/ Pazar Vaazlarι / Allahdoğuran’ın uyuması üzerine vaaz

Allahdoğuran’ın uyuması üzerine vaaz

(15 AĞUSTOS)

En güzel övgülerle birlikte, bugün Kilise, semavi aleme yükselirken, “her zaman mübarek sayılan, Tanrı’nın tertemiz Annesine” ve hepimizin şefkatli Annesine saygılarını sunuyor.

 “Dünyanın bir ucundan diğerine kadar hepimiz Tanrı’nın Annesinin kutsal intikaline övgü sunalım.” ” Tanrımızın Annesine şarkı (ilahi) söyleyin.”

Daima Bâkire olan yeryüzündeki görevini yerine getirdiğinde, Oğlu ve Tanrı İsa Mesih, onun kendisine yakın olacağına dair günün geldiğine karar verdi ve bu yüzden onu ihtişam içinde aldı. İtaati, imanı ve Tanrı’ya olan bağlılığı/sadakatliği sayesinde Melekler ve Başmelekler’den bile kıyaslanamaz derecede üstün oldu.

Tanrı’nın Annesinin kutsal Uyuması sırasında mucizevi olaylar oldu. “Kutsal Elçiler dünyanın her köşesinden alındı, ve Allah’ın emriyle bulutların üzerinde taşındı, ve saf bedeninin etrafında toplandılar, Ey Yaşam Kaynağı ve onu hürmetle öptüler ” (Allahdoğuranın Kutsal Uyuması- akşam duası- Theotokion[1]). Kutsal Elçiler, İncil’i duyurmak için dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen, saf Bakire’nin kutsal cenazesine mucizevi bir şekilde katılabildiler. Bu mucize, Tanrı-insan İsa’nın ten aldığı Meryem Ana’nın hayat veren bedenine saygı sunmak içindi.

Burada Melekler de, herkesin Kralı’nı çevreleyen “cennetin en yüce Güçleri” olarak mevcuttur. Evet, cennetin ve yerin Rabbi, İsa Mesih’in kendisi, Görünmez bir şekilde Annesini onurlandırmak, Tanrı’dan ilham alan ruhunu almak ve kısa bir süre sonra “şerefli ve en görkemli bedenini” İlahi Tahta götürmek için gelen Meryem Ana’nın Tek Oğlu.

Ve görünmeden ilerleyen Melekler, en yüce göksel Güçlere duyururlar: Bakın, Herkesin Kraliçesi, ilahi bakire geliyor. Kapılarınızı kaldırın ve hiçbir zaman solmayan Işığın Annesini yaraşır şekilde kabul edin. Çünkü onun aracılığıyla insan ırkımızın kurtuluşu mümkün oldu. O, kimsenin bakamayacağı ve kimsenin yeterince ihtişam gösteremeyeceği kişidir ”(daha önce bahsedilen Theotokion’dan devam).

Bu şekilde Peygamber ve Kral Davut’un kehaneti gerçekleşmiş oldu: “Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. ” (Mezmurlar 44 [45]: 10). Tanrı’nın Annesi ve herkesin kraliçesi olan Meryem, onun bozulmaz ihtişamını simgeleyen altın süslemelerle Tahtının sağ tarafına “Kralların Kralı” tarafından yerleştirildi. Yeryüzünden cennete yükselen tertemiz Anne, Mesih’in cennetsel krallıkta oturduğu yerde durur ve Oğlu ile sürekli olarak hepimiz için şefaat eder. Orada hepimizin yakarış dileklerini daima kabul eder, merhamet dolu Oğlu’na sürekli şefaatleriyle bizi destekler, kollar ve onun sevgi dolu analık merhametine sığınan herkesi korur ve arındırır.

Sevgili Kardeşlerim, hepimiz muhtemelen Kutsal Annemiz Allahdoğuran hanımefendimizin şefaatlerinin gücünü deneyimledik. Kutsallar Kutsalı Allahdoğuran’ın kutsal ikonlarına ve kutsal kiliselerine sunulan imanlıların sayısız adakları, Tanrı’nın Annesinin durmaksızın gerçekleştirdiği birçok mucizenin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Bu nedenle, 15 Ağustos’a kadar olan ve Tanrı’nın Annesine adanan günlerde, imanlılar, kalplerini ona açmak, acılarını ona anlatmak için kutsal kiliselere akın eder; Kendisine güven ve inançla başvuran herkesi koruyan sevgi dolu Anne ile konuşmak isterler. Ve elbette, bu sadece Ağustos ayında değil, yıl boyunca da yapılır. Burada belirtmek gerekir ki, Kilisemizde, “Kerubim’den daha onurlu ve Serafim’den daha görkemli” olan “Allahdoğuan ve Işığın Annesine” şükran duaları, ilahiler, yalvarışlar ve övgüler olmayan Kutsal Ayin yoktur.

Kilise, özellikle Bayram gününde, toplumda yaşamlarına başlarken daha fazla tehlike ve sorunla karşı karşıya kalan gençler için özel isteklerle büyük Anneye seslenir. Bu nedenle Aziz Porfirios, ebeveynlere çocuklarını şefaatleri büyük güce sahip olan Meryem Ana’ya emanet etmelerini tavsiye etti. Yukarıda bahsedilen Theotokion böyle bir taleple sona eriyor:

“Bu nedenle, Tanrı’nın Tertemiz Annesi, Sen Hayat Taşıyan Kral ve Oğlunla sonsuza kadar yaşarken, gençlerini her türlü düşmanca saldırıdan korumak ve kurtarmak için durmaksızın O’na şefaat et ”.

Kardeşlerim, Allahdoğuran Hanımefendimizin inayeti bizi her türlü ızdıraptan ve her türlü beden ve ruh kirliliğinden arındırsın; kederi neşeye çevirsin ve bizi O’nun izinden gitmeye layık kılsın ki, onu tüm ihtişamıyla cennette görelim. Amin.

 

 

 

[1] Teotokarion: Meryem Anne için yazılan ve ayinlerde söylenen  ilahi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allahdoğuran’ın uyuması üzerine vaaz