – biri ya da diğeri. Sadece gerçek yaşamın içinde, Mesih İsa’da bulunalım. Bunun dışında hiçbir şeye açık olmayalım. Zincir olarak taşıdığım bu manevi incilerim, dualarınız vesilesiyle yükseltilmeme sebep olacaklar. [O’nun] paydaşı olabilmem bana nasip edilsin. İsa Mesih’in gücünde, havarilerle her zaman fikir birliğinde olan Efesli Hristiyanların yanında payım bulunsun.

12: Kim olduğumu ve kime yazdığımı biliyorum. Ben bir mahkumum siz ise merhamet elde edenlersiniz. Ben tehlikedeyim, siz yerleşiksiniz. Siz, Tanrı yolunda ölmek üzere olanların yolusunuz. Kutsal, şehit edilmiş, mutluluğa layık, Tanrı’ya ulaşacağım zaman ayaklarında bulunabileceğim, acılarımızın ortak üyesi Pavlus; tüm mektubunda Mesih İsa’da sizi anımsıyor.

13: Tanrı’ya şükran sunmak ve O’nun yüceliği uğruna daha sıkça bir araya gelmek için gayret gösterin. Çünkü sık sık bir araya geldiğinizde Şeytan’ın gücünü devirirsiniz. İmanınızın uyumunda onun kötülükleri boşa çıkar. Göksel yerlerde ve yeryüzünde tüm savaşları ortadan kaldıran esenlikten daha iyisi yoktur.

14: İsa Mesih’e olan inancınızda ve sevginizde eksiksiz olursanız, bunların hiçbiri sizden gizli değildir. Çünkü bunlar yaşamın başlangıcı ve sonudur: iman başlangıçtır ve sevgi sondur. İkisini birlik içinde bulunduran Tanrı’dır. Bütün asil değerler bunları takip eder. İman eden hiç kimse günah işlemez, sevgiyi elde eden kimse de nefret etmez. Ağaç meyvesinden belli olur: böylece Mesih’e ait olduklarını iddia edenler, eylemleriyle belli olacaktır. Çünkü mesele bir vaatte bulunmak değil, ancak kişinin imanın gücüyle sona kadar dayanmasından ibarettir.

15: Sessizliği korumak ve [imanlı] olmak, konuşmak ve olmamaktan daha iyidir. Konuştuğunu uygulayan öğretmen iyidir. Konuştuklarına göre davranan bir öğretmen vardı, ve sessizliğinde yaptıkları bile Baba’ya layıktı. İsa’nın sözüne sahip olan kişi, O’nun sessizliğini bile gerçekten duyabilir ve eksiksiz olur. Hem konuştukları gibi hareket eder, hem de sessizliğiyle tanınır. Rab’den hiçbir şey gizli değildir, sırlarımızı bile bilir. O’nun içimizde yaşadığını bilerek davranalım. O’nun tapınakları olalım ve kendisi de Tanrımız olarak içimizde olsun. O’nu doğru bir şekilde sevdiğimizde bu(nlar) bize açıkça açıklanacaktır.

16: Kardeşlerim aldanmayın. Aileleri yozlaştıran kişiler Tanrının egemenliğini miras alamaz. Bunu bedensel olarak yapanlar ölümle cezalandırılıyorsa; o zaman, İsa Mesih’in uğruna çarmıha gerildiği Tanrı inancını kötü öğreti yoluyla yozlaştıran kişi daha neler çekecektir? Kendini böylece kirletmiş kişi sönmez ateşe gönderilecektır; ona kulak verenlere de aynısı olacaktır.

17: Kiliseye ölümsüzlüğün nefesini üfleyebilsin diye, Rabbimizin başı yağ ile mesh edildi. Bu dünyanın hükümdarına ait öğretinin kötü kokusuyla mesh edilmeyin, yoksa önünüze getirilmiş olan yaşam yolundan sizi saptırır ve tutsak eder. İsa Mesih olan Tanrı’nın bilgisini alarak neden hepimiz ihtiyatlı yürümüyoruz? Rab’bin gerçekten gönderdiği lütuf armağanını göz ardı ederek neden aptallığımızla mahvolalım?

18: İman etmeyenler için tökez taşı, ancak bizim için ebedi yaşam ve kurtuluş olan haç yüzünden ruhum [toplumdan] dışlanmaktadır. Bilge kişi nerede? Tartışmacı nerede İhtiyatlı denilenlerin böbürlenmesi nerede? Çünkü Tanrımız İsa Mesih, Tanrı’nın tasarısı uyarınca Meryem’in rahmine düşürüldü; Davut’un tohumundan ama ayrıca Kutsal Ruh’tan doğdu. Tutkusuyla suyu arındırabilmesi için de vaftiz edildi.

19: Meryem’in bekareti, onun çocuk doğurması ve aynı şekilde Rab’bin ölümü – yüksek sesle anılacak bu üç gizem – Tanrı’nın sessizliğinde işlendi ve bu dünyanın hükümdarından gizlendi. O halde [bunlar] çağlar boyu nasıl açıklandı? Tüm yıldızların üzerinde gökte bir yıldız parladı; ışığı anlatılmazdı ve şaşkınlığa neden oldu. Güneş, ay ve takımyıldızların geri kalanı bu yıldızın etrafında bir koro oluşturdular; ancak yıldız hepsini gölgede bıraktı; ve bu tuhaf yeni görüntü bütün dengeleri tepti. O zamandan itibaren her tür büyücülük ve her büyü çözüldü, kötülüğün cehaleti ortadan kalktı. Tanrı insan biçiminde tezahür ettiğinde eski krallık yıkıldı; ebedi hayatın yeniliği tanıtıldı. Başlangıçtan beri Tanrı’nın belirlediği tasarı eksiksizce yürürlüğe girdi. Ölümün ortadan kaldırılmasıyla her şey altüst oldu.

20: Eğer İsa Mesih duanız aracılığıyla beni layık görürse; ilahi irade buna müsade ederse, ve özellikle de Rab bana bir açımlama verirse, size yazmak istediğim ikinci dilekçemde bahsetmeye başladığım bu tasarıyı daha da açacağım: Yani, İsa Mesih’in yeni insan oluşu, O’na, çilesine ve dirilişine iman edişimiz ve O’na olan sevgimiz. Her biriniz ortakça toplansın. Tek ismin lütfu içinde, tek bir iman ile İsa Mesih’te bir araya gelin. O, benden Davut’un soyundan olup, hem İnsanoğlu hem de Tanrı’nın Oğludur. Dikkatiniz dağılmadan gözetmeninize ve ihtiyarlarınıza itaat edin. Ölümsüzlüğün ilacı ve İsa Mesih’te ebedice yaşamamızı sağlayan, ölümden koruyan panzehiri; tek bir ekmeği bölün.

21: Kendimi size ve İzmir’den Tanrı’nın şerefine gönderdiğiniz kişilere adadım. Bu yüzden de size, ve sizin için olduğu gibi Polikarpos’a olan sevgimle, Rab’be şükran dolu bir şekilde yazıyorum. İsa Mesih’in de sizi anımsayacağı gibi, beni anımsayın. Suriye’deki kilise için dua edin; oradan bir mahkum olarak Roma’ya götürülüyorum – aslında oradaki sadıkların arasında sonuncusuyum, ancak Tanrı’nın şerefine layık bulundum. Baba Tanrı’da ve ortak umudumuz olan İsa Mesih’te selametle kalın.

Marc Madrigal tarafından tercüme edilmiştir.

 

Aziz İgnatios’tan Efes Kilisesine Mektup