/ Pazar Vaazlarι / Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(18)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(18)

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(18)

 

Aziz Haralambos’u Anma Günü (2. Timoti 2:1-10)

Eliçilerin Mektuplarından alınan ve bugün kilisemizde okunan pasaj, Kutsal Şehit Haralambos’un anma gününü kutlamak için seçildi. Bunun nedeni ise, Eliçi Pavlus’un Roma’daki cezaevinden Timoteos’a yazdığı 2. Mektubundaki her şeyin tamamı, Aziz Haralambos tarafından ve yaşamı boyunca uygulanmış olmasıdır. Bu nedenle, bugün Yeni Ahit’i okuyan bizler, orada yazılanların uygulanabilir olduğundan emin olabiliriz. (Bazılarının Tanrı’nın iradesini koruma konusundaki isteksizliklerini haklı çıkarma çabasının aksine). Bir kişi arzu duyduğu ve yapmaya çalıştığı sürece (Tanrı’nın Sözü) elbette uygulanabilir.
Aziz Haralambos, Eliçi Pavlus’un Şehit Edilişi’nden 22 yıl sonra, yani M.S. 89’da doğdu. Hristiyanlara karşı sert bir zulüm zamanıydı. Fakat Haralambos, M.S.130 yılında, Smyrna (Izmir) yakınlarındaki Magnesia’da (bügünkü Manisa’da) rahip olmayı kabul etmek için cesaretliydi. Tanrı’nın lütfu bu zor ruhbanlık görevde onu güçlendiriyordu. Putperest Roma imparatoru Severus’un yasaklarına rağmen Mesih’i vaaz etti. Mesih’in Rahibi, kiliseye birçok putperest getirdi. Kutsal ayinlerde imanlılara Kutsal Emanetleri verip onları kutsuyordu. Yaşadığı tehlikeleri saymadan hepsini Ortodoks inancında destekliyordu. Bu kutsal göreve, 72 yıl boyunca, 113 yaşına gelene kadar devam etti. Tüm bu yıllar boyunca, Aziz Haralambos, Eliçi Pavlos’un Timoteos’a yazdıklarını-ki biz bunları bugün (ayin esnasında) duyduk- hepsini uyguladı. Mesih ile olan derin bağlılığı ona İlahi lütuf getirdi ve onu güçlendirdi. (Timoteos’a 2.Mektup 2.Bölüm 1.ayet: “Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen”).
Büyük Şehit Haralambos, (Elçi Yuhanna’dan sornra) ilk İzmir Episkoposu olan Aziz Vukolos ve halefi Aziz Polikarpos’dan duyduğu şeyleri daha sonra başkalarına öğreten sadık insanlara emanet etti. Böylece Tanrı’nın Sözü hızlıca yayıldı ve Kilise Topluluğu büyüdü. (2. ayete bakınız: Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.) Ruhların kurtuluşunu hedefleyen ana çalışmalarından onu uzaklaştıracak pozisyonlara dahil olmadan, İsa Mesih’in iyi bir askeri olarak ilerledi (ayet 3 ve 4’e bakınız: “Mesih İsa’nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır”).
Bir sporcu ve iyilik savaşçısı olarak, özellikle de 113 yaşındayken, bölgenin Lukianos adlı hükümdarı tarafından sert bir zulümle tutuklandığı zaman, manevi mücadele ilkelerine sadık kaldı. Karşılaştığı acımasız işkencede, çok yaşlı Rahip Haralambos, acı çekmesine rağmen gösterdiği huzur ve sabrı ile herkesi şaşırttı. Gerçekleşen pek çok harika olayla, birçok putperest Mesih’e inanmaya başladı, aralarında işkenceciler de vardı: daha sonra başları kesilerek Kutsal Şehitler olan Aziz Porfirios ve Vaptos gibi.
Böylece, Aziz Haralambos, Eliçi Pavlus’tan bugün duyduğumuz son sözleri tekrar edebilir: Vaaz verdiğim Mesih’in İncil’i için suçlu biri gibi acı çektim. Sabırla, seçilmiş olanlar uğruna sıkıntılara katlanıyorum, böylece onlar da kurtuluşa kavuşabilsinler; Mesih’in O’nunla bağlantı kuranlara getirdiği kurtuluş ve ebedi izzete.(ayet 8-10’a bakınız).
Kardeşlerim ve kız kardeşlerim, yüzyıllar boyunca bu şekilde Mesih’in imanı korunmuştur. Zulüm, hapsedilme, işkenceler, sapkınlıklar ve bölünmeler, İsa Mesih’in sadık adanmışlarının kalplerinde olan inancı tahrip edemedi. Eliçi Pavlus’un önerine göre daima, Çarmıha Gerilmiş ve Dirilen Rab’bi hatırlayın (ayet 8). Gerçek Hristiyanların yaşamlarında ne olursa olsun, Mesih’e sığınırlar; Mesih’in getirdiği Kurtuluşa ve Ebedi İzzet’e kavuşabilmek için O’ndan güç, sabır ve esenlik elde ederler. (10.ayete bak) Mesih için duydukları sevgiyi başkalarına da yaymaya çalışırlar. Keşke hepimiz günlük hayatımızda böyle bir çaba göstersek…

Havarilerin Mektuplarından Okuma Üzerine Vaaz(18)