/ Kutsal Mekanlar / 6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu

6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu

6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu

6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu

Aziz Bukolos (Voukla) Aziz Polikarpos’un episkposlukta önceliydi. Havari Aziz Yuhanna tarafından İzmir episkoposluğuna atandı ve kendisi Aziz Polikarpos’u atadı. Basmane’de onarılan eski Ortodoks Kilisesi bu iki Izmirli azize vakfedilmiştir.

Apolytikion. Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve başpiskopos Vukolos, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion. Ton 4.

Hepimiz seni Mesih’in Kilisesi’nin bir başpiskoposu ve O’nun saygıdeğer öğrenci korosunun bir öğrencisi, özellikle de O’nun sevdiği öğrencinin öğrencisi olarak övüyoruz. Ey bilge Baba, seni öven bizler için Kurtarıcıya yalvar ki bizi her ihtiyaç ve düşmandan kurtarsın ve sana haykırıyoruz: sevin, ey üç kere kutlu Vukolos.

6 Şubat Saygıdeğer Babamız Vukolos, İzmir Piskoposu