/ Kutsal Mekanlar / Sergius ve Bakküs Kilisesi (Küçük Ayasofya)

Sergius ve Bakküs Kilisesi (Küçük Ayasofya)

Sergius ve Bakküs Kilisesi (Küçük Ayasofya)

 

Küçük Ayasoya diye tanınan bina Jüstinyen döminde inşaat edilmiş bir kiliseydi. İsmi “Aziz Sergius ve Bakküs” kilisesiydi. Sergius ve Bakküs, İmparator Galerius döneminde Hristiyanlığı benimsedikleri için şehit edilen iki Roma askeriymiş. Bakküs işkenceler sonucu hayatına veda erken, Sergius idam edilimiştir. Rivayete göre I.Jüstin Bizans imparatoruyken, yeğeni Jüstinyen devlet’e karşı komplo suçlarından idam ile suçlanır. Fakat idam öncesindeki gece Sergius ve Bakküs Jüstin’in rüyasına girer ve Jüstinyene karşı merhametli olmasını söyler. Böylece ceza düşer ve Jüstinyen’in hayatı kurtulur. Zamanla Jüstinyen Bizans imparatoru olur ve MS 536 senesinde hayatını kurtaran bu iki aziz’in anısına kendi saray binasının yakınlarında bir kilise binası inşaat eder. Jüstinyenin döneminden kalma mermer kitabeler hala camii içersinde görülebilmektedir. Bu kitabeler Jüstinyen, karısı Teodora ve Aziz Sergius’u konu alan şiirler içermektedirler. 6. ve 7. yüzyıllarda kilise bir dönem Latinler tarafından kullanılır ve Konstantinopolis’te ki Latin cemaatinin kilisesi olur.

Fetih sonrası bir dönem kilise orak kulanılmaya devam eden bina, II.Beyazıt döneminde (1506-1513 yılları arası) Hüseyin Ağa tarafından camiye dönüştürülür. 1740 senesinde Hacı Ahmet Paşa camiyi restore eder ve bir şardıvan ekler. 1762’de minare eklenir, fakat günümüzün minaresi 1956 senesinden kalmadır. 2006 yılında ise, uzun restorasyon çalışmaları sonrasında, camii tekrar ibadete açılır.

 Kaynak : Kutsal Kitap ve arkeoloji