/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(13)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(13)

 

 Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(13)

 

KUTSAL TEOFANİ/EPİFANİ YORTUSU

6/1/2019 (Titus 2:11-14; 3:4-7)

Rabbimiz ve Tanrımız İsa Mesih’in dünyadaki tezahürü, bugünkü Kutsal Epifani yortusunun Apostolik vaazın konusudur. İsa, Beytlehem’de doğduğu zaman toplum tarafından tanınmadı ancak doğumundan 30 yıl sonra Ürdün’de açık bir şekilde halka göründü. İsa, Vaftizci Yahya (Yuhanna) tarafından Vaftiz edildiğinde, Baba Tanrı Onu Sevgili Oğlu olarak gösterdi ve Kutsal Ruh, Baba Tanrı’nın sesini tasdik etmek için bir güvercin biçiminde, İsa’nın üzerine inip kondu. Elçi Pavlus, Elçi Titus’a (bugün okuyucudan duyduğumuz gibi) hamdetme ruhuyla şöyle yazdı: “Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır”. Yani Tanrı’nın lütfu göründü. Bu, tüm insanlığa kurtuluşu getiren Mesih’tir. – (Titus 2:11).

 Peki, bizi nasıl ve neden kurtardı? Elçi, buna şöyle cevap verir: ” Kurtarıcımız Tanrı, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı.” (Bölüm 3:5). Muazzam sevgi ve şefkat sahibi Tanrı, insanları kurtarmak için birçok yol kullandı ve sonunda, Epifani Yortusun Büyük Su Kutsama Töreni Duası’nda okunduğu gibi, yeryüzüne indi: ” Sen, ey Efendimiz, insan ırkının Şeytanın eziyetlerine maruz kalmasına merhamet ve şefkatinden dolayı tahammül edemedin ve gelip bizi kurtardın.” İşte Tanrı’nın şefkatinin büyüklüğü şuradadır: Günahsız ve Kutsal Olan, bizim için kendini feda etmiştir. Suçlu olan biz olmamıza rağmen adil olmak adına bizden hiçbir fedakarlık istemedi. Bizleri günahlardan arındırmak için kullandığı araçlar tamamıyla meşakkatsizdir: bunu “yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı.” (Bölüm 3:5). Günahsız İsa’nın vaftiz olmasına gerek yoktu. Sabah Ayini’nin Rabbe Övgü İlahileri’nde gördüğümüz üzere, Ürdün Nehri’nin sularını ve tüm doğayı kutsamak için vaftizi kabul etti: “Tamamen pak olan Mesih vaftiz oluyor ve suyu kutsuyor ve kutsanmış su ruhlarımızı temizliyor.“

 “Bugün Kurtarıcı, Tanrı’nın inayeti ve Gerçek ortaya çıktı” diye haykırdık Eksapostilaria İlahileri’nde. Kurtarıcımız Mesih bizim kutruluşumuz için her şeyi yaptı. Bize sunulan bu kurtuluşa karşılık vermek için ne yapmalıyız? Elçi Pavlus, bugün okuduğumuz mektubunda bu soruyu şöyle cevaplar:

Dikkatimiz ve mücadelemiz üç noktaya odaklanmalı:

-İç dünyamıza; vaktinde bertaraf edilmeyen ve bizleri günaha sokabilecek tüm edepsizliklerle günahkar arzuları ortadan kaldırıp intizam, saflık ve bilgelik içinde yaşayalım.

-İnsanlara; adaletle davranalım, sadece kendi çıkarlarımız için değil, diğerlerinin iyiliği için de çalışalım, çünkü biz kardeşiz.

-Tanrı’ya; yeryüzündeki yaşamımızın sonuna kadar saygıyla, nezaketle ve Tanrı’nın iradesine itaatle yaşayalım (12. Ayete bakınız).

  Yüce Tanrımızın ve Kurtarıcı İsa Mesih’in sevinçle tekrar geleceği umuduyla yaşadığımız zaman mücadelemizde inanılmaz bir şekilde güçleneceğiz ve hayatlarımız güzelleşecektir. Bu ikinci geliş, Ebedi Kutsanmış Krallığı’nın tadını O’nunla çıkarmaya bizleri davet etmek için tüm ihtişamıyla Efendimizin tezahürünü sağlayacaktır.

  İşte bütün bunlar için sevgili kardeşlerim! Rabbimiz’e, bizim için yaptıkları adına ruhumuzun derinliklerinden teşekkür edelim: “Senin inayetinin farkındayız, Senin merhametini ilan ediyoruz, Senin iyiliğini gizlemiyoruz. Irkımızın nesillerini özgür kıldın. (Epifani Yortusunun Su Kutsama Duası). Amin!

 

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(13)