/ Pazar Vaazlarι / Hayranlık uyandıran bir tedavi

Hayranlık uyandıran bir tedavi

Hayranlık uyandıran bir tedavi

Bugün, aralık ayının ilk pazar günüde Kutsal Kilisemiz, Rabbimizin iki büklüm olmuş bir kadını iyileştirdiği mucizesinden bahsediyor. Bu kadın, iki büklüm olduğu ve belini hiç doğrultamadığı ciddi bir hastalık yüzünden on sekiz yıl boyunca acı çekmekteydi. Bu kadını havrada gören İsa, hiç vakit kaybetmeden, onu rahatsız eden bu korkunç hastalıktan kurtarmak istedi. Tek bir söz söyleyerek ellerini hemen onun üzerine koyan Yaratıcı, onun paramparça olan sağlığını hemen iyileştirdi. Bedeni eğrilikten tamamen kurtulmuş olarak normal insan pozisyonuna döndü ve kendisinin sağlıklı bir bireye dönüştüğünü fark ederek, büyük lütfu için Tanrı’ya şükretti.

Her şeyin merkezinde bulunan insan

 Kadının bu şekilde iyileşmesi, onu karakterize eden dindarlığı ve elbette, Tanrı’nın buyruklarını saygıyla yerine getirmesi nedeniyle kendisine Rabbimiz tarafından sunulan bir ödüldür. Mucizeden sonra Yahudi kalabalık iyileşen kadın için sevinç yaşadı ve Rab’bin sürekli gerçekleştirdiği, insanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal olmak üzere çeşitli hastalıklardan iyileştiren iyi işlerine hayran kaldı. Ancak mucize, Yasa’nın buyruklarına göre Yahudiler için bir dinlenme ve Tanrı’ya tam anlamıyla adanma günü olan cumartesi günü gerçekleşmişti: “Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın Rabbe Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız” (Mısırdan Çıkış 20:9-10). Bu olay, Havra yöneticisinin kızmasına ve orada hazır bulunanlara sert bir şekilde hitap ederek, Şabat gününde değil, haftanın geri kalan altı gününde iyileşmek için Tanrı’nın evine gelmeleri gerektiğini söylemesine neden oldu. İsa, o şahsın içindeki art niyeti sezinlediği için kendisini “ikiyüzlü” davranmakla suçladı, hatta o kişiye, Havra üyelerinin diğer günler yaptıklarını Cumartesi günü de yaptıklarını, yani Yasa tarafından yasaklanmış olmasına rağmen öküzlerini ya da eşeklerini bağlı bulundukları yemlikten çözüp suya götürdüklerini hatırlattı.

İbadette şekilci düşünmek ve ruhsal özü anlamamak

bir ruhsal engellik oluşturmaktadır

 

Havra yöneticisi, kıskançlık ve kine yenik düştüğü için neler yaşandığını asla anlayamadı, bu yüzden de ne iki büklüm durumdaki kadının iyileşmesine sevinebildi ne de meydana gelen büyük ve harika olayın farkına varabildi. Adet ve töreleri yerine getirme hırsına kendisini kaptırdığı için, kadının iyileştirilmesini sıradan bir insani eylem sayarak Şabat gününün ihlali olarak gördü. Büyük olasılıkla güçlükle yürüyerek Havraya ulaşabilen bu kadın, Tanrı tarafından en güzel biçimde ödüllendirilmiş ve on sekiz yıldır başına bela olan soruna çareyi bulmuştu.

Kötülüğün ve insani art niyetin kendisini açıktan gösterdiği, yaşamın her alanında baskın çıktığı, insanların bu dünyanın boş, anlamsız ve yozlaşmış duygularına kendilerini kaptırdığı günümüz koşullarında, bu kadın bizler için iman ve yaşam örneği olmalıdır. İnsanlar bakışlarını sürekli aşağı çevirirler ve “dünya toprağından”, paradan, maddi zenginliğin her türlüsünden başka bir şey görmezler. Var olmamızın amacı, hedefimiz bulanıklaştı ve ayırt edilemez hale geldi.

Şimdi tövbe etmenin, rotayı değiştirmenin, tek pusulamız olarak Kurtarıcı Mesih’e olan inancımızı ve güvenli bir harita misali O’nun Müjdesini kabul ederek doğru yönelimi yeniden kazanmanın zamanı. Bugünkü İncil pasajında gördüğümüz gibi kadın nasıl O’nun aracılığıyla şifa bulduysa, biz de sadece O’nun yardımıyla iyileşebiliriz. İsa Mesih ile daha yakından diyalog kurma imkânı bulduğumuz, belki de Oʼnu daha yakından tanıma şansı elde ettiğimiz Doğuş Bayramının yaklaştığı şu günlerde, O’nun bu zarif ziyaretine karşılık en güzel karşılamayı yapmak için, Teolog Aziz Grigorious’un “dünyevîlerden semâvîlere doğru yükselin!”[1] çağrısına uyarak, gözlerimizi dünyevi yerden kaldırarak gökyüzüne çevirelim. Öyle olsun!

Arhimandrit A.A. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 49 numaralı broşüründen alıntılnrak tercüme edilmiştir. 4 Aralık 2022

 

[1] Mesih doğuyor; O’nu yüceltin! Mesih göklerden iniyor; O’nu karşılayın! Mesih yeryüzünde, dünyevîlerden semâvîlere doğru yükselin! Ey bütün dünya, Rab’be ezgiler söyleyin, ve ey halklar, sevinçle ilâhîler sunun, çünkü O  yüceldi! (Doğuş Bayramı Ilahilerinden-Katavasies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayranlık uyandıran bir tedavi