/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Kilise, Kudüs’ün imgesi

Kilise, Kudüs’ün imgesi

Kilise, Kudüs’ün imgesi

 

Kudüslü aziz Kirillos

 ‘Katolik Kilise” hepimizin aziz annesi olup, Allah’ın tek doğumlu Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’in de gerçek gelini olanın özel adıdır. Nitekim, “Mesih Kilise’yi sevmiş ve uğruna kendini feda etmiştir” (Ef. 5. 25) ve devamı yazılmıştır. Kilise, özgür ve hepimizin anası olan göklerdeki Kudüs’ün imgesini ve şeklini taşımaktadır (bk. Gal. 4, 26). Önceki kilise kısırdı, şimdiki ise çok sayıda çocukla doğur­gandır.

Allah önceki kiliseyi reddetmişti. Oysa ikincisinde, yani Katolik olanda ilkin Havarileri yerleştirdi. Pavlus’ un beyan ettiği gibi ikinci aşamada Peygamberleri üçüncüsünde Kilise bilginlerini, sonunda da iyileştirme yeteneklerini, yardımları, yönetenleri ve çeşitli dillerde konuşanları (bak. I. Kor. 12, 28) ve her tür erdemi, bilgi ve us, ölçü ve adalet, acıma ve hoşgörü ve nihayet zulümlere karşı yenilmez sabrı. Sağdaki ve soldaki adaletin silahları sayesinde, şanda ve şerefsizlikte, baskılarda ve eziyetlerde. kutsal din şehitlerini acı çekmenin çeşitli ve çok sayıda çiçekleri ile örülmüş taçlarla giydirdi. Şimdi ise barış zamanında hak ettiği itibarı krallardan, yüksek soylulardan, her tür ve sınıftan olan insanlardan görmektedir. Çeşitli yerlerde dağılan halkların kralları güçlerinde sınırlı olmalarına karşın, kutsal Katolik Kilise tüm dünyada sınırsız bir güce sahip olmakta tektir. Nitekim yazıldığı gibi, Allah sınırına selamet vermiştir (bk. Mezm. 127,14).

Su kutsal Katolik Kilisenin içinde kalıp, öğretileri ve kurtuluş yasaları ile eğitilip, biz göklerin krallığına ve sonsuz yaşamın mirasına sahip olacağız. Bunları Rabbimizden alabilmek için her şeye boyun eğmeye hazırız. Nitekim amacımız az bir şey değildir. Çünkü biz sonsuz yaşamı amaçlıyoruz. Bu yüzden inanç bildirgesinde “vücudun yeniden doğuşu”ndan, yani ölülerin dirilmesinden başka, Hıristiyan’ın tüm gayretlerinin amacı olması gereken “sonsuz yaşama” da inanmamız öğretiliyor.

Bu yüzden yaşam, kendi gerçeği ve doğruluğu içinde bir kaynak gibi tüm göksel armağanlarını üzerimize akıtan Babadır. Biz insanlara sonsuz yaşamın tanrısal nimetlerini ileten O’nun sonsuz iyiliğidir.

Kaynak: Meryemana.net

 

Kilise, Kudüs’ün imgesi