/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Mayıs Kilikya’daki Ege’den Aziz Şehit Thalelavus ve Beraberindekiler

20 Mayıs Kilikya’daki Ege’den Aziz Şehit Thalelavus ve Beraberindekiler

20 Mayıs Kilikya’daki Ege’den Aziz Şehit Thalelavus ve Beraberindekiler

 

Aziz Thalelavus Gönüllü Şifacılar’dan biri olarak sayılır. Berukyus (bir piskopos) ve Romilya’dan, Lübnan’da doğmuştu ve bir doktordu. İmparator Numeryan’ın işkenceleri döneminde Kilikya’ya kaçtı. Fakat yine de esir edildi ve vali Theodor’un önüne getirildi. Aziz valinin önünde cesurca Mesih imanını ikrar ettiğinde acımasız vali iki asker çağırttı, onlardan Aziz’in bacak kemiklerine birer delik açmalarını ve bu deliklerin içinden de halat geçirerek Aziz’i bir ağaca asmalarını emretti. Fakat cellâtlar, Tanrı’nın Gücü ile o an fikirlerini değiştirdiler ve Aziz’in bacak kemikleri yerine onu asacakları ağaçtan bir tahta parçasını deldiler. Vali hiddetle askerlerin kırbaçlanmasını emretti. Kırbaçlanma esnasında askerler, “Rab bize göre yaşamaktadır; bu andan itibaren artık biz Hıristiyan’ız. Mesih’e inanıyoruz ve O’nun için acı çekiyoruz.”. Bu sözleri duyan vali ikisinin de başlarının kesilmesini emretti. Sonrasında askerlerin bizini* gidip aldı ve Aziz Thalelavus’un bacaklarını kendisi delmeyi düşündü, tam yapacakken ise elleri aniden felç oldu. Yine de merhametli Şifacı zalimin ellerini iyileştirmesi için Mesih’e dua etti. Fakat valinin kalbi hâlâ sertti. Aziz’in suya atılıp boğulmasını emretti ama o yine de hayatta kaldı. Sonra yabani hayvanlara atıldı, hayvanlar gelip ayaklarını yaladı ve ona uysalca sürtündü. Sonunda ise Aziz Şehit’in başı kesildi.
*Biz: Sert cisimleri delmeye yarayan bir alet. (327)

 

20 Mayıs Kilikya’daki Ege’den Aziz Şehit Thalelavus ve Beraberindekiler