/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Episkopos’un yetkisi

Episkopos’un yetkisi

Episkopos’un yetkisi

Kudüslü aziz Kirillos

Episkopos olmadan vaftiz etmek veya sevgi ayinini kutlamak uygun düşmez. Tümünüz episkoposu izle­yin, İsa Mesih’in Baba’yı izlediği gibi.

“Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: “Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bede­nimdir.” Kaseyi alıp şükretti ve şöyle dedi: “Alın ve için, bu benim kanımdır” (1. Kor. 11,23). Ekmek için “Bu bedenimdir” dediğine göre, bundan kim kuşku duyabilir? “Bu kanımdır” dediğine ve beyan ettiğine göre O’nun kanı olmadığını kim öne sürebilir, kim kuş­kulanabilir?

Bu yüzden kesin bir inançla Mesih’in bedeni ve kanı olarak kabul edelim. Ekmek olarak sana beden, şarap olarak sana kan verilmek­tedir. Çünkü Mesih’in bedenini ve kanını aldığında, Mesih’le aynı beden ve kandan oluyorsun. O’nun bedenini ve kanını içimize al­dıktan sonra Mesih’in taşıyıcıları oluyoruz. Hatta Aziz Petrus’ a göre tanrısal doğanın ortakları oluyoruz.

Yahudilerle tartışmakta iken Mesih bir gün onlara şöyle dedi: Be­denimi yemezseniz ve kanımı içmezseniz yaşam sizin olmayacaktır (bk. Yu. 6, 53). Onlar ise söylenenlerin gerçek tinsel anlamını kavrayamadıklarından et yemeği önerdiğini düşünerek alınarak ayrıldılar.

Eski antlaşmada da sunuş ekmekleri vardı. Oysa Eski Ahit’e (Tevrat’a) ait oldukları için ortadan kaldırıldılar. Yeni Ahit’te ruhu ve bedeni kutsallaştıran göksel bir ekmek ve kurtarıcı bir içki vardır. Nasıl ki, ekmek bedene yarar sağlıyorsa, Kelam da Ruh’a sonsuz yarar sağlamaktadır.

Bu yüzden “Efkaristiya’ nın ekmek ve şarabına basit ve sıradan maddeler gibi bakma. Rabbin beyanatına göre onlar Mesih’in bedeni ve kanıdırlar. Duyumlar seni kuşkuya yöneltirse bile inanç seni emin ve kesin kılmalı.

Bu konularda iyi eğitilmiş, çok sağlam bir inançla beslenmiş olarak ekmeğe benzeyenin tadı damağına öyle gelirse bile, ekmek değil de Mesih’in bedeni olduğuna inanıyorsun. Şaraba benzeyenin tadı damağına öyle geliyorsa bile şarap değil, Mesih’in kanı olduğuna inanıyorsun. Bu tanrısal gerçekler hakkında eskiden, Mezmurlar’ da Davud şöyle diyordu: “İnsanın yüreğine kuvvet veren ekmek, yüzünü parlatan yağ” (Mezm. 103, 15). İşte, o ekmeği tinsel ekmek olarak alıp ruhunu sağlamlaştır. Ruhunun yüzünü aydınlat.

Allah’ın yardımı ile temiz bir vicdanın aydınlattığı yüzünle bir ay­naya bakar gibi Rabbin şanına bakar, Rabbimiz Mesih İsa’da şanına şan katarsın. Yüzyıllar boyunca şan, güç ve şeref O’nun olsun.

 Kaynak: Meryemana.net

 

Episkopos’un yetkisi