/ Pazar Vaazlarι / Rabbimiz İsa Mesih’in Validesi Meryem Anamızın Ebedi Hayata İntikali Bayramının son kutlama günü hakkında vaaz

Rabbimiz İsa Mesih’in Validesi Meryem Anamızın Ebedi Hayata İntikali Bayramının son kutlama günü hakkında vaaz

 

(23/8/2020 Pazar günü için)

 

Kutsal Meryem Ana’nın seçkin figürü, Ortodoks inananların ruhlarında, özellikle görkemli Kutsal Uyumasının gerçekleştiği Ağustos ayında  önemli bir yere sahiptir. 15 Ağustos’ta ( esas bayram günü) başlayan bu kutlama, Oğlu ve Tanrı’nın tahtının yanında, semâvî âleme yükselişinin onuruna yapılmakta ve 23 Ağustos’ta sona ermektedir. 

Biz Ortodokslar, manevi mücadelemizde güçlenmek ve Tanrı’nın Annesinin ve aynı zamanda hepimizin bayramını paklanarak kutlamaya nail olmak için iki hafta boyunca oruç tutmaktayız. Aynı zamanda her gün Kilise’ye gelerek ve Kutsalların Kutsalı Theotokos’a yakarış duaları söyledik.

Bunu şefkatli bir Anne olarak mevcut ihtiyaçlarımızda bize yardımcı olacağına güvenerek yapmaktayız. Dualarımızı Kutsalların Kutsalı Bakire’ye hitaben yapmakta ve ona yalvarmaktayız:

– “Bizi tehlikelerden kurtar, ey Pak Theotokos…” (Küçük Paraklesis, Övgü 5).

– “Beni, tutkuların getirdiği hastalıklardan iyileştir, Ey pak Kutsalların Kutsalı, …Şefaatlerinle bana sağlık bahşet ”. (Övgü 5)

– “Şimdi bir hastalık yatağında yatıyorum ve hastalıklarımın şifası yok … Lütfen beni iyileştir ve beni yataktan kaldır” (Övgü 6)

– “Bizi, kullarını tehlikelerden kurtar, ey Theotokos;

Hepimiz Tanrı’dan sonra sarsılmaz bir hisar misali sana sığınıyoruz.”

Aynı zamanda, her birimiz Pek Kutsal Annemize de güvenerek: şöyle demekteyiz. 

– “Ruhumun ve bedenimin hastalıkları senin tarafından iyileştirildi, ey Pek Kutsal, dolayısıyla aldığın nimetlerden dolayı seni yüceltiyorum,”. (Övgü 8)

– ” Αyartma ve tutku saldırılarını bizden, uzaklaştırırsın. Ey Pek Kutsal”. (Övgü 8)

Kendi kişisel deneyimlerimizden minnettarlıkla şunu kaydediyoruz:

– “Sana sığınan hiç kimse, hüsrana uğramadı ey Pek Kutsal; senden  iyilik ister diler ve kendi istekleri doğrultusunda karşılığını senden alır.”

İnananlar, Meryem Ana’nın tüm nimetlerinden dolayı ona birçok isim vermişlerdir:

– “Panagia Voithia” (Yardımcı)

– “Gorgoepikoos” (hızlıca dinleyen ve yardımcı olan).

 – “Şifacı”

– “Merhametli” 

– “Tesellici” (mücadelemizde bizi teselli eden)

-“Paramithia” (üzgün olanları avutan)

– “Kılavuz” (doğru yola yönlendiren)

– “Kurtarıcı” (tehlikelerden kurtaran)

– “Pausolypi” (üzüntüyü gideren)

– Azat edici (Tutkulardan azat eden)

– Velinimet

– Herkesin sevinci (tüm inananlara sevinç veren)

Meryem Ana’ya ithaf edilen kutsal kiliseler de dahil olmak üzere Meryem Ana’nın mucizevi kutsal İkonalarının, özellikle Kutsal Meryem Ana’nın anıldığı bu günlerde, sayısız inananları cezbettiği bilinen bir gerçektir!

Pisidia Kutsal Metropolitliği, Side ve Antalya sınırlarında, Pek Kutsal Theotokos onuruna yıllar önce inşa edilmiş çok sayıda kilise vardır. Pisidia ve İsparta Metropolitliğinin ana şehrinde (bugünkü Isparta) Theotokos’un şerefine, şapeller haricinde, ikisi bugüne kadar ayakta kalan üç Cemaat Kilisesi mevcuttu. Yine Antalya Kaleiçi’nde “Büyük Meryem Ana Kilisesi” günümüze kadar korunmuştur. Ek olarak, diğer bölgelerde Tanrı’nın Annesine adanmış birçok kilise vardı.

Pisidia ve Pamfilya’daki bu Meryem Ana kiliselerinin varlığı, şüphesiz ki iki tarihi ve mucizevi Tanrı Annesi İkonası ile bağlantılıdır. En eski ikona, Panagia Attaliotissa, geleneğe göre, İncil Yazarı Aziz Luka tarafından çizilen ve günümüze kadar korunan üç ikondan biridir. Antalya’nın eski sakinleri buraya “Kykkou Panagia” diyorlar çünkü asıl İkona asırlardır muhafaza edildiği Antalya’dan Kıbrıs’a nakledilmişti ve o zamandan beri Kykkou Kutsal Manastırı’nda bulunmaktadır. 6. yüzyıla kadar uzanan mucizeleriyle tanınan Meryem Ana’nın bir başka mucizevi ikonası ise Pisidia Sozopolis’de (şimdiki Uluborlu şehri) bulunmakta ve bu nedenle “Pisidiotissa” adını almıştır.

Hepimiz, En Kutsal Annemize, bugüne kadar Yüce Rabbe şefaatleriyle bize verdiği her şey için teşekkür edelim. Acı, üzüntü, tehlike, ihtiyaç ve zorluk zamanlarında O’nun kutsal korumasına mutlak bir güvenle sığınmaktan çekinmeyelim. Kilisemizin bir duası şöyle der: “Bir anne yalvarışının, Efendi’nin lütfunu kazanmada büyük bir gücü vardır.” Bu nedenle, dualarımızı her zaman şu anlamlı ilahiyle bitirelim: ” bütün, ümidimi sana teslim ederim Ey Tanrı’nın Annesi; beni koruman altında tut.” Amin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabbimiz İsa Mesih’in Validesi Meryem Anamızın Ebedi Hayata İntikali Bayramının son kutlama günü hakkında vaaz