/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Meleğin müzdesi yortusu Pazarı vaazı

Meleğin müzdesi yortusu Pazarı vaazı

Meleğin müzdesi yortusu Pazarı vaazı

 

25 Mart

(Luka Kutsal İncili 1:24-38)

Bugün bütün insanlar için büyük ve sevinçli bir bayram! Kilisemiz «Bugün – kurtuluşumuzun başlangıcı ve sonsuz gizemin İlahi açıklanışı» – diye nağmeliyor. Tanrı’nın Oğlu «Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden aşağı inen ve Kutsal Ruh ile Bakire Meryem’den beden alan, ve insan olan» (İman açıklaması)

Baba’nın tanrısal sevgisi insanın kötü ruhun denetimi ve günahın boyundurluğu altında olmasını kabul edemezdi. Bundan dolayı Rab, onu tekrar sevilen evlat yapmaya ve Cennet’e döndürmeye karar verdi. İnsanları kurtarmak için Rab, dünyaya Kendi Biricik Oğlu’nu gönderdi.

Rab insanın özgür iradesine saygı duyduğundan, insanları insanlığın kurtuluşu yolunda yardımcı olarak görmek istedi. Bunun için Bakire Meryem’i seçti. Böylece, Başmelek Cebrail O’nun karşısına çıkıp, O’nun kadınlar arasında, Kendi Oğlu’nun Annesi olmak için Tanrı tarafından seçişmiş olduğunu müjdeledi. Başmelek O’na Tanrı’nın bu kararını bildirdi ve O’nun yanıtını bekledi. Kutsal Bakire heyecenlanmıştı.

Aziz Grigorios Palamas, Pekkutsal Tanrıdoğuran’ın Başmelek Cebrail’e söylediği sözleri şöyle açıklıyor: «Eğer senin söylediğin gibi, Kutsal Ruh üzerime inip Kurtarıcı Gebeliğin oluşması için Bana gölge salacaksa. Eğer Her Şeye Egemen Rabbin gücü Bana gölge salıp içimde İnsan şeklini alacaksa, Tanrı Suretini Taşıyan, insan tohumu olmadan doğacaksa. Eğer Gönderilen Kutsalsa ve Tanrı’nın Oğluysa ve Tanrıysa ve sonsuz Kralsa, o zaman Tanrı için imkânsız hiçbir şey yoktur. Ben Rabbin Kuluyum! Bana dediğin gibi olsun.” (Luka Kutsal İncili 1:38).

Tanrıdoğuran, Rabbe yanıt verir vermez, Ondan Kutsal Ruh aldı. Söz, insan olup aramızda yaşadı. (Yuhanna Kutsal İncili 1:14).

İncil’de anlatılan bu mucizevi olay bize Bakire Meryem’in ender ve büyük iyiliklerini gösteriyor (bazılarıysa şunlardır):

  • Başmeleğin selamındaki sözlerle onaylanan hayatının kutsallığı: «Tanrı’nın lütfuna erişen Kız!» «Rab Seninledir; kadınlar arasında kutsanmış»; bütün kadınlar arasında en pak olanı Sensin. Bundan dolayı Kilise bu mütevazı Nasıralı Kıza ‘Pekkutsal’ diye sesleniyor (Yunanca “Panagia“).
  • Sağduyu. Bakire Meryem anne olacağını duyduğunda bunun şeytanın aldatmacası değil de Tanrı’nın istemi olduğundan emin olmak istedi.
  • İman. Kendisine gelip Müjde’yi getirenin Başmelek olduğundan emin olduğu zaman Tanrı için her şeyin mümkün olduğuna inandı.
  • Güven. 15 yaşında bir kız, Kendisinden Tanrı Oğlu’nun annesi olması istendiği zaman tereddüt etmedi, çünkü O’na bu büyük görevi veren Her Şeye Gücü Yeten Rabbin Kendisine destek olacağından emindi.
  • İtaat. Başmelek Cebrail’in Tanrı’nın adıyla Kendisinden ne istediğini anlaması ne kadar zor olsa da O, Tanrı’nın isteğini tamamen kabul etti.
  • Alçakgönüllülük. Genç kız Meryem, Başmelek’ten bu kadar büyük bir Müjde’yi duydu! Tanrı Oğlu’nun annesi olacak, Şanlı Kral’ın annesi olacak – ve bununla birlikte bilinçle ve mütevazılıkla bu Müjde’yi kabul etti. Onunla gerçekleşen bu mucizeyi kimseye, Yusuf’a bile anlatmadı!

Bütün bu iyilikleri için Pekkutsal Bakire Meryem, Kurtarıcımız İsa Mesih’i dünyaya getirmeye layık oldu.

Sevgili kardeşlerim, Rab sevinciyle dolu kalplerinizde imanınınız olsun, Tanrımız’ın Annesine samimi bir minnettarlıkla seslenin. Tanrıdoğuran’a, O’nun bütün insanlık soyundan seçilmiş olduğu için, Müjde’yi ve Kurtarıcı Mesih’i dünyaya getirmeyi kabul ettiği için içten şükranımızı sunalım! Bugün Başmelek Cebrail ile onun Pekkutsal Bakire Meryem’e söylediği sözleri tekrarlıyoruz: «Selam, ey Tanrı lütfuna erişen Kız! Rab Seninledir.».

 

Meleğin müzdesi yortusu Pazarı vaazı