/ Kutsal Mekanlar / Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

  Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

Büyük Aziz Konstantinos döneminde annesi Azize Eleni tarafından İsa’nın doğduğu yerde Haç işareti şeklinde bir tapınak inşaa edilir. Bizans mimarlığına uygun şekilde yapılmış ve şimdiye kadar korunan anıtlardan biridir. Tapınağın altında kutsal mağara bulunmaktadır. 12×4 genişliğinde, ve 3 metre yüksekliğindedir. Oraya girebilmek için merdivenden 13 basamak inmek gerekiyor. Kutsal mağarada sadece yanan kandillerle aydınlanıyor. İsa Mesih’in tam doğduğu yerde gümüş ve mermerden oluşan büyük bir yıldız bulunmaktadır. Ve orda üst tarafta Latince bunlar yazılıdır: “BURDA BAKİRE MERYEM’DEN İSA MESİH DOĞDU “. Tam yıldızın üstünde ortodoksların Ayinde kullandıkları kutsal masa bulunmaktadır.
Ve bir köşede katoliklerin yerleştikleri İsa’nın doğduğu yemlik bulunmaktadır. İsa Mesih’in doğduğu bu kutsal mağarada her yıl 25 Aralıkta Ortodoks Patriğin yönetimiyle bu kutsal ayine katılmak için oraya gelen önemli kişiler ve imanlılar coşkuyla hristiyanlığın bu kutsal gününü kutluyorlar. İsa Mesih’in doğuşunun bu kutsal mağara Rum Ortodoks Yunanlılara aittir.

Kaynak: Ortodoks Kilisesi gelenekleri ve öğretileri

Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal MağaraIsa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal MağaraIsa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara

      

Isa Mesih’in Doğduğu Kutsal Mağara