/ Pazar Vaazlarι / Bu şehir her şehir ve belde ve buralarda îmanla ikamet edenler için Rab’be yalvaralım

Bu şehir her şehir ve belde ve buralarda îmanla ikamet edenler için Rab’be yalvaralım

Bu şehir her şehir ve belde ve buralarda îmanla ikamet edenler için  Rab’be yalvaralım

Diyakoz, İlahi Liturji esnasında, “Selâmetle ilgili niyazlar” dizisine devam ederek kilise cemaatini tüm ulus, onu yöneten yöneticiler ve onu dış veya iç düşmanlardan koruyanlar için dua etmeye teşvik eder.

Hepimiz yöneticilerin kişisel veya partizan çıkarları için bencilce ve zorbaca değil, halkın refahı için adil bir şekilde yönetmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ulusumuzun yöneticileri için dua etmek de elçi Pavlus’un bir emridir: Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin (1. Timoteyus 2:1-2)

Sıradaki dilek  yaşadığımız şehir veya köyle ilgilidir. Bugün insan toplulukları, hepimizin herkese ihtiyacı olduğu şekilde oluşturulmuştur. Genel bir kuraklıkta herkes ihtiyacı olandan mahrum kalır. Son iki yıldır yaşadığımız gibi bir salgından tek başımıza değil, hep birlikte kurtulacağız. Müreffeh bir şehirde yaşıyorsak, muhtemelen biz de rahat yaşayacağız. Bu nedenle, “Bu şehir (veya kutsal manastır), her şehir ve belde ve buralarda îmanla ikamet edenler için Rab’be yalvaralım” dileğini sunuyoruz.

Burada gördüğümüz gibi, dileğimizi sadece yaşadığımız şehirle sınırlı tutmuyoruz, her şehir, insanın yaşadığı her belde için de dua ediyoruz. Farklı ülkelerde Mesih’e iman ederek yaşayanlardan özel olarak bahsedilir, zira onlar mutaassıp muhalifleri tarafından en şiddetli zulme maruz kalmışlardır. Rab, öğrencilerine başından beri şöyle demişti:  İşte, kurtların arasına koyunlar gibi gönderiyorum sizi. Yılan gibi akıllı, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Sizi mahkemelere verecekler, havralarında kamçılayacaklar. Hatta benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacaksınız. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdikleri zaman, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız, Babanızın Ruhu sizin aracılığınızla konuşacaktır. (Matta, 10:16-20)

İlahi Liturjide, sadece uluslararası kâr amacı güden şirketlerin değil, aynı zamanda devlet hükümetlerinin de kâr hırsı nedeniyle tehlikede olan doğal çevrenin korunması için özel dualar ve dilekler yapılır.

Uzmanlar, doğal zenginliklerin pervasızca sömürülmesine neden olan dünya liderlerinin yanlış eylemlerinin tüm gezegende doğuracağı feci sonuçlar konusunda en güçlü seslerle uyarıyor. Ekümenik Patrikhanemiz 1989 yılından bu yana, Kilise Yılı’nın başladığı 1 Eylül’ü doğal çevrenin korunmasına adamıştır. Ekümenik Patrikhane tarafından, insanlığın bekası için bu büyük ve çok önemli konuda, doğal çevre için özel niyazlar yapılır ve Uluslararası Konferanslar düzenlenir.

Bugün her zamankinden daha fazla “Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürünler vermesi ve selâmetli zamanlar için Rab’be…” yalvarmalıyız. Mesih’in selâmetinin tüm yaratılışta geri döndüğü en önemli gizem, İlahi Liturjidir. Bu nedenle, şimdi bile, İlahi Litürji sırasında, Tanrı’dan bizi doğanın yıkıcı kargaşasından korumasını, insanların barışçıl çalışmalarını zenginleştirmesini, , birbirlerini izleyerek, ilkbahar ve yaz mevsimleri, sonbahar ve kış mevsimleri, huzur içinde geçirmeyi, insan sağlığına ve iyi tarım ürünleri üretimine faydalı ılımlı rüzgarlar, doğayı canlandırmak için doğru zamanda yağması gereken yağmurlar talep ediyoruz.

Bu dilek, Tanrı’nın bize verdiği nimetleri huzur içinde yaşayabilmemiz için, düşman saldırıları ve halkların rahatsızlıkları olmadan huzurlu zamanlar geçirmemizi talep etmekle son bulur.

Kilise, İlahi Liturjide sevgi dolu bir Anne olarak, karada, denizde, havada seyahat eden ve tehlikeyle karşı karşıya kalanlar için; hem kendileri hem de yakınları acı çeken sayısız hasta için; sakatlık, baskı, adaletsizlik, sefalet, işsizlik ve diğer birçok sosyal/toplumsal yaralardan muzdarip olanlar için; hatta savaş esirleri için kilise cemaatini dua etmeye teşvik eder. Bugünlerde, kurtulmak için vatanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin aileleri için dua etmeyi unutmayalım.

Tabii ki, zor durumda olan kardeşlerimize sevgimizi her yerde ve her zaman, her durumda göstermekle yükümlüyüz, fakat esas olarak İlahi Liturjide! İlahi Liturji, Mesih’in sevgisinin en yüksek eseridir. İlahi Litürji, Mesih’in, acı çekenlere, yaşamın zorluklarından huzur bulmak için O’na yaklaşma davetidir. Kilisede mazlumların rahatlaması dertlilerin tesellisi ve yorgunların huzur bulması vardır: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm.” (Mat. 11: 28). Bu davetten daha tatlı ne olabilir?

Sevgili kardeşlerim, Mesih’in varlığı bize İlahi Liturjide mükemmel bir şekilde verilmiştir. Çünkü bedenini yediğimiz ve kanını içtiğimiz Mesih, ilgili niyazın sözlerine göre, hastaları iyileştirir, yorgunları dinlendirir, karada, denizde, havada yolculuk edenlere refakat eder, yaşam yürüyüşçülerine eşlik eder. Amin.

  1. VAAZ, İLAHİLİTÜRJİ’NİN YORUMLANMASI

                                                                              Pisidia Metropoliti Sotirios

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu şehir her şehir ve belde ve buralarda îmanla ikamet edenler için Rab’be yalvaralım