/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Kasım İskenderiye başpiskoposu Merhametli Yuhanna

12 Kasım İskenderiye başpiskoposu Merhametli Yuhanna

12 Kasım İskenderiye başpiskoposu Merhametli Yuhanna

 12 Kasım. Kutsallar arasındaki babamız, İskenderiye başpiskoposu Merhametli Yuhanna ve saygıdeğer babamız Nilos

Yuhanna, Kıbrıs’ta Amathon kasabasındandı ve Kıbrıs valisi Epifanyos’un oğluydu. 555’te doğdu, 608’de başpiskoposluk makamına getirildi ve 619’da 64 yaşında öldü.
Nilos Konstantinopolisliydi ve Hrizostomos’un öğrencisiydi. Önceleri şehrin valilik bölgesinin piskoposuyken sonra Sina Dağı’nda keşiş oldu. Mektuplar ve çeşitli keşişlik yazıları kaleme aldı. Yaklaşık 451 yılında öldü.
Yağ ve Şarap serbesttir.

Apolytikia: Piskopos. Ton 8.

Saygıdeğer Baba, acılara katlanarak ödülünü aldın, duada durmaksızın kudretliydin. Yoksulları sevdin ve onları doyurdun. Merhametli Yuhanna, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dualarla aracılık et.

Çilekeş. Ton 8.

Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın ve tüm dünyada mucizelerinle parlayarak bir ışık oldun: Saygıdeğer Baba Yuhanna, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakia: Piskopos. Ton 2

Varlığını yoksullara dağıttın ve şimdi göğün zenginliğine sahipsin ey tamamen bilge Yuhanna. Bu nedenle hepimiz adını taşıdığın Merhametinin hatırasını kutlarken seni onurlandırıyoruz.

Kutsal Nilos. Ton 8.

Kutlu Nilos, bedenin tutkularının asi çalılığını uykusuz kalıp ettiğin dualarla kestin. Rabbin huzurunda cesaretin olduğu için beni her tür tehlikeden kurtar ki sana şöyle diyeyim: Selam, evrensel Baba!

12 Kasım İskenderiye başpiskoposu Merhametli Yuhanna