/ Makaleler / 1 Ağustos,  Mesih’in Hayat Veren Çarmıhı’nın Kıymetli Tahtası Alayı

1 Ağustos,  Mesih’in Hayat Veren Çarmıhı’nın Kıymetli Tahtası Alayı1 Ağustos,  Mesih'in Hayat Veren Çarmıhı'nın Kıymetli Tahtası Alayı

Ağustos ayının başlangıcından itibaren şehrin kutsanması için, hastalık ruhunu kovmak için, Kutsal Emanetlerden olan Hayat Veren Kutsal Haç’ın tahta kalıntısını Konstantinopolis sokaklarında taşımak bir gelenek haline gelmişti. Çünkü o zamanlar Ağustos ayında salgın hastalıklar daha yaygındı. Bu bayramın arefesinde (31 Temmuz), Hayat Veren Haç’ın tahta kalıntıları imparatorluk hazinesinden çıkarılır ve Büyük Ayasofya Kilisesi (Rab İsa Mesih’e, sonsuz bilgeliğine adanmış bir kilisedir)’nin sunağına serilirdi. Bu bayram gününden itibaren Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın (Theotokos) Alınası Bayramı’na kadar her gün, Hayat Veren Haç’ın kalıntısını geçit törenleriyle şehrin her yerine taşınır ve saygı göstermeleri için halka sunulurdu.

1 Ağustos, aynı zamanda Rus’ Slavların, başta Kiev’in Büyük Knez’i Ukraynalı Vladimir’in de vaftiz günüdür (1 Ağustos 988). Rus Kilisesi için de mühim bir gündür. Tarihte bugün Rus’ Slavlar Konstantinapol’ün ileri gelen ruhbanları tarafından vaftiz edildiler. Liturjiden evvel veya akabinde Doğu Slav topraklarında küçük su kaynaklarının kutsanması ayinleri gerçekleştirilir. Bu nedenle bu güne “Suyun Kutsanması” da denilir. Suyun bereketlenmesi ile birlikte bal da bereketli sayılmaktadır çünkü bu gün yeni balın da hasadı yapılır. Bal da kutsanır ve tadına bakılır.

1 Ağustos,  Mesih’in Hayat Veren Çarmıhı’nın Kıymetli Tahtası Alayı