/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Gökler, Allah’ın şanını anlatıyor, gök kubbe onun ellerinin eserini duyuruyor

Gökler, Allah’ın şanını anlatıyor, gök kubbe onun ellerinin eserini duyuruyor

Gökler, Allah’ın şanını anlatıyor, gök kubbe onun ellerinin eserini duyuruyor

                  

Romalı Klemens’in Korintililere Mektubundan

Ey sevgili kardeşlerim, İsa Mesih’i ölülerin arasından dirilterek bize bir ilk örnek veren Rabbin dirilişinin sürekli örneklerini nasıl bize verdiğine dikkat edin.

Zaman yasasında oluşan dirilişe dikkat edelim. Gündüz ve gece bize dirilişi gösteriyorlar. Gece uykuya dalar, gündüz dirilir. Gece gider, gündüz gelir.

Örnek olarak meyveleri alalım. Tohum nedir, nasıl ürer? Tohum ekicisi çıktı ve toprağa tohumların her birini serpti. Yere düşen bu kuru ve çıplak tohumlar çürürler. Ondan sonra yüce ve tedbirli Tanrı çürümenin içinden onları diriltir, tek bir tohumdan birçoğunu elde eder ve meyve verecek duruma getirir.

Ruhlarımız, verdiği söze sadık ve yargılarında adil olan O’na bu umutla bağlı kalsınlar. Yalan söylemeyi yasaklayan yalan söyleyecek değildir. Çünkü yalan hariç hiç bir şey Tanrı için olanaksız değildir. O halde O’na olan inancımızı canlandıralım ve her şeyin O’na nasıl bağlı olduklarına dikkat edelim.

Yüceliğinin tek bir sözü ile her şeyi kurdu ve tek bir sözü ile her şeyi yok edebilir. Kim O’na: Ne yaptın? diye sorabilir. Yada gücüne kim karşı gelebilir? (bk. Bilgelik 12, 12). Yapıtlarının tümünü istediği zaman istediği gibi yapacaktır ve kurduğu şeylerden hiçbiri yıkılmayacaktır. Her şey önünde duruyor ve hiç bir şey iradesinden kaçmıyor. “Gökler, Tanrı’nın şanını anlatıyor, gök kubbe O’nun ellerinin eserini duyuruyor. Gün güne ondan söz eder ve gece geceye onu tanıtır. Burada konuşma yok, sözler yoktur, sesleri işitilmez” (bk. Mezm. 18, 1-37).

Mademki gözlerine ve kulaklarına her şey açıktır, gelecekteki yargılamada merhametinin desteğini hak edebilmek için, her tür bulanık hayalleri itelim ve kötülük yollarından sakınalım. Güçlü elinden nerede kaçabiliriz ki? O’ndan kaçanı başka hangi dünya kabul eder? Nitekim Kutsal Kitap şöyle diyor: Nereye gideceğim ve senden nerede gizleneceğim? Gökyüzüne çıkarsam, oradasın; yeryüzünün ucuna gitsem sağ elin beni kavrar; derinliklere insem Ruh’un oradadır (bk. Mezm. 138,7-11).

Her şeyi kucaklayandan nerede gizlenilir, nereye kaçılır?

O halde O’na aziz bir ruhla yaklaşalım, arı ve lekesiz ellerimizi O’na doğru kaldıralım, bizleri mirasçıları yapan iyi ve merhametli Pederimizi sevelim.

 

Gökler, Allah’ın şanını anlatıyor, gök kubbe onun ellerinin eserini duyuruyor